Începând cu 25 octombrie 2021, Asociația Centrul de Artă Aluniș va derula în cadrul proiectului Școala de Olărit de la Colți un program de educație culturală constând în o serie de activități menite să valorifice și revitalizeze patrimoniul cultural local, tradițiile și meșteșuguli olaritului în favoarea copiilor și tinerilor aflați în situații vulnerabile și a comunității rurale locale.

Timp de cinci luni, aproximativ 100 de copii și tineri din sistemul de ajutor de stat vor beneficia de ateliere creative de olărit și intervenții de tip terapie ocupațională/terapie prin artă. Atelierele, oferite gratuit la Centrul de Artă Aluniș, sat Aluniș, comuna Colți, sunt desfășurate de către artiști ceramiști și un psiholog terapeut care vor urmări dezvoltarea creativității și expresivității, creșterea încrederii și stimei de sine precum și o mai bună integrare socială. Se dorește astfel plantarea semințelor unei noi generații de meșteri olari și continuarea tradiției olăritului pe Valea Buzăului.

În plus, prin proiect se creează două locuri de muncă pentru persoane aflate în dificultate. Acestea vor fi angajate cu forme legale și formate profesional ca asistent de olar/olar, fiind implicate direct în desfășurarea atelierelor.

Prin proiectele derulate, Asociația Centrul de Artă Aluniș dorește să suplinească lipsa infrastructurii și accesul limitat al comunităților rurale, în special a copiilor și tinerilor din grupuri defavorizate,la activități creative și evenimente culturale. Identificarea celor care vor beneficia de aceste ateliere precum și oportunitățile de angajare s-au realizat prin partenerierea și colaborarea cu DGASPC Buzău și Asociația de Ajutor AMURTEL România. Astfel programul ține cont de nevoile specifice ale celor implicați și vine să contracareze impactul negativ la nivel emoțional resimțit în urma perioadei de pandemie și restricții precum și lipsa de activități tip educație nonformală.

În plus, pe toată perioada desfășurării programului, se vor organiza o serie de expoziții cu acces liber pentru public în vederea stimulării interesului pentru arta locală și promovarea ceramicii buzoiene ca brand local.

Școala de Olărit de la Colți este un proiect care își propune reînnodarea tradiției ceramicii pe Valea Buzăului înființând primul atelier de olărit în Colți deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim de rezidență și școală. Acest proiect este parte integrată din eforturile Centrului de Artă Aluniș de a promova un turism responsabil în Munții Buzăului și de a crește comunitatea locală prin artă și cultură respectând și integrând tradițiile și elementele autentice românești ale zonei.

Astfel Școala de Olărit de la Colți cuprinde documentarea ceramicii vechi și recreerea liniei identitare de patrimoniu cultural local pentru a servi drept bază de lucru pentru toate obiectele create la Colți, ceramică ce va fi reintrodusă în circuitul comercial, desfășurarea de cursuri și ateliere pentru copii și adulți, și construcția casei de rezidență a școlii ce va servi drept atelier, rezidență, școală pentru artiști români și, în același timp, punct de atracție turistică în zonă.

Primul artist aflat în rezidență care va și deschide Școala de Olărit este Cristina Iacob. Pe lângă susținerea atelierelor de ceramică și olărit, Cristina va dezvolta un proiect artistic pluri-media ce își propune în plan general să exploreze ideea de moștenire transgenerațională de artefacte, valori și credințe preluate de la familia și educatorii noștri, și indirect de la înaintașii lor pe filonul identității de grup, iar în plan personal să rememoreze relația cu una dintre figurile materne care au modelat-o.

Cristina Iacob, absolventă din 2016 a Universității Naționale de Arte București, secția Pictură și membră U.A.P de același an, este artist și profesor la Lycee Francais Anna de Noailles, București. Este interesată de zonele de confluență ale artelor, pendulând între pictură, instalaționism, pedagogia artelor și cercetare, fotografie și design.

Programul de educație culturală din cadrul Școlii de Olărit de la Colți este un proiect derulat de Asociația Centrul de Artă Aluniș și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

***
Despre Centrul de Artă Aluniș
Centrul de Artă Aluniș este o asociație neguvernamentală nonprofit care are drept obiectiv revitalizarea tradițiilor locale și promovarea unui turism responsabil în Munții Buzăului. Un loc foarte important în activitatea centrului îl au susținerea inițiativelor în rândul comunității locale de sex feminin și protecția cadrului natural în care își desfășoară activitatea. Centrul își desfășoară activitatea în fosta școală abandonată a satului Aluniș transformată acum în centru de creație multidisciplinar în care au loc evenimente de artă și cultură: expoziții de pictură și sculptură, concerte de muzică tradițională românescă, muzică arhaică și clasică, ateliere și tabere, toate beneficiind locuitorii, artiștii, artizanii și producătorii locali.

Despre Programul În stare de bine
Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Despre Kaufland România
Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari.