Federația Organizațiilor Neguvernamentale - FOND condamnă cu fermitate agresiunea asupra Ucrainei. Având în vedere escaladarea conflictului din ultimele zile, ne exprimăm solidaritatea cu toți cei afectați de conflict, în acord cu principiile dreptului internațional umanitar.

În aceste momente tensionate, în care autoritățile și societatea civilă se mobilizează pentru a acorda asistență la graniță, și nu numai, persoanelor care intră pe teritoriul țării noastre, ne alăturăm eforturilor întreprinse de către autorități, societate civilă și oameni simpli.

FOND România, în calitate de platformă reprezentativă alcătuită din 35 de ONG-uri românești active în domenii diverse, în acest moment desfășoară activități de suport, directe și indirecte, atât în puncte de trecere a frontierei, cât și local, la centre de coordonare a asistenței pentru persoane afectate. Toate aceste demersuri, au fost inițiate în GLAU (Grupul de Lucru pentru Asistență Umanitară), în cadrul căruia organizațiile membre și-au coordonat demersurile pentru a organiza activități de susținere a persoanelor care au fost afectate de războiul din Ucraina.

Echipele organizațiilor membre s-au mobilizat pentru a acorda asistență umanitară, de la toate punctele de frontieră, persoanelor care se refugiază din calea războiului. Printre acțiunile întreprinse de organizațiile membre FOND se numără:

● Amenajarea și coordonarea taberelor temporare pentru refugiați;
● Amplasarea de corturi, organizarea fluxului de la debarcarea de pe bac până la încheierea formalităților de intare în România;
● Echiparea taberelor de la graniță cu echipamente de încălzit;
● Asigurarea transportului de la frontieră către destinațiile alese;

● Deschiderea de centre de primire refugiați pentru persoanele care nu sunt în tranzit și au decis să rămână pe teritoriul României;

● Identificarea de locații de cazare în proximitatea punctelor de frontieră și capacitarea voluntarilor locali în gestionarea afluxului de refugiați;

● Asistență juridică oferită familiilor;
● Asigurarea de produse de igienă personală;
● Oferirea de pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte și alimente,
● Organizarea de convoaie umanitare cu produse de primă necesitate către Ucraina;
● Asigurarea cadrului pentru campanii de donații;

● Oferirea de consiliere socială, juridică, psihologică;
● Informare cu privire la documentația necesară procedurii de azil și de intrare în țară
● Asigurarea și coordonarea de echipe de voluntari pe teren.

Menționăm faptul că reprezentanții FOND sunt în contact permanent cu autoritățile de la nivel național, dar și cu alte organizații, federații și coaliții ale societății civile, care se implică activ în gestionarea crizei umanitare, realizând evaluări constante ale evoluției situației.

Pentru mai multe detalii despre activitățile pe care FOND și organizațiile sale membre le vor desfășura în perioada următoare în sprijinul persoanelor afectate, vă rugăm să urmăriți canalele de comunicare ale Federației.


***
FOND este o platformă reprezentativă, consolidată, activă și recunoscută la nivel național și internațional care contribuie la dezvoltarea și implementarea unei politici coerente și eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și ajutor umanitar prin reprezentarea și capacitarea organizațiilor membre și educarea societății cu privire la solidaritatea globală și dezvoltarea sustenabilă.

Viziunea FOND este aceea a unei lumi în care România este implicată activ în promovarea dezvoltării internaționale și acționează în spiritul solidarității și egalității de șanse pentru toate națiunile.

Website | Facebook | Twitter |