În data de 29 decembrie 2023, Asociația Casa Bună împreună cu Partenerul său, Asociația Rise Project, anunță închiderea proiectului ”WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență - Corectitudine - Harta Politicii Românești”, proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Scopul proiectului a constat în mobilizarea tinerilor din comunitate și îmbunătățirea procesului de participare civică în vederea creșterii responsabilizării factorilor de decizie publică prin acțiuni concrete de advocacy, watchdog și monitorizare a politicilor publice. Acesta a fost îndeplinit în proporție de peste 100%.
 

Bugetul total al proiectului a fost de 220.240 EURO, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 149.800 EURO, iar co-finanțarea din partea Beneficiarilor de 70.440 EURO. Proiectul s-a implementat în România pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2023.
 

În urma realizării tuturor activităților propuse, au fost obținute următoarele rezultate:

  • Peste 3700 de cetățeni informați și conștientizați cu privire la importanța acțiunilor de watchdog și advocacy și rolul acestora în sancționarea derapajelor politice sau din instituțiile publice și reducerea fenomenului corupției;
  • 60 de voluntari instruiți și pregătiți pentru activitatea de cercetare și watchdog de către Coordonatori investigații cu experiență;
  • Peste 200 de sesizări și petiții online transmise către autorități de către voluntari;
  • 4 campanii de advocacy realizate pentru mobilizarea cetățenilor și sensibilizarea autorităților;
  • 2 consultări organizate cu membrii Parlamentului în vederea inițierii unor modificări legislative care să sporească gradul de transparentizare al veniturilor obținute de persoane aflate în funcții publice;
  • 1 consultare organizată cu membrii Parlamentului în vederea inițierii unor modificări legislative cară să protejeze Pădurile Bătrâne de pe teritoriul României;
  • 2 litigări strategice inițiate, ce urmăresc inclusiv declararea neconstituționalității unor texte de lege pentru ca în final, în ipoteza în care Curtea Constituțională declară neconstituționalitate, ele să fie modificate sau chiar abrogate de către legiuitor și astfel puse în acord cu dispozițiile Constituției cu scopul de a asigura mai multă transparență și integritate în relația cetățenilor cu instituțiile statului;
  • 1 ghid de bune practici privind aplicarea instrumentelor de implicare civică realizat de grupul civic Integritate pe Bune sub coordonarea dnei. Iuliana Rusu și a dnei. Avocat Diana- Elena Iașciurjinschi.

 

***

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.