În data de 3 Aprilie 2017, Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara a organizat acţiunea de protest “Floarea albastră”: persoane cu autism  au dăruit domnului Subprefect Daniel Cristian Franţescu, venitul lor pe o zi, sub forma unei flori albastre de „Nu mă uita”. La întâlnire au participat persoane cu autism-beneficiare ale fundaţiei, părinţi ai acestora şi reprezentanţi ai fundaţiei “Pentru Voi.
 
Totodată, a fost înmânată reprezentanului Guvernului în teritoriu o scrisoare adresată domnului Prim Ministru, Sorin Grindeanu, cu 2 solicitări:
 
Majorarea indemnizaţiilor persoanelor cu handicap. La ora actuală, în România,  indemnizaţia unei persoane adulte cu handicap grav este de 340 lei pe lună, ceea ce înseamnă un venit de 11 lei pe zi, total insuficient pentru un trai chiar şi la limita subzistenţei. Această sumă nu acoperă în totalitate nici măcar cheltuielile cu hrana unei persoane adulte şi nu acoperă deloc cheltuielile cu medicamente, haine, locuinţă, utilităţi.
 
Modificarea prevederilor Codului Civil referitoare la punerea sub interdicţie judecătorească, care lipseşte complet persoana de drepturile civile, încălcandu-se în mod flagrant drepturile  lor la autonomie individuală, dreptul de a lua decizii privind viața lor, în conformitate cu  voința și preferințele proprii. La sfârșitul anului trecut, Fundația Pentru Voi a elaborat o propunere de modificare a prevederilor Codului Civil și armonizarea lor cu Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Această propunere poate fi un punct de plecare pentru Guvern în modificarea legislativă și implementarea prevederilor CRPD, așa cum România și-a asumat obligația.
 
Ziua de 2 aprilie a fost desemnată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite ca fiind ziua internaţională de conştientizare a autismului, în care în întreaga lume se desfăşoară manifestări şi evenimente cu scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra autismului şi de a atrage atenţia asupra nevoilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist.
 
Tema din acest an, „Spre autonomie și auto-determinare” face trimitere la Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi care recunoaşte dreptul persoanelor cu dizabilităţi la „autonomie individuală şi independenţă” (art. 3), „recunoașterea capacităţii juridice, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în toate aspectele vieții” (art.12).
 
Mesajul Secretarului General al Națiunilor Unite pentru acest an îndeamnă la „schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu autism și recunoașterea drepturilor lor în calitate de cetăţeni care, la fel ca toți ceilalți, au dreptul să solicite aceste drepturi și să ia decizii privind viața lor, în conformitate cu voinţa și preferinţele proprii”.
 
“ În concordanţă cu tema din acest an şi cu mesajul Secretarului General al Națiunilor Unite, persoanele adulte cu autism solicită Guvernului Romîniei să le recunoască dreptul la o viaţă demnă în comunitate. Am primit asigurări de la dl Subprefect că mesajul nostru va fi transmis Guvernului şi sprijinit. Sperăm că floarea de „Nu mă uita” va aminti guvernanţilor de obligaţiile pe care le au faţă de toţi cetăţenii României, inclusiv persoanele adulte cu autism”, a declarat Laila Onu, directorul general al Fundaţiei”Pentru Voi”.