Nume proiect: Parcarea bicicletelor în siguranță
Nume organizație: Ilea Luminița // Școala Gimnazială nr. 2 Țețchea

Sectiunea / Secțiunile:
Inițiative Cetățenești
Comportament civic și Participare publică

Perioada în care s-a derulat proiectul: 
Noiembrie 2020 - Iunie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR

Parteneri:
Institutul Intercultural Timișoara, Primăria Țețchea


Rezumatul proiectului:
Proiectul s-a realizat prin metoda Proiect: Cetățeanul, structurată pe opt pași clari prin care elevii studiază o probelmă a comunității locale ce presupune o politică publică. Proiectul a fost derulat în timpul orelor de Educație pentru cetățenie democratică și T.I.C. (Tehnologia informației și a comunicării) la clasa a VII-a de către 11 elevi. Am început desfășurarea proiectului când orele s-au ținut în online și l-am finalizat atunci când ne-am întors fizic la școală. Nu a fost deloc ușor, mai ales că elevii nu au avut mijloace proprii de lucru, cei mai mulți dintre ei făcând parte din grupurile vulnerbile dezavantajate social, ei neavând telefoane, tablete, P.C.-uri, tablete sau laptopuri proprii.
După identificarea individuală, în cadrul grupelor anterior create s-au realizat dezbateri online, fiecare argumentând alegerea făcută, la final selectându-se o singură problemă la nivel de clasă.
Elevii au observat că în comunitatea locală principalele instituții ale comunei nu au suporturi metalice (rastele) pentru a parca bicicletele în siguranță . Lipsa locurilor de parcare pentru biciclete în zonele de interes ale comunei (școli, magazine, Primărie, dispensare medicale, parcuri de copii) a reprezentat o nevoie reală mai ales în contextul pandemic când mulți localnici foloseau acest mijloc de transport pentru a se deplasa . Elevii au adus argumente pro și contra, dar au considerat importante următoarele argumente: Mișcarea pe bicicletă este sănătoasă; folosind bicicleta ca și mijloc de transport protejăm mediul, nu îl poluăm și ne deplasăm mai ușor.
După informarea din mai multe surse în legătură cu rezolvarea problemei lor s-au îndreptat către comunitatea locală și principalii responsabili cu implementarea proiectului lor. Au realizat flayere

Contextul inițierii proiectului:
Elevii grupați în două echipe au observant că localnicii care se deplasează cu bicicleta în principalele zone de interes ale comunei (școală, Primărie, Cămin cultural, dispensr, magazine, etc.) nu au unde să-și lase în siguranță mijloacele de transport. Tot ei au fost informați de localnici că în contextul pandemic, Covid 19, foarte mulți săteni s-au deplasat cu bicicleta pe străzile comunei pentru a ajunge mai repede și mai ușor în zonele de interes sau pentru a face mișcare, iar mijlocul de transport era lăsat în locuri nesigure. Mai mult decât atât de cele mai multe ori bicicletele produceau și pagube prin deteriorarea zidurilor unde erau parcate (școală, magazine, dispensar medical, etc.).

Scopul și obiectivele proiectului:
Creșterea interesului pentru deplasarea cu bicicleta la serviciu sau la școală de către loclalnici ar fluidiza traficul rutier, fapt care ar avea implicații multiple, precum scurtarea timpului petrecut în trafic de către mijloacele de transport în comun dar și a celorlalți participanți la traficul rutier ; Bicicletele nu poluează! Mersul cu bicicleta nu oferă beneficii doar pentru sănătatea celui ce practică această activitate, prin menținerea unei condiții fizice optime, ci oferă beneficii tuturor locuitorilor din oraș prin non-poluare.

Principalele activități:
1.Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice- această etapă a avut loc în online, iar elevii clasei a VII –a au identificat în problemele găsite în comunitate;
2.Selectarea problemei pentru a fi studiată– în acestă etapă s-afăcut selecția problemelor găsitre și se votează;
3. Culegerea de informații despre problema selectată- se identifică sursele de informare despre rezolvrea problemei votate de elevi;
4.Elaborarea unei propuneri de politică publică elevii vor propune o politică publică pentru a-și rezolva problema. Informații relevante au găsit pe internet ajutați și de profesoara de informatică; Constituția României Art. 76 alin (2), art. 16; Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public actualizată 2016;
5. Dezvoltarea unui plan de acțiune - în această etapă elevii clasei sunt în școală și împreună decid cum pot ei influiența autoritățile puplice pentru rezolvarea problemei;
6. Întocmirea Scrisorilor oficiale către directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Hotar și primarului comunei și solicită amplasarea de structure metalice pentru biciclete (rastele) în zonele de interes pentru localnici;
7.Realizează un Afiș tematic care v-a fii prezentat colegilor din școală , autorităților publice locale și comunității locale ;
8.Prezentarea portofoliului într-un eveniment public organizat la nivelul școlii și/sau la nivel local/regional.

Beneficiarii direcți:
Din cei 2440 de locuitori ai comunei o parte au biciclete și le folosesc pentru deplasare. 900 localnici cu vârste cuprinse între 3 și 80 de ani; 200 elevi care frecventeză școala și au propria bicicletă cu care se deplasează la și de la școală; 50 de rude și prieteni ai localnicilor veniți în vizită și se deplasează cu blicicleta în comună; Turiști pe bicicletă care trec prin comuna noastră atunci cînd vizitează bisericile de lemn din zona Bihorului;Angajați ai Primăriei (4 persoane), cadre didactice (4 persoane), vânzători (2), persoane cu dizabilități si probleme de sănătate, muncitori sezonieri 70 de persoane.

Beneficiari indirecți:
Localnici din comună care susțin elevii în implementarea proiectului.

Implicarea beneficiarilor:
Elevii din clasa a VII-a au fost ajutați de colegii din școală care au cules informații despre problema selectată în comunitate, realizând fotografii cu biciclete parcate neregulamentar în locurile vizate de elevi; 23 de elevi, membrii ai clubului IMPACT din școală au împărțit flayere tematice în comună și au prezentat problema și soluția găsită spre rezolvare comunității;
Rudele (frați, părinți, bunici, verișori) au informat comunitatea locală despre proiect.

Rezultatele proiectului:
Autoritățile locale către care s-au adresat elevii au amplasat suporturi de biciclete în școlile comunei, parcuri pentru copii urmând și alte spații propuse de elevi. Acum elevii și profesorii vin și cu acest mijloc de transport ieftin și non poluant la școală mai ales în zilele însorite . Mersul pe bicicletă este îndrăgit atât de elevi cât și de familiile acestora. Elevii au învățat să relaționeze între ei, cu cetățenii și instituțiile publice din comunitatea lor. Ei au lucrat în echipă și și-au asumat responsabilități; Au dobândit încredere în capacitatea lor de a lua decizii și de a vorbii cu autoritățile locale; Au contribuit la luarea unor decizii în mod democratic;S-au ajutat reciproc; Au dobândit cunoștințe despre instituțiile publice, atribuții și limitele instituțiilor, procedura de luare a deciziilor și modalitățile în care pot fi găsiți susținători pentru o idee.

Resursele umane implicate:
11 elevi din clasa a VII-a.
Directorul școlii, 4 profesorii din școală care în timpul orelor de educație socială,TIC, Limba și literatura română, limba engleză au îndrumat elevii în redactarea materialelor din proiect: Culegerea de informații din diverse surse.
Primarul și viceprimarul, consilieri locali.
23 de membrii ai clubului IMPACT ,,Number One” Țețchea.

Implicarea voluntarilor:
Elevii din clasele V-VIII de la Școala Gimnazială Nr. 2 Țețchea și părinții acestora.
50 de elevi și 30 de părinți, didtribuirea ăn comunitate a unor flayere tematice pentru susținerea amplasării de suporturi metalice în zonele de interes ale comunei (școli,parcuri pentru copii,magazine, etc).

Roluri / responsabilități ale partenerilor proiectului:
Membrii clubului IMPACT din școală - elevi cu grupe de vârstă între 11 și 12 au contribuit la culegerea de informații pentru problema selectată aceștia fiind frați sau rude ale elevilor.
Domnul primar a promis elevilor ajutor în realizarea suporturilor la firma LOCADIN S.A. Hotar din comuna noastră, dar datorită situației pandemice nu s-a putut finaliza activitatea. Din această cauză suporturile s-au cumpărat și apoi amplasat de către muncitori din primărie.
Organizații ale societății civile: Institutul Intercultural Timișoara ne-a oferit cursuri, sprijin și consultantă permanentă atât profesorilor de educație socială cât și elevilor prin platforma metodei Proiect: Cetățeanul pentru clasa a VII-a denumită www.cetateanulintercultural.ro.

Obstacole majore întâmpinate:
Am început desfășurarea proiectului când orele s-au ținut în online și l-am finalizat atunci când ne-am întors fizic la școală. Nu a fost deloc ușor, mai ales că elevii nu au avut mijloace proprii de lucru, cei mai mulți dintre ei făcând parte din grupurile vulnerbile dezavantajate social, ei neavând telefoane, tablete, P.C.-uri, tablete sau laptopuri proprii. Acum nu mai avem aceste obstacole în școala noastră.
Cu ajutorul d-lui primar și Consiliului Local am reușit implementarea proiectului și dotarea cu echipamente din domeniul tehnologiei informației ( table Smart în fiecare sală de clasă, videoproiectoare, laptopuri, routere, tablete, etc) în toate școlile. Astfel, ne mândrim cu o școală SMART, modernă, accesibilă, bazată pe resurse și tehnologii digitale care să asigure accesul la o educație incluzivă și de calitate.

Lecții învățate în urma implementarii proiectului:
Acest proiect l-am continuat în acest an școlar cu actuala clasă a VII-a de la Școala Gimnazială Nr. 2 Țețche, iar titlul proiectului este ,,Piste de biciclete în comunitate” Azi suntem mult mai hotărâți și deciși să ne susținem și acest proiect pentru a fii implementat cu succes.Avem promisiuni și pentru el. Ne dorim o mai bună mediatizare a muncii noastre.

Calitățile proiectului:
Prin aceste proiecte de SERVICE-LEARNING pentru comunitatea școlară/locală de-a lungul anilor ne-am apropiat mai mult de interesele majore al elevilor/părinților/cadrelor didactice, comunității întregi. Acest gen de proiecte le aducea, acestora, la finalul lor foarte multe satisfacții, stare de bine, echilibru emoțional, optimism și speranță. Fără forța și vocea acestora nici nu te-ai putea apuca de treabă. Combinând eficient curricula școlară cu acțiunile de serviciu în folosul comunității pentru cauze cu impact local elevii de-a lungul timpului au construit adevărate punți între instituția școlară și comunitatea locală.

Planul de comunicare:

Toată activitatea s-a realizat prin intermediul platformei www.cetateanulintercultural.ro, propusă de Institutul Intercultural Timișoara. Elevii au completat toate etapele metodei Proiect:Cetățeanul online, încărcând documentele oficiale și fotografiile din perioada derulării proiectului.


l Website proiect l


***
Despre Organizator:

Școala Gimnazială Nr. 2 Țețchea, este situată în comuna Țețchea și este structură pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar.
Aceasta este o școală incluzivă deschisă pentru toți copiii.