Oana Țoiu, Președinta Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților a Parlamentului României, și Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România au găzduit joi, 25 martie 2021, o discuție online pe tema Orașelor Prietene ale Copiilor și a modului în care autoritățile centrale și locale pot veni în sprijinul copiilor vulnerabili. La eveniment au participat membri ai Parlamentului, viceprimari și consilieri locali din comunități rurale și urbane.
 
“E datoria noastră să garantăm un viitor bun pentru copii și asta înseamnă să se simtă în siguranță, să poată învăța, să se poată mișca, să se poată juca, să aibă o voce. Realitatea este că suntem în urmă. Nici în perioadele de creștere economică România nu a reușit să compenseze decalajul sau să micșoreze riscul de sărăcie în rândul copiilor și inclusiv în orașele dezvoltate spațiile adaptate copiilor sunt insuficiente. Nu doar din perspectivă socială este vital ci și dintr-o perspectivă economică. În competiția globală, o dată cu schimbările muncii, vor câștiga nu doar acele țări și localități care atrag investitori ci acelea care reușesc să păstreze și să atragă profesioniști, talente, ale căror decizii de unde vor locui și unde vor munci vor depinde și de calitatea vieții de familie și a copiilor”, a declarat Oana Țoiu, Președinta Comisiei pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților.

În ciuda progreselor semnificative din ultimii 30 de ani, 38% din cei aproximativ 3,6 milioane de copii români continuă să sufere disproporționat de sărăcie, acces slab la servicii, excluziune și discriminare. Pandemia de COVID-19 a agravat dificultățile pe care aceștia le aveau deja. Prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și sociale la nivelul comunității și încurajarea accesului la învățarea timpurie și la educație de calitate, toți copiii pot beneficia de o dezvoltare incluzivă, de oportunități egale și vor deveni cetățeni activi în comunitățile lor.
 
“Din experiența UNICEF de la nivel internațional, dar și din România, autoritățile locale pot lua cele mai bune măsuri și pot implementa programe care fac diferența pentru copiii vulnerabili și pentru familiile lor. În primul rând, trebuie să aibă date în timp real, să dezvolte strategii, programe și servicii care să răspundă la nevoile comunității, profesioniști care să facă muncă de teren, dar și bugete dedicate. Extinderea pachetului Pachetul Minim de Servicii la nivel național reprezintă un pas în acest sens. De asemenea, avem încredere că, prin consultarea și implicarea copiilor, autoritățile locale pot găsi soluții noi și inovatoare pentru comunitățile lor”,  Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

Inițiativa Orașe Prietene ale Copiilor este o inițiativă globală a UNICEF care sprijină autoritățile locale în realizarea drepturilor copiilor la nivel local și care are la bază Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului. De asemenea, este o rețea care aduce împreună autoritățile și alți actori relevanți, cum sunt organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, mediul academic, mass-media și, cel mai important, copiii care doresc ca orașele și comunitățile lor să fie mai prietenoase pentru copii.  

O localitate prietenă a copiilor este un municipiu, un oraș, o comunitate sau orice sistem de guvernare locală care se angajează să îmbunătățească viața copiilor din jurisdicția proprie prin respectarea drepturilor acestora. În practică, este o localitate în care vocile, nevoile, prioritățile și drepturile copiilor fac parte integrantă din politicile, programele și deciziile publice. Astfel, copiii beneficiază de un bun start în viață, cresc sănătoși și beneficiază de îngrijire; au acces la servicii sociale și de educație incluzive și de calitate; sunt protejați împotriva exploatării, violenței și abuzului; participă la viața de familie, culturală, a municipiului/orașului/comunității și la viața socială; își exprimă opiniile și influențează deciziile care îi afectează; se întâlnesc cu prietenii și au locuri în care să se joace și să își petreacă timpul liber.

UNICEF împreună cu parteneri de la nivel central și local va testa și în România inițiativa Orașe Prietene ale Copiilor începând cu a doua jumătate a anului 2021.

Anul trecut, Parlamentul României a adoptat o inițiativă legislativă cu mai multe amendamente la Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 ce vizează implementarea unui pachet minimal de servicii sociale pentru copil și familie care include servicii de bază și de informare în domeniul sănătății, educației și protecției sociale precum: identificarea situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informații, consiliere, însoțire, asistență și monitorizare. Acest pachet este în linie cu Garanția pentru copil, lansată de Comisia Europeană pe 24 martie 2021. În următoarea perioadă, UNICEF va colabora cu ministerele de linie pentru dezvoltarea legislației secundare și pentru identificarea soluțiilor de finanțare din fonduri Europene și de la bugetul de stat.  

În contextul lansării Garanției pentru copil de către Comisia Europeană, implementarea Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor și extinderea Pachetului Minim de Servicii sunt inițiative care pot demonstra angajamentul României de a garanta o nouă reformă pentru îndeplinirea drepturilor copiilor.

Photo credits: Unsplash.com, Charlein Gracia