Echipa Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit lansează un nou curs gratuit în perioada 21-22 martie 2019 de bugetare participativă. Acesta este dedicat exclusiv reprezentanților organizațiilor non-profit și membrilor rețelei naționale de experți privind finanțarea publică pentru activități nonprofit. 
 
Bugetarea participativă este un mecanism decizional prin care cetățenii discută și negociază distribuția resurselor publice. Astfel, cetățenii unei comunități sunt direct implicați în luarea deciziilor privind bugetul și cheltuielile unei instituții publice. Pe termen lung, acest proces se traduce într-o capacitare a autorităților publice locale de a dezvolta bugete și politici publice locale care răspund nevoilor cetățenilor.  
 
În timpul cursului participanții vor aprofunda concepte, principii, exemple de bună practică în bugetare participativă, dar și cât de aproape sau departe suntem de regulile de bună practică. Sub îndrumarea trainerului vor identifica cum se dezvoltă și se administrează procesele de bugetare participativă și care este rolul sectorului nonprofit în acest proces, dar și de ce facilitarea comunitară este elementul cheie în bugetarea participativă. 
 
Trainerul acestui curs este Oana Preda, Director Asociația CeRe. Oana Preda lucrează în sectorul neguvernamental din 1996 și cu instituții publice în programe de asistență pe advocacy și participare publică.
 
Care sunt avantajele proceselor de bugetare participativă?
1. Bugetarea participativă promovează participarea publică și cetățenii activi – programele de bugetare participativă sunt mai degrabă, “școli cetățenești” care permit autorităților, ONG-urilor și cetățenilor să discute despre bugetul public, responsabilitatea autorităților și drepturile cetățenilor. 
2. Bugetarea participativă facilitează dezvoltarea și consolidarea comunitară.
3. Bugetarea participativă este un mecanism de semnalizare a problemelor cu care se confruntă comunitățile locale. 
 
Procedura de înscriere
Cursul este unul intensiv care se va derula în perioada 21 și 22 martie în Predeal, Hotel Rozmarin (Bulevardul Mihail Săulescu nr 159). Dacă doriți să participați, vă rog să vă înscrieți completând formularul online, până luni, 11 martie, ora 10:00. Numarul de locuri este limitat. 

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit asigură materialele de curs, 2 nopți de cazare (20 și 21 martie 2019 ) și mâncarea pe perioada cursului, iar decontarea costurilor de transport se va face în baza documentelor justificative. 

Cursul face parte din proiectul "Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale", cod SMIS111409, SIPOCA193, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.
 
***
Centrul pentru Legislație Non-profit Centrul este o organizație non-profit, neguvernamentală lansată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale (www.legiong.ro) și un serviciu de monitorizare a deciziei publice (issuemonitoring.ro).