Dezbatere: Propuneri de amendare a O.G.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Joi 3 martie 2016, orele 10.00

Astfel, va provocam sa identificam impreuna problemele sectorului ONG  si sa gasim solutii care sa fie transpuse in propunerile de amendare a O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

In cadrul intalnirii va invitam sa va prezentati punctele de vedere, timp de aproximativ 3-4 minute,  urmand ca acestea sa fie incluse de catre grupul de experti juridici in forma finala a setului de amendamente.

In ultima perioada au fost organizate o serie de intalniri cu reprezentanti ai administratiei centrale si Parlament in vederea promovarii unei initiative legislative. Recent, modificarea O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii a fost introdusa ca si prioritate legislativa a Guvernului Romaniei pentru anul 2016, urmand ca Ministerul Justitiei sa initieze o propunere de modificare. Obiectivul acestui demers este sa furnizam cat mai multe propuneri de modificare a cadrului legislativ actual, care sa raspunda nevoilor de dezvoltare a sectorului ONG din Romania. In contextul cadrului juridic birocratic si neadaptat realitatii socio-economice actuale, nefavorabil asocierii sau infiintarii unei organizatii non-guvernamentale si al cresterii implicarii spontane, Centrul pentru Legislatie Nonprofit, impreuna cu alte 15 organizatii neguvernamentale, a elaborat un prim set de propuneri de amendare a O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. 

Principalele modificari propuse de noi vizeaza reducerea birocratiei administrative privind procedura de infiintare si de modificare a unei asociatii sau fundatii prin reducerea termenelor procedurale, a costurilor aferente procedurii de inregistrare, inclusiv includerea optiunilor de notificare a inregistrarii sau a modificarii unor elemente din actele constitutive. Nu in ultimul rand avem in vedere revizuirea registrului national al asociatiilor si fundatiilor si interconectarea acestuia cu registrele aflate la grefa instantelor, in sensul asigurarii unui nivel adecvat de transparenta a organizatiilor (membrii, activitate financiara, etc).
 
De asemenea, propunem si modificari care vizeaza reglementarea asocierilor fara personalitate juridica. Aceste propuneri de amendamente vizeaza acordarea dreptului cetatenilor dintr-o comunitate sa se inregistreze intr-o asociere comunitara parcurgand o procedura administrativa mult mai simpla. Simplificarea procedurii de inregistrare, inclusiv prin recunoasterea inregistrarii prin notificare atat pentru organizatiile cu personalitate juridica, precum si cele fara personalitate juridica conduce la implementarea in legislatia nationala a recomandarilor Raportorului Special ONU privind dreptul la libertatea de intrunire pasnica si de asociere, publicat in data de 24 aprilie 2013.
 
Setul de propuneri de amendare a O.G. 26/2000 si Raportul de Politica Publica sunt disponibile pe site-ul www.legiong.ro

Puteti confirma participarea la adresa de e-mail laura.chiscop@clnr.ro sau la telefon 0310.802.344.

Initiativa de modificare a actului normativ O.G. 26/2000 2000 cu privire la asociatii si fundatii, a fost demarata in cadrul proiectului ”Imbunatatirea cadrului legal privind organizarea si functionarea organizatiilor neguvernamentale in Romania” finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania si se deruleaza in perioada aprilie 2015 – martie 2016.