Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale a transmis astăzi o scrisoare deschisă către Ministerul Fondurilor Europene, prin care atrage atenţia asupra datelor îngrijorătoare legate de evoluţia Programului Naţional Capital Uman: 0,09% sume solicitate la Comisia Europeană din totalul banilor alocați de UE pentru acest program, 0,72% sume plătite către beneficiari și 0 rambursări de la Comisia Europeană (date publice pe www.fonduri-ue.ro).  
 
Lansarea apelurilor aferente sumelor nealocate din POCU (2,8 miliarde Euro din totalul de 4,37 miliarde) și supracontractarea, măsuri propuse în contextul asumării de către Guvernul României ca la final de 2018 să ajungă la 100% grad de contractare a fondurilor europene, nu sunt suficiente. 
 
Rata absorbției pe acest program operațional nu are cum să crească în aceste condiții. Cu atât mai puțin putem vorbi despre impact sau schimbări sociale. Implementatorii se găsesc în imposibilitatea de a aplica în cadrul POCU, procesul de evaluare și contractare durează chiar și un an de zile, ghidurile de finanțare sunt desprinse de situația reală din teren, procesele de consultare sunt doar pe hârtie, comunicarea cu beneficiarii este departe de a fi funcțională.

__________________________________________________________

Către Ministerul Fondurilor Europene 
Doamnei Rovana Plumb, Ministru

SCRISOARE DESCHISĂ

Ref.: POCU – 0,00% Rata de absorbție efectivă în februarie 2018 

Stimată doamnă ministru,

Datele legate de evoluția Programului Operațional Capital Uman la momentul actual sunt îngrijorătoare: 0,09% sume solicitate la Comisia Europeană din totalul banilor alocați de UE pentru acest program, 0,72% sume plătite către beneficiari și 0 rambursări de la Comisia Europeană (date publice pe www.fonduri-ue.ro). 

Atragem atenția că lansarea apelurilor aferente sumelor nealocate din POCU (2,8 miliarde Euro din totalul de 4,37 miliarde) și supracontractarea, măsuri propuse în contextul asumării de către Guvernul României ca la final de 2018 să ajungă la 100% grad de contractare a fondurilor europene, nu sunt suficiente. Vă aducem în atenție câteva situații care arată clar că luarea unor decizii legate de program fără consultarea beneficiarilor va duce la dezangajări masive:

 Niciun proiect nu a fost depus în cadrul apelului nr. 320 “Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”. Bugetul acestuia este de 150 mil. Euro. Termenul de depunere s-a prelungit cu încă aproape două luni.
 Pe toate cele 3 apeluri de proiecte care au vizat NEETs (apelurile 284, 285 și 286) au fost depuse cu totul 22 de proiecte, mult sub bugetul alocat (puteau fi finanțate aproximativ 200 de proiecte).
 Un apel destinat managerilor din companii mari a atras 11 propuneri de proiecte, deși bugetul putea să finanțeze aproximativ 230 de proiecte (POCU/295/3/8/Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI).
 Apelul de proiecte „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, lansat în septembrie 2016, are o rată de contractare de doar 1% din cele 20 milioane de euro alocate. 
 Pentru proiectele depuse în decembrie 2016 în cadrul apelului „Școala pentru toți” contractele de finanțare nu au fost încă semnate. 

Rata absorbției pe acest program operațional nu are cum să crească în aceste condiții. Cu atât mai puțin putem vorbi despre impact sau schimbări sociale. Implementatorii se găsesc în imposibilitatea de a aplica în cadrul POCU, procesul de evaluare și contractare durează chiar și un an de zile, ghidurile de finanțare sunt desprinse de situația reală din teren, procesele de consultare sunt doar pe hârtie, comunicarea cu beneficiarii este departe de a fi funcțonală.

Doamnă ministru, vă solicităm public un plan de măsuri urgente care să ducă la redresarea situației în care se află POCU și la evitarea dezangajării tuturor acestor sume rămase necontractate/necheltuite.

De asemenea, vă solicităm crearea unui mecanism de consultare real, funcțional, predictibil și regulat cu stakeholderii din domeniu. Grupuri de lucru tematice au existat și în trecut și s-au dovedit a fi o unealtă eficientă în schimbul de informații și idei dintre autoritatea de management și beneficiari. 

Cu deosebit respect,
Oana Preda, Director CeRe
Secretariatul Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale