Miercuri, 24 iulie 2019, vă așteptăm la ARTHUB Bucharest la deschiderea oficială a expoziției ”Perspectivele și anatomia unei arte la feminin I: 1977-1987”. Expun artistele: Elena Andrei, Buzu (Ana Andronic), Otilia Cadar, Ana Chiorean, Cătălina Codreanu, Amalia Dulhan, Cristina Iacob, Lumi Mihai, Maia Ștefana Oprea, Nona Șerbănescu, Cristina Vasiliu, Daniela Vîrlan
 
Curatoare: Nona Șerbănescu
Durata expoziției: 24 iulie- 10 septembrie 2019

”1977-1987” se va materializa într-o expoziție și o publicație, fiind primul episod al unei cercetări artistice și sociologice ce va avea loc pe parcursul anului 2019. Ne propunem să investigăm inventarul imagistic al mai multor artiste ce operează în sfera plasticii din perspectiva identificării unor similitudini stilistice și/sau a unei corelații între abordarea unor estetici feministe, feminine sau non-canonice și eventuale legături între aceste abordări și succesul/lipsa succesului în paradigma artistică oficială.
 
Conceptul curatorial al expoziției ”1977-1987” pleacă de la observația empirică a curatoarei în legătură cu o generație de artiste din București ce se disting atât față de colegii bărbați cât și față de colegele mai vârstnice sau mai tinere printr-o serie de trăsături comune ce țin de asumarea feminității la nivel de discurs și de abordare. Cercetarea artistică ce derivă din această observație își propune să infirme sau să confirme existența unor legături la nivel conceptual între membre ale aceleiași generații de artiste, în cazul nostru cele născute între ani 1977-1987. 
 
În ceea ce privește demersul curatorial pentru ”1977-1987”, plec în mod asumat de la practica artistică personală către context și nu invers așa cum poate se întâmplă în mod recurent. Tot asumat, vorbim despre o abordare curatorială gândită și simțită din perspectiva artistei și nu a teoreticianului sau a istoricului de artă. De aceea implicarea tuturor artistelor invitate a fost egal de importantă, fiecare artistă realizând o lucrare special pentru acest demers sau operând propria selecție în legătură cu tema propusă. Putem afirma deschis că tema însăși este de fapt rezultatul unor lungi conversații purtate între noi de-a lungul timpului. 

Deloc întâmplător, lucrările din expoziție sunt cât se poate de reprezentative pentru opera autoarelor după cum discursul fiecărei artiste se așează în ansamblul expozițional ca o piesă dintr-un puzzle complex. Odată puse cap la cap, piesele unite redau un peisaj artistic alternativ, sub-reprezentat în spațiul public cultural, caracterizat de prezența unor elemente și motive asumat feminine, autoreprezentative, autoreferențiale, materne, lirice, onirice sau chiar mistice. O altă caracteristică a acestui peisaj ce ni se relevă este lipsa fricii de kitsch și testarea lucidă recurentă a graniței dintre ceea ce ”se face” și ceea ce ”nu se face”, graniță altfel înspăimântătoare pentru artiștii generațiilor anterioare sau pentru artiștii bărbați ai aceleiași generații. Din această ultimă caracteristică apar abordări la intersecția dintre ilustrație și artă, după cum și elemente florale, animaliere, reprezentări feminine edulcorate sau motive cosmice, mitologice, ritualice, toate îmbrățișate pentru prima dată în istoria artei românești de artistele generației născute între anii 1977-1987, dintr-o perspectivă asumat feminină. [...]
Nona Șerbănescu, 2019
 
”Perspectivele și anatomia unei arte la feminin” este un proiect organizat de Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Scopul său este realizarea unei cercetări și a unor ocazii de dialog despre provocările pe care domeniul artei plastice contemporane le rezervă artistelor din România. Proiectul este propus și va fi dezvoltat de colectivul ARTHUB Bucharest, un colectiv compus în majoritate din femei și care are în componență inclusiv persoane fluid gender sau non cis. Pe parcursul proiectului vor mai avea loc la ARTHUB Bucharest două conferințe pe tema cercetării propuse. 
 
Inegalitatea șanselor, sub-reprezentarea, discriminarea pe criteriul vârstei, maternitatea și arta, rețelele de suport, solidaritatea și lipsa acesteia în domeniul artei plastice contemporane sunt doar cele mai importante puncte pe care proiectul își propune să le verifice prin trei direcții de lucru: o cercetare sociologică; o serie de conferințe și o cel puțin o expoziție. 
 
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
 
Ilustrația evenimentului: detaliu din lucrarea ”Limpede nu vezi decât cu inima” de Lumi Mihai (tehnică mixtă pe pânză, 2019)
 
Detalii despre expoziție și eveniment: Nona Șerbănescu: 0721740703 / arte.contemporane@gmail.com
 
Ore de vizitare și programare vizite: ecleraj.boutique@gmail.com