Nume proiect: Siguranta copiilor in drum spre Scoala 279
Nume organizatie: Grupul de Initiativa Civica Callatis-Drumul Taberei
 
Comportament civic si participare publica
Proiecte si campanii de voluntariat
 
Date generale
Perioada in care s-a derulat proiectul
*1. Data de incepere a proiectului
Sep / 2012
*2. Data de incheiere a proiectului
Dec / 2013
 
Daca proiectul face parte dintr-un program, va rugam specificati numele si perioada de desfasurare a programului
3. Durata programului
On-going
4. Numele programului
Programul de Organizare comunitara
 
Precizati acoperirea geografica a proiectului/ initiativei
*5. Orase/ Judete
Zona Callatis- Drumul Taberei (aria cuprinsa intre Prelungirea ghencea, Valea Oltului, Valea Argesului, Drumul Taberei, Raul Doamnei))
*6. Acoperire
Locala
 
*7. Enumerati organizatiile/ institutiile/ companiile partenere implicate in proiect
Centrul de resurse pentru participare publica - CeRe
 
*8. Rezumati proiectul motivand implementarea acestuia, incluzand: nevoile identificate, obiectivele vizate, activitatile implementate cu resursele disponibile si rezultate obtinute (cele mai importante realizari). 
Problema: Traficul rutier in zona Callatis s-a intensificat foarte mult in ultimul an si jumatate din cauza lucrarilor la metrou, care au blocat strada Raul Doamnei.
Accesul pana la scoala 279 se facea pe carosabil, din cauza masinilor parcate pe trotuar, expunand copiii la riscul de a fi accidentati.
Neavand intrari alternative in curtea scolii, copiii erau obligati sa foloseasca zilnic aceasta ruta periculoasa.
Nevoile/Obiectiv ele:Asigurarea caii de acces actuale impotriva riscului de accidente. 
Crearea unei cai de acces alternative mai sigure si mai scurte pentru populatia din zona (mai ales parinti si elevi ai Scolii 279.
Deschiderea unei noi intrari in curtea scolii.
Activitatile:
Petiti e pentru redeschiderea unei vechi intrari in curtea scolii, semnata de 175 de persoane din cartier - sept. 2012
Audienta la doamna director a Scolii 279 - oct. 2012
Interpelare la Sedinta de Consiliu Local sector 6 - dec. 2012
Intalnire cu viceprimarul Gabriel Petrea, directorul ADPDU, directoarea Administratiei Scolilor la Scoala 279 - dec. 2012
Audienta cu viceprimarul - ian. 2013
2 audiente cu viceprimarul si directorul ADPDU - mar./apr. 2013
Memoriu MAI - iun. 2013
Audienta viceprimar sector 6 - aug. 2013
Participarea la 3 sedinte de CL - sept./nov./dec. 2013
Actiune la sedinta CL sector 6 - feb. 2014
 
Relevanta (context)
*1. Prezentanti contextul initierii proiectului: care au fost punctele de pornire si cum au fost identificate nevoile beneficiarilor?
Grupul de Initiativa Callatis Drumul Taberei este un grup informal de vecini care actioneaza pentru imbunatatirea calitatii vietii in cartierul lor. Grupul a rezolvat in ultimii 4 ani mai multe probleme prin responsabilizarea APL. Una din campaniile grupului a obtinut ramenajarea Parcului Istru, ocazie cu care grupul a sarbatorit victoria in comunitate. In cadrul acestui eveniment grupul a derulat si un proces de consultare/ ascultare a comunitatii pentru a identifica noi nevoi/probleme. 
Astfel, grupul a descoperit problema legata de accesul dificil al copiilor la Scoala 279.
(ca metode de consultare au fost folosite niste harti ale cartierului de dimensiuni mari pe care locuitorii au indicat prin pioneze colorate problemele din zona, post-it-uri pe care s-au notat probleme si apoi au fost depuse intr-o urna si liste cu top 3 probleme)
 
*2. Care au fost scopul si obiectivele propuse?
Scopul: Crearea unei cai de acces mai sigure si mai rapide catre Scoala 279 in principal pentru copii, parinti, bunici.
Obiective: Amenajarea caii de acces deja prezente cu scopul de a o face viabila pentru calatoria in siguranta a pietonilor.
Redeschiderea fostei alei pietonale, o continuare a Aleii Istru.(intre Scoala 279 si Sectia 25 de politie)
Deschiderea unei noi intrari in curtea scolii.
 
*3. Prezentati principalele activitati intreprinse pentru implementarea proiectului, incluzand si modul de desfasurare/ metodologia proiectului. 
Petitie pentru redeschiderea unei vechi intrari in curtea scolii, 175 de semnaturi - sept. 2012
Audienta la doamna director a Scolii 279 - oct. 2012 – refuzul acesteia de a deschide o noua cale de acces din cauza restrictiilor impuse de un proiect finantat de B.E.I.
Interpelare la Sedinta de Consiliu Local S6 - dec. 2012 –promisiunea viceprimarului de a face o vizita la Scoala 279
Intalnire cu viceprimarul Gabriel Petrea, directorul ADPDU, directoarea Administratiei Scolilor la Scoala 279 - dec. 2012 – refuzul de a redeschide vechea poarta sau pe cea a profesorilor, promisiunea de a reface trotuarul si intrarea actuala
Audienta cu viceprimarul - ian. 2013 – promisiunea de a monta stalpisori si a reface trotuarul,de a amenaja aleea pietonala suplimentara si de a reface aleea pietonala din Aleea Istru.
Doua audiente cu viceprimarul si directorul ADPDU - mar./apr. 2013 – obtinerea termenului de 5 mai 2013 pentru realizarea aleilor promise 
Memoriu MAI - iun. 2013 – pentru a pune presiune pe pe primarie si a grabi demersurile pentru redeschiderea aleii pietonale (prelungire a Aleii Istru - intre scoala 279 si sectia 25)
Audienta viceprimar S6 - aug. 2013 - depunerea la primarie a unei copii a memoriului
Participarea la 3 sedinte de CL - sept./nov./dec. 2013 - crearea tensiunilor intre Grupul Callatis si autoritati
Actiune la sedinta CL S6 - feb. 2014 - participarea a 17 persoane, imbracate in negru, cu insemnele G.I. Callatis, si cererea, din nou, a aleii pietonale.
 
Mentionati cateva date despre beneficiarii directi sau indirecti (numarul si tipul acestora): cum au fost responsabilizati si incurajati beneficiarii sa se implice in planificarea, desfasurarea, evaluarea activitatilor sau in continuarea programului)?
 
*4. Categorii de public tinta/ beneficiari directi: numar si tip
Elevii Scolii 279, parintii si bunicii acestora.
 
*5. Categorii de public tinta/ beneficiari indirecti: numar si tip
Locuitorii cartierului, primind o cale de acces mai usoara pentru a ajunge la viitoarea statie de metrou.
 
6. Daca beneficiarii au fost implicati in implementarea proiectului prezentati contributia lor.
Da, au fost implicati: parintii au semnat memoriul si petitia, au ajutat la strangerea de semnaturi; copiii au scris mesaje pentru primarul si viceprimarul sectorului 6 in care au cerut redeschiderea fostei alei pietonale si unii dintre ei au participat la actiunea din februarie, din cadrul sedintei de Consiliu Local Sector 6.
4 membri ai GIC Callatis au copii/nepoti care invata sau vor invata in curand la Scoala 279.
 
Rezultate (eficacitate)
*1. Descrieti rezultatele proiectului: beneficiile aduse grupului tinta, schimbarile si efectele generate in urma implementarii acestuia. Daca proiectul a avut unele rezultate/ efecte neintentionate, prezentati-le succint. 
1) introducerea covorului asfaltic cu inscriptia "SCOALA", a limitatoarelor de viteza si a unei oglinzi in curba cea mai periculoasa pe traseul copiilor spre scoala, si instalarea stalpisorilor pe trotuar pentru a opri accesul masinilor.
2) deschiderea portii profesorilor pentru elevi
3) crearea unor locuri de parcare in apropierea scolii
4) crearea unui parculet/loc de joaca, aproape de scoala
 
*2. Precizati care au fost resursele umane implicate in implementarea proiectului: care a fost echipa de proiect (numarul si functiile personalului implicat cu norma intreaga, cu jumatate de norma, daca este cazul).
Grupul de Initiativa Callatis-Drumul Taberei, format din 7 voluntari.
Implicarea punctual a altor membri ai comunitatii in actiunile grupului: semnaturi, mesaje oarere, actiunea de la sedinta de Consiliu Local din februarie 2014.
Asistenta din partea organizatorului comunitar Iustina Neagu, din partea CeRe
 
3. Daca proiectul a implicat voluntari, precizati numarul lor, cum au fost cooptati si in ce a constat implicarea lor.
4 voluntari care au ajutat la strangerea de semnaturi pentru petitii;
10 voluntari care au sustinut Grupul la sedinta de consiliu din februarie 2013.
un arhitect urbanist care a realizat schite de specialitate pentru memoriul catre MAI, pro bono.
2 voluntari CeRe, care impreuna cu Organizatorul comunitar incearca sa largeasca baza de membri in comunitate.
 
*4. Ce roluri /responsabilitati a avut fiecare partener al proiectului? 
Rolurile au fost atribuite in cadrul fiecarei etape/actiuni a proiectului, in functie de nevoi, capacitati si posibilitati de timp ale fiecarei persoane implicate.


Buget
*1. Bugetul total al proiectului (in lei).
600

*2. Specificati contributiile in natura implicate (produse si servicii in sistem barter), resursele materiale folosite (NU umane sau financiare), daca este cazul.
-
 
*3. Numele persoanei responsabile de administrarea bugetului. Mentionati daca organizatia sau proiectul au fost auditate.
CeRe
 
Evaluare
1. Care au fost obstacolele majore intampinate pe durata implementarii proiectului (specificati daca si cum le-ati depasit)?
Reticenta doamnei director a Scolii 279
Amanarea de catre Primaria S6 a intocmirii demersurilor pentru realizarea proiectelor cerute
Tensiunile create intre autoritati si Grup
 
2. Daca ar fi sa incepeti din nou un astfel de proiect, cum ati proceda? Care au fost lectiile invatate in urma derularii proiectului? 
Am pune mai mult efort in mobilizarea unui numar mai mare de oameni pentru intalnirile cu autoritatile publice.
Am organiza intalniri publice cu vecinii in comunitate si am invita si APL pentru a pune mai multa presiune.
 
*3. Precizati doua sau trei calitati ale proiectului, care il diferentiaza. 
99% din persoanele implicate in acest proiect s-au implicat voluntar;
Atat problemele cat si solutiile au fost identificate in plan local, de catre un grup de vecini;
Abordare bottom-up.
Responsabilizarea punctuala a Primariei Sectorului 6 in raport cu cetatenii si cu promisiunile facute.
 
Criterii optionale
Eficienta
 
Ilustrati cum au fost atinse scopul si obiectivele specifice planificate cu un consum redus de resurse financiare: care a fost solutia abordata pentru implementarea proiectului in aceste conditii? Evidentiati indicatorii de eficienta si realizati analiza cost-beneficiu, comparand rezultatele obtinute cu resursele utilizate.
Rezultatele obtinute depasesc cu mult resursele financiare ale proiectului (600 RON), acest lucru datorandu-se ratei mari de voluntari care activeaza in cadrul Grupului.
 
Durabilitate
Ilustrati in ce masura rezultatele, efectele si activitatile/ actiunile din cadrul proiectului au rezistat in timp/ au continuat, dupa ce finantarea s-a incheiat/ bugetul proiectului a fost epuizat: cum au fost sustinute in continuare efectele proiectului? Specificati cum au fost atrase si mobilizate resursele in cadrul proiectului (atat financiare, materiale, cat si umane).
Proiectul in sine si implicarea locuitorilor in proiect au avut efecte imediat sesizabile in siguranta copiilor in drum spre scoala, si au intarit relatiile interumane in cadrul cartierului, coaguland comunitatea locala.
Rezultatele obtinute vin ca o confirmare a faptului ca o comunitate locala organizata poate produce schimbarile dorite prin responsabilizarea APL.
 
Originalitate
Ilustrati cum se evidentiaza acest proiect ca model si solutie sociala sau educationala: care a fost solutia propusa pentru problemele si nevoile identificate in randul beneficiarilor, care a fost modul inovator de abordare si cum se reflecta acesta in activitatile proiectului si produsele acestuia.
Caile de rezolvare a problemelor au fost implementate si descoperite treptat, ca urmare a raspunsurilor date de autoritatile locale, formadu-se un plan de actiune flexibil. Pe langa rezolvarea problemelor, proiectul a avut in plan si dezvoltarea competentelor civice ale membrilor grupului de initiativa, cresterea implicarii comunitatii si responzabilizarea autoritatilor publice locale, creand, in acelasi timp, un set de bune practici si exemple de reusita.
 
Comunicare
1. Daca proiectul a beneficiat de un plan de comunicare, descrieti-l succint:
Comunicarea s-a desfasurat pe blogul, facebook-ul grupului, cu materiale informative in cartier, prin discutii informale cu locuitorii si in alte medii, cu sprijinul CeRe.
 
2. Web site proiect
 
 
Organizator
Va rugam sa ne furnizati cateva date despre organizatorul principal al proiectului
 
Grupul de Initiativa Callatis Drumul taberei s-a infiintat in iulie 2010, in urma interviurilor facute in comunitate de organizatorii comunitari de la CeRe. Grupul este format din vecini care locuiesc in zona Callatis si luptam impreuna pentru imbunatatirea calitatii vietii in comunitatea noastra. Beneficiarii nostri suntem noi si vecinii nostri. In prezent, grupul are 38 de membri cu grad de implicare diferit si intentia este ca acest numar sa creasca.
 
Specificati numarul de membri si de angajati ai organizatiei/ 2013
*2. Numar de membri:
7
 
*3. Bugetul total al organizatiei/ 2013
600