Arhitectura reprezintă un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. În vederea intensificării și consolidării dimensiunii culturale a arhitecturii, adaptarea educaţiei de arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural e vitală, laolaltă cu promovarea identităţii culturale regionale în context național și internațional.
 
Luând toate acestea în considerare, Ordinul Arhitecților din România - Filiala Timiș propune un concurs de idei pentru Piața 700, la care pot participa persoane din România, Serbia și Ungaria. Scopul concursului este selectarea unei soluții pentru o instalație arhitecturală temporară care să anime și să ajute la regenerarea Pieței 700, potențând valențele de spațiu public. Astfel, se dorește modificarea percepției asupra Pieței 700 printr-o intervenție care să permită o interacțiune pozitivă a utilizatorilor cu spațiul. Concursul se lansează pe 25 iunie, iar data limită de predare a proiectelor este 1 august 2021, ora 16:00
 
Contrar poziției sale în oraș și a proximității față de centrul Timișoarei, starea curentă a pieței, atât fizică, cât și la nivel de percepție este una de anonimitate. Complexitatea spațială, încărcarea istorică, structura de comerț creată - permit și promit mult mai mult decât atât. Numărul de oameni care o străbat zilnic cer mai mult. Este nevoie doar de un exercițiu de imaginație pentru a conștientiza potențialul Pieței 700 ca „loc de întâlnire”, ca spațiu public viu - cu semnificație pentru comunitate și oraș.
 
Bugetul maxim pentru implementarea proiectului desemnat câștigător este de 30.000 euro. Acesta include în mod exhaustiv toate costurile de producție, inclusiv montaj.
 
Se vor acorda trei premii, după cum urmează: premiul I în valoare de 5000 euro, acordat proiectului câștigător, și două mențiuni în valoare de 500 euro fiecare.
 
Se vor lua în considerare următoarele criterii: coerența și forța conceptului propus, creativitatea și expresivitatea designului și a modului de utilizare generat, congruența cu tema concursului, capacitatea de acomodare a cerințelor temei, fezabilitatea constructivă a conceptului, raționalitatea și justificarea bugetului pentru execuție și montaj. 

Întreaga documentație de concurs poate fi consultată aici
 
Apelul de idei „Privește orașul” este organizat de Ordinul Arhitecților Timiș - Filiala Timiș în colaborare cu Asociația Timișoara 2023.