Pe 17 octombrie a fost Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei. România și-a luat nenumărate angajamente de luptă împotriva sărăciei, cu toate acestea 28% dintre români și 49% dintre copiii români (date Eurostat) trăiesc în sărăcie extremă. 
 
Cu ocazia zilei de 17 octombrie 2019, organizațiile CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și Asociația Partener pentru Tine au făcut un apel către toate instituțiile responsabile privind situația locativă a șapte familii din Comuna Merișani, satul Malu Vănăt.

În vara anului trecut, terenul de sub casele sărăcăcioase ale acestor familii a început să alunece la vale. Pe lângă adulți, aici trăiesc copii, vârstnici, persoane cu dizabilități. Inclusiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență a constat situația și a recunoscut nevoia ca aceste familii să fie puse în siguranță.
 
Au trecut 15 luni de la constatarea ISU, iar între timp au fost făcute doar promisiuni și au fost oferite două containere. Cu toată gravitatea situației și toate insistențele celor două organizații, Primăria și Consiliul Local Merișani nu au depășit stadiul de hârtii. Am apreciat fiecare promisiune și fiecare pas birocratic – în special hotărârea Consiliului Local prin care s-a decis alocarea unor suprafețe de teren pentru cele 7 familii. Dar iarna se apropie, iar promisiunile și hotărârile nepuse în practică nu țin oamenii la adăpost. Din păcate, amânarea rezolvării situației a consumat sezonul în care familiile afectate își puteau construi sau improviza un cămin.
 
 
17 octombrie 2019

Către:
Luigi Ionescu, Primarul Comunei Merișani
Membrii Consiliului Local al Comunei Merișani

Spre știință 
Emilian Dragnea, Prefect, Instituția Prefectului Argeș
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Renate Weber, Avocatul Poporului
Mihaela Stănciulescu, Consilier Coordonator, Biroul Teritorial Pitești, Avocatul Poporului

Stimate domnule Primar,
Stimate doamne, stimați domni,

Pe 17 octombrie este Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei. 

România și-a luat nenumărate angajamente de luptă împotriva sărăciei, cu toate acestea 28% dintre români și 49% dintre copiii români (date Eurostat) trăiesc în sărăcie extremă. 

Cu ocazia zilei de 17 octombrie 2019, organizațiile noastre – CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și Asociația Partener pentru Tine - fac un apel către toate instituțiile responsabile privind situația locativă a șapte familii din Comuna Merișani, satul Malu Vănăt.
În vara anului trecut, terenul de sub casele sărăcăcioase ale acestor familii a început să alunece la vale. Pe lângă adulți, aici trăiesc copii, vârstnici, persoane cu dizabilități. Inclusiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență a constat situația și a recunoscut nevoia ca aceste familii să fie puse în siguranță.

Au trecut 15 luni de la constatarea ISU, iar între timp nu am primit altceva decât promisiuni și două containere. Cu toată gravitatea situației și toate insistențele noastre, Primăria și Consiliul Local Merișani nu au depășit stadiul de hârtii. Am apreciat fiecare promisiune și fiecare pas birocratic – în special hotărârea Consiliului Local prin care s-a decis alocarea unor suprafețe de teren pentru cele 7 familii. Dar iarna se apropie, iar promisiunile și hotărârile nepuse în practică nu țin oamenii la adăpost. Din păcate, amânarea rezolvării situației a consumat sezonul în care familiile afectate își puteau construi sau improviza un cămin.

Precaritatea locuirii este una dintre principalele cauze ale sărăciei. Duce la boală, la abandon școlar, la pierderea locului de muncă și, nu în cele din urmă, la pierderea respectului de sine și a încrederii în instituțiile statului.
Amintim că, prin Constituția României, Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent (Art. 47(1)).

Amintim că, prin Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Statul are obligația de a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate la locuință și la servicii publice de strictă necesitate.

Amintim că, prin Legea asistenței sociale, statul are obligația de a asigura accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și la loc de muncă.

În numele acestor obligații, dar și în numele solidarității și respectului pentru demnitatea umană, vă invităm, domnule Primar să urgentați încheierea contractelor de concesiune pentru familiile în cauză.
În același timp, invităm instituțiile relevanate să monitorizeze rezolvarea acestei situații și să ia măsurile necesare pentru restabilirea dreptului la locuire pentru familiile în cauză. 

Cu respect,
Oana Preda
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
 
Sorina Bunescu
Asociația Partener pentru Tine


și familiile:
Vădana Maria
Vădana Viorica
Vădana Ion
Gracea Gheorghe
Grancea Sara
Popa Ceopi-Ileana
Prundaru Paula Crinuța