45 de utilizatori de scaune rulante vor primi sprijin pentru promovarea drepturilor și abilităților și pentru demararea de acțiuni de advocacy pe plan local și național. Acțiunile vor avea loc în cadrul proiectului „Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de scaun rulant” implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Asociația Segoia, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
 
Proiectul are drept scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mobilității și sănătății utilizatorilor de scaune rulante. Proiectul urmărește totodată creșterea capacității beneficiarilor de a se autoreprezenta în fața autorităților, atât prin participarea directă la acțiuni de advocacy și de promovare a drepturilor și abilităților persoanelor cu dizabilități, precum și prin facilitarea accesului la două aplicații mobile conectate, MotiActiv și Panoul de Bord.
 
Pe perioada derulării proiectului, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2022, vor fi organizate  15 caravane de mobilitate și sănătate la care vor participa peste 150 de utilizatori de scaune rulante. În cadrul acestor evenimente, participanții vor dobândi informații și abilități utile în viața de zi cu zi, cum ar fi: testarea presiunii cu sistemul BodyTrack pentru prevenirea escarelor, instruire privind cateterizarea pentru prevenirea infecțiilor urinare și testarea echipamentelor de mobilitate potrivite pentru o viață activă și libertate de mișcare. 
 
***
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. 
 
Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 
 
Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare activă și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, consultanță pentru accesibilizarea spațiilor și sport adaptat. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 25.000 de persoane cu dizabilități din România.