Alina Serban a initiat Proiectul Povesti Nespuse-Untold Stories, implementat cu sprijinul Romano ButiQ, pentru a promova istoria roma si diversitatea culturala, precum si pentru cresterea nivelului de cunoastere cu privire la cultura roma si asumarea identitara. Cum ne asumam o identitate? Cum putem sa ne asumam o identitate atunci cand parti fundamentale din istorie raman nespuse si cand legaturile dintre istorie si prezent sunt nediscutate? Care sunt rolurile pe care noi însine le jucam în asumarea, continuarea sau schimbarea unor istorii?  Care ne sunt povestile?

De cine este spusa istoria? A cui istorie este spusa si cum? Atunci cand vocea majoritara este singura care se aude, numarul mic al productiilor artistice care sa vorbeasca despre istoria roma si despre cultura roma, în Romania, conduce la invizibilizarea diversitatii experientelor rome.
 
Proiectul Povesti Nespuse-Untold Stories îsi propune sa aduca în prim plan perspective istorice si culturale rome marginalizate si care au rareori la dispozitie o scena a lor. Prin acest proiect sunt popularizate basme si povesti rome, este sprijinita cercetarea istoriei de sute de ani a robiei romilor din Tarile Romane si sunt subliniate legaturile dintre robia romilor si marginalizarea din prezent. În cadrul proiectului sunt promovate productii artistice care au în centru istoria si perspectivele rome. 

Astfel prin proiectul Povesti nespuse-Untold Stories va fi publicata o culegere online de basme rome, cuprinzand sapte basme rome disponibile în variant trilingva: romani, romana si engleza. De asemenea site-ul proiectului va gazdui articole prezentand rezultatele cercetarilor realizate, materiale vizand robia romilor în istoria  Tarilor Romane si modurile în care aceasta istorie este sau nu asumata în diferite comunitati: academice, bisericesti sau activiste etc. Vor fi discutate legaturile dintre cum este sau nu asumata aceasta istorie si asumarea sau neasumarea identitatilor etnice si culturale. Toate acestea stau la baza evenimentelor cultural-artistice dezvoltate în cadrul proiectului, culminand cu realizarea unui spectacol-lectura.

Pe site-ul proiectului www.povestinespuse.eu vor fi publicate prezentari si materiale foto si audio-video prezentand activitatile desfasurate pe tot parcursul proiectului Povesti nespuse-Untold Stories.