Data: 19.09.2016
Ref: sesizare dezbatere publică acte normative supuse votului Consiliului
General în data de 21.09.2016

Stimată Doamnă Primar Gabriela FIREA,
 

Asociația ActiveWatch și Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică, (asociații legal constituite) vă solicită în temeiul Art. 7 alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, retragerea de pe ordinea de zi a sedinței Consiliului General al Municipiului București din data de 21.09.2016 a punctelor enumerate mai jos (proiecte de acte normative) și publicarea acestora în secțiunea dedicată debaterilor publice. Menționăm că niciunul dintre proiectele de Hotărâre de Consiliu General de mai jos nu a fost afișat pe site-ul oficial al Primăriei Generale a Municipiului București, așa cum prevede legea 52/2003 la articolul mai sus menționat. Mai mult, având în vedere documentele minime obligatorii listate în textul legii - notă de fundamentare, expunere de motive, referat de aprobare, privind necesitatea adoptării actului normativ propus, studiu de impact si/ sau fezabilitate, niciunul dintre proiectele afișate pe site-ul instituției la secțiunea Ordine de zi pentru ședința din data de 21.09.2016 nu conține toate aceste documente.

De la începutul mandatului dumneavoastră din 23 iunie 2016 și până acum au fost supuse dezbaterii publice doar trei proiecte de hotărâre de Consiliu General, dintre care două PUZ-uri. Afișarea proiectelor de hotărâre cu 30 de zile înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice mai mult decât a fi obligatorii prin lege sunt oportune prin aportul tuturor părților direct afectate de aceste decizii. Având în vedere faptul că ați menționat în mai multe ocazii modul defectuos în care a fost guvernat orașul, menționăm că parte din această problemă a fost și lipsa de transparență și implicare a cetățenilor în deciziile publice. În aceste condiții, suntem convinși că veți schimba această abordare a procesului de luare a deciziilor prin respectarea legii și promovarea participării publice. 
 
- Punctul 1: privind modificarea în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016;
- Punctul 2: Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul artistic şi tehnic la unele instituţii municipale de spectacol de interes local ale Municipiului Bucureşti;
- Punctul 3: Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a transportului gratuit pentru copiii preşcolari şi şcolari la manifestările culturale organizate de instituţii municipale de cultură de interes local ale Municipiului Bucureşti;

- Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Teatrului Dramaturgilor Români; 
- Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;
- Punctul 6: Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în scopul construirii de locuinţe;
- Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de Integritate, în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei şi abuzurilor profesionale;

- Punctul 15: Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în scopul dezvoltării băncii de alimente a Capitalei şi altor servicii sociale 
- Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Crucea Alb – Galbenă în vederea implementării în comun a proiectului Centrul pilot de coordonare a îngrijirilor la domiciliu din Municipiul Bucureşti;
- Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri destinate protecţiei persoanelor defavorizate de pe raza Municipiului Bucureşti în sezonul rece 2016 – 2017;

- Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul de investiţii „Proiect restaurarea Catacombe „Hanul Stavropoleos” şi Amenajarea Spaţiului Public Adiacent”.
- Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc”.
- Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Parcaj subteran – Uranus – Piaţa Rahova”. 
 
- Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul de investiţii “Construirea Muzeului Multiculturalismului”. 
- Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Ansamblul urban complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane”. 
- Punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Spaţiu public urban “Podul Calicilor” – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiţie”. 

- Punctul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Piaţa Constituţiei - spaţiu public cu parcaj subteran”.
- Punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul de investiţii “Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor - Curtea Meşteşugarilor”. 
- Punctul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)”. 
 
- Punctul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)”. 
- Punctul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje”. 
- Punctul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Cheiul Dâmboviţei Unirii - Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor. 
 
- Punctul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Proiect Nod intermodal Piaţa Romană”. 
- Punctul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George Georgescu”. 
 
- Punctul 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei”. 
- Punctul 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bd. Carol I”. 
- Punctul 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Proiect amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu”. 
 
- Punctul 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a monumentelor de for public”. 
- Punctul 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte). 
- Punctul 42. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Administraţiei Patrimoniului Cultural Bucureşti şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public.
 
- Punctul 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de implementare şi schimbarea locaţiilor de testare prevăzute în acordul de finanţare al proiectului „Anti-Dust Solution in Bucharest/Soluţii anti-praf în Municipiul Bucureşti – LIFE ADB”.
 
Menționăm că toate proiectele de hotărâri de Consiliu General enumerate mai sus sunt proiecte de acte normative, deci trebuie să intre pe circuitul Legii 52/ 2003. Sperăm să înțelegeți demersul nostru ca fiind unul constructiv și care să sprijine procesul de reformă administrativă în cadrul Primăriei Generale a Municipiului București. 
 
Cu respect,
Asociația ActiveWatch
Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică