În perioada septembrie-octombrie 2018 se vor derula, în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă”, opt evenimente regionale de dezbatere. Acestea vor continua acțiunile de susținere a implicării în procese decizionale la nivel local, regional și național a reprezentanților organizațiilor non-profit, partenerilor sociali, autorităților și instituțiilor publice relevante și presei din cele opt regiuni de dezvoltare. Evenimentele vor avea loc în orașele Târgu Jiu, Târgoviște, Constanța, Timișoara, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și București.

Reprezentanții tuturor instituțiilor și ONG-urilor din zona culturală sunt așteptați, așadar,  la o întâlnire de două ore în fiecare dintre aceste orașe, întâlnire la care ne vor putea împărtăși opinii, comentarii, idei despre o politică publică privind statutul socio-profesional al artistului în România.
 
Evenimentele regionale de dezbatere vor avea loc în următoarele locații:
• 7 septembrie 2018, 10.00-12.00, Târgu Jiu, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, Str. Crișan nr. 3
• 11 septembrie 2018, 12.00-14.00, Teatrul Tony Bulandra, Bd Regele Carol I nr. 43
• 18 septembrie 2018, 12.00-14.00, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanța, Sala Aula Pictată, Piața Ovidiu nr. 12
• 2 octombrie 2018, 10.00-12.00, Ambasada – Casa Plai, Str. Anton Seiller, nr. 2
• 5 octombrie 2018, 11.00-13.00, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Piața Sfatului nr. 30
• 12 octombrie 2018, 10.00-12.00, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Str. Cuza-Vodă, nr. 29
• 17 octombrie 2018, 11.00-13.00, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 30
• 31 octombrie 2018, 11.00-13.00, Casa Filipescu Cesianu – Muzeul Municipiului București, mansardă, Calea Victoriei nr. 151
 
Înscrierile participanților se pot face on-line, pe website-ul proiectului Cultura Alternativă.

Proiectul ”Cultura Alternativă” a fost selectat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European. . Acest program are ca scop principal crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Echipa proiectului se află acum la startul seriei de dezbateri regionale, menite să dezvolte dialogul social, grupate pe două serii: dezbaterile adresate instituțiilor publice, ONG-urilor și diverselor alte categorii de operatori culturali, coordonate de expertul coordonator politici publice, Oana Năsui și dezbaterile adresate artiștilor din diversele arii culturale, coordonate de regizorul Adriana Zaharia.
 

„Unul dintre punctele cheie ale proiectului „Cultura Alternativă” este reprezentat de asumarea, în cadrul activităților, a unor instrumente de  democrație participativă: dezbateri, workshopuri, interviuri, chestionare, forumuri, rețele sociale, prin intermediul cărora să se poată ajunge la identificarea unor probleme orizontale societale în ceea ce privește statutul socio-profesional al artistului în România de astăzi.

Deși documentația astfel strânsă este inițial eterogenă și greoaie, centralizarea, analizarea și sintetizarea ei aduce informații valoroase în direcția găsirii de oportunități și soluții în arii legislative și administrative românești; pe de o parte oportunități, prin aducerea la lumină a unor facilități deja existente dar necunoscute artiștilor și lucrătorilor în domeniul cultural extins, iar pe de altă parte, soluții viabile și fezabile în contextul social și politic actual.

Dezbaterile din cele șapte regiuni de dezvoltare sunt propuse ca întâlniri deschise, în care artiști, reprezentanți ai mediului privat profit și non-profit, personal din cadrul instituțiilor de cultură și reprezentanți ai autorităților locale, regionale și centrale să poată adresa opinii și comentarii, să poată oferi informații și posibile soluții la probleme punctuale, toate acestea în direcția aducerii laolaltă a unor drepturi și obligații specifice, aplicate pentru artist ca și contributor valoros la societatea românească.

Strângerea acestor informații, coroborate cu alte tipuri de analize, calitative și cantitative, de percepție sau de structură, de la beneficiari sau ministere de resort, vor permite conturarea și alcătuirea unei politici publice culturale, propusă ulterior spre implementare către autorități.”
, explică Oana Nasui, coordonator propuneri politici publice în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă”.
 
”Cultura Alternativă” a început prin două etape de cercetare:
# Studiul calitativ cu privire la bunele practici de politici publice în domeniul cultural - Statutul artistului independent în cinci țări europene, realizat de Corina Andrei-sociolog, doctor în științe politice și
# Sondajul de percepție deschis sub forma unui chestionar, pe site-ul proiectului. Analiza chestionarului va furniza date despre modul în care artiștii și operatorii culturali din România percep, în acest moment, situația lor în societate, drepturile și obligațiile ce le revin, și a fost realizată de Ionela Șufaru, sociolog și expert în științe politice.

Rezultatele celor două studii sunt prezentate sumar în primele trei webinarii on-line ale proiectului, pe pagina de socializare https://facebook.com/statutulartistului
 
Cei implicați în activități culturale sau artistice, fie că sunt ONG-uri, artiști angajați sau independenți, sunt invitați să completeze chestionarul, deschis on-line, până la finalul proiectului. Pe www.statutulartistului.ro, cei interesați de tema proiectului sunt așteptați să se înscrie și să participe la proiect. Definirea unui statut al artistului în România nu se poate face fără implicarea celor care pot să contribuie la strângerea datelor și creionarea problemelor și a soluțiilor posibile, fără comunicarea cu toate instituțiile administrative locale și centrale, pentru identificarea unor pârghii de intervenție spre o mai bună administrare a situației actuale a artiștilor independenți.
 
Proiectul ”Cultura Alternativă” este inițiat și derulat de Asociația Culturală Flower Power, a cărei misiune este de a crea proiecte și programe care să susțină activitățile tinerilor artiști, comunicarea reală dintre aceștia și celelalte instituții și entități ce pot susține sau contribui la dezvoltarea și derularea proiectelor lor și de a susține implicarea artiștilor în diverse domenii: educație, formare profesională, evenimente culturale, formulare de politici culturale adaptate contextului cultural internațional.
 
”Cultura Alternativă” este un proiect susținut de TVR, RFI, Radio România Cultural, Observator Cultural, România Liberă, Modernism.ro, Docuart.ro și Comisia Națională a României pentru UNESCO. Intâlnirile regionale de dezbatere sunt realizate în parteneriat cu: Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul Național de Informare și promovare turistică Târgu Jiu, Consiliul Județean Cluj, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj, Muzeul de Artă din Cluj Napoca, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul Municipiului București, Casa Filipescu Cesianu, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, Teatrul ”Tony Bulandra” Târgoviște, Ambasada.