În acest weekend s-a desfășurat o serie de activități în Grădina Cișmigiu, din București, ca reacție la anunțul Primăriei Municipiului București de a reabilita cea mai emblematică grădină istorică din România, prin câteva măsuri ce periclitează gradul de acoperire a zonelor verzi, fauna, statutul de grădină istorică și detaliile cu valoare istorică ale Cișmigiului, așa cum au fost acestea înregistrate în ultimii 100 de ani.
 
• A fost realizată măsurarea și cartarea tuturor arborilor, sub îndrumarea peisagistei Diana Culescu și cu ajutorul a zeci de voluntari, cu scopul de a crea un Registru Verde pentru Cișmigiu. Rezultatele a două zile de măsurători – sâmbată și duminică – au inclus: introducerea de diametre pentru 2.588 de arbori, iar pentru 1.894 de arbori a fost adăugată și specia. Conform aplicației #TreePlotter, cei 1.894 de arbori oferă comunității o serie de eco-beneficii în valoare de 136.239 de dolari anual, adică aproximativ 122.000 euro/ an, printre care amintim: colectarea anuală a peste 17 milioane de litri de apă (echivalentul a două treimi din apa lacului din Cișmigiu) și a aproximativ 2 tone de praf. 

• O mișcare spontană de conștientizare s-a desfășurat duminică (4 august) pe peluza centrală din Cișmigiu, peluză ce urmează a fi pietruită, conform planurilor aprobate de PMB. 
 
Mai mulți iubitori ai Cișmigiului, revoltați de decizia luată de PMB de a înlocui gazonul cu pietriș și de a renunța la axul verde, principal al parcului, devenit de asemenea simbol în ultimii 100 de ani, s-au așezat preț de câteva minute cu pături închise la culoare pe peluză. Mesajul lor: dispariția zonei verzi pentru a crea o zonă de promenadă este un act de mutilare a naturii, desființarea acestei zone verzi este un motiv de tristețe.
 
Astăzi a fost transmisă o scrisoare deschisă către PMB, scrisoare pe care o redăm integral în cele ce urmează:

Scrisoare deschisă către Primăria Municipiului București, din partea Grupului de Inițiativă Civică Cișmigiu referitor la reabilitatea Grădinii Cișmigiu 

marți, 6 august 2019, București
 
Ca urmare a comunicatului de presă inițiat de către Primăria Municipiului București la 1 august 2019, dorim să fie clarificate pentru societatea civilă următoarele aspecte:

Sprijnim inițiativa proiectului și ideea unei îmbunătățiri a stării actuale a Grădinii Cișmigiu – monument istoric de importanță națională și cu o mare valoare cultural-istorică. Ne dorim însă ca restaurarea și conservarea Cișmigiului să se realizeze prin păstrarea valorilor trecutului, să protejeze flora, fauna și elementele istorice, pe toată durata lucrărilor prevăzute de proiect, cât și după aceea. 
De asemenea, ne mai dorim ca proiectul să aibă propuneri coerente, fezabile și adaptate la nevoile de astăzi ale societății.

În acest sens: 

I) Conform planului de reabilitare apărut în spațiul public și avizat de către comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, se observă că în anumite zone din parc, cum ar fi: Peluza Șerbănescu, zona Peluzei Mari, zona (actuală a) țarcului de câini etc., este prevăzută dispariția unei serii de arbori, fapt ce contravine declarației de presă emisă la 1 august 2019, de către PMB. De aceea, ne dorim ca PMB să ofere o clarificare în acest sens.

II) Conform aceleiași declarații de presă, emisă de PMB, se menționează un plan de replantare. Solicităm publicarea acestuia, împreună cu avizele obținute, în special cele ale comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. 
Fiind vorba de o intervenție majoră, solicităm o descriere detaliată privind realizarea arhitecturii peisagere a parcului și a modului în care se va efectua conservarea și protejarea speciilor și exemplarelor deosebite de vegetație din parc. Ele constituie elemente componente definitorii pentru o grădină – monument istoric – așa cum este Grădina Cișmigiu.

III) De asemenea, rugăm Primăria să facă public și un link la care poate fi consultată întreaga documentație care stă la baza proiectului de reabilitare a Cișmigiului, împreună cu avizele obținute (proiect cu avize, parte scrisă, parte desenată avizată).

IV) Grădina Cișmigiu, un monument istoric de importanță națională (cod LMI: B-II-a-A-19665) beneficiază în acest moment de mai multe spații comerciale cu valoare istorică, cum ar fi: restaurantul Monte Carlo (spațiu comercial prezent, sub diferite forme arhitecturale, în Grădina Cișmigiu încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea), „Buturuga” (spațiu comercial inaugurat în prima jumătate a sec. XX), „Biblioteca” (bistro emblematic pentru istoria contemporană), foișorul de lângă lacul mic ș.a.
Considerăm că într-un București ce are nevoie de cât mai multe zone verzi și de un aer cât mai curat (obținut și cu ajutorul vegetației bogate), principalul obiectiv este păstrarea și extinderea spațiului verde, nu diminuarea acestuia. 
De asemenea, este necesară păstrarea spațiilor comerciale cu caracter istoric, conservarea caracterului de grădină istorică pentru plimbare, odihnă și relaxare, cât și a unor perspective de adâncime către diferite puncte istorice de belvedere, neblocate vizual de noi construcții (indiferent de funcțiunea acestora).

Introducerea de noi funcțiuni sau dezvoltarea zonei comerciale vor dăuna profund și iremediabil caracterului istoric al acestui spațiu unic al Bucureștiului.

V) Înțelegem motivația istorică a pavării axului principal, însă pietruirea acestuia și lărgirea oricărei alei contravine necesității actuale de creștere a spațiului verde – spațiu plantat, de care orașul nostru are atât de multă nevoie. Cu atât mai mult când vorbim de o grădină istorică, de relaxare și liniște și nu de o zonă de promenadă sau rezervată comerțului. 
Așadar, soluția propusă contravine argumentelor istorice care au stat la baza refacerii axului central în prima jumătate a secolului al XX-lea și este în dezacord cu principala imagine cu care Grădina Cișmigiu se identifică de aproape 100 de ani – axul monumental cu bulingrin floral.

VI) În planșele expuse în mediul online sunt trecute ca uniformizate prin finisaje zone emblematice ale Cișmigiului. Grădina nu a fost niciodată uniformizată, ceea ce constituie una din particularitățile sale. Actuala zonă a șahiștilor, Rotonda Scriitorilor, aleile perimetrale din jurul lacului mic sunt fiecare tratate istoric diferit din punct de vedere al pavării. Îmbogățită uneori prin elemente reciclate (cum este cazul Rotondei Scriitorilor), alteori cu materiale aflate la modă la acea vreme, grădina a suferit mai multe etape de transformare care îi conferă azi caracterul său unic, aflat în concordanță cu statutul de monument istoric și actualele criterii de clasare ale acestora.

VII) Pornind de la comunicatul de presă asumat de Primăria Municipiului București și distribuit în mediul online și offline, dorim lămuriri privind nevoia de a reface din nou sistemul de iluminat, care tocmai a fost schimbat anul trecut. Orice noi șanțuri pentru cabluri și gropi de ancorare pentru stâlpi vor afecta sau reteza din nou rădăcinile plantelor și vor favoriza tăierea arborilor aflați în vecinătatea acestora.

În documentele apărute în spațiul public, în cartuș, sunt menționate lucrări prevăzute și în parcurile Carol și Herăstrău, lucru menționat de jurnaliști in timpul conferinței de presă. Asteptăm cu interes punctul de vedere PMB și detaliile referitoare la aceste viitoare proiecte de restaurare ale parcurilor capitalei din perioada imediat următoare.

Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu, 
împreună cu specialiști în domeniul peisajului și al patrimoniului