Asociația CSR Nest a anunțat recent finalizarea proiectului H2O (Water) – Helping To Obtain Water. Proiectul a fost finanțat de Fundația Coca-Cola, prin The New World Program, în parteneriat cu Global Water Challenge (GWC). Avand ca obiectiv creșterea accesului la apă potabilă provenită din surse sigure pentru locuitorii din Comuna Mischii, proiectul a constat in săparea a patru fântâni de mare adâncime în comuna Mischii. Ca o continuare a proiectului, Primăria Comunei Mischii a investit aditional în construirea unei mini-rețele de furnizare a apei, cu o lungime de 5 kilometri, cu scopul de a ușura și mai mult accesul comunității locale la apă provenită din surse sigure. 
 
Proiectul a fost implementat în regiunea de sud-vest a României, în județul Dolj, în trei din cele cinci sate care compun Comuna Mischii: Mischii, Călinești și Gogoșești. Acesta s-a derulat în perioada octombrie 2018-februarie 2020 și a fost implementat de Asociația CSR Nest în parteneriat cu Asociația Today’s Future și cu sprijinul Primăriei Comunei Mischii. 
 
Principalul obiectiv al proiectului a fost creșterea accesului la apă potabilă provenită din surse sigure și o mai bună gestionare a apei ca resursă naturală limitată. Acest obiectiv a fost atins prin săparea a patru fântâni de mare adâncime în comuna Mischii: 1 în Gogoșești, 2 în Călinești și 1 puț sursă în Mischii. Astfel, cei 1.800 de locuitori ai Comunei Mischii vor beneficia de apă potabilă provenită din surse sigure. În plus, Primăria Comunei Mischii a decis să contribuie la continuarea proiectului H2O (Water) – Helping To Obtain Water, prin investiții adiționale, din surse proprii, pentru crearea unei mini-rețele de furnizare a apei, cu scopul de a facilita și mai mult accesul comunității locale la apă potabilă provenită din surse sigure.
 
„Proiectul H2O (Water) – Helping To Obtain Water este o inițiativă binevenită pentru comunitatea noastră, care s-a derulat exact în perioada în care căutam soluții pentru alimentarea cu apă. În completarea finanțării asigurate de Fundația Coca-Cola, Consiliul Local al Comunei Mischii va veni cu sprijin financiar pentru montarea unor conducte de 1,5 km lungime pentru fiecare din cele patru puțuri forate în cadrul acestui proiect. Țin să mulțumesc pe această cale Fundației Coca-Cola pentru oportunitatea de a implementa acest proiect în comunitatea noastră”, spune Gheorghe Popa, Primarul Comunei Mischii.
 
„În prezent, implicarea companiilor în dezvoltare comunitară se concentrează pe proiecte pe termen lung care își dovedesc impactul în comunitățile în care acestea sunt implementate. Parteneriatele dintre stakeholderii locali și companii, ONG-uri și autorități de stat – similare cu contribuția pe care Primăria Comunei Mischii a adus-o în acest proiect – generează rezultate vizibile, pozitive și sustenabile în timp”, spune Sergiu Sebesi, Președintele Asociației CSR Nest. 
 
De asemenea, proiectul a inclus și o serie de activități educaționale legate de utilizarea responsabilă a apei, cu scopul de a preveni și diminua risipa acesteia. Componenta educațională a țintit tinerii și adulții din Comuna Mischii precum și elevii Școlii Gimnaziale Alecsandru Nicolaid din Mischii.
 
„Apa este în centrul activității Companiei Coca-Cola. Este ingredientul nostru principal, este esențială în procesul de fabricație și în agricultură și – mai mult – este o resursă importantă pentru comunitate. De aceea, consumul responsabil de apă este una dintre prioritățile noastre în zona de sustenabilitate. Accesul la apă potabilă provenită din surse sigure este vital pentru a asigura condițiile minime unui trai decent. Este la fel de important să conștientizăm cu toții importanța apei ca resursă naturală limitată și să contribuim la conservarea și prevenirea risipei acesteia”, spune Mihaela Niță, Corporate and Government Affairs Manager, Coca-Cola România.
 
Potrivit Eurostat – biroul de statistică al Uniunii Europene – Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe locul șapte din punctul de vedere al produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor, din 276 de regiuni din Uniunea Europeană. Lipsa infrastructurii în regiune a dus la un acces limitat al populației la apă potabilă provenită din surse sigure.  
 
Mai mult, conform EU Special Audit Report, ediția 2017, „Implementarea Directivei privind Apa Potabilă”, atât calitatea apei cât și gradul de acces al populației la aceasta s-a îmbunătățit atât în România cât și în țările vecine precum Ungaria și Bulgaria. Cu toate acestea, nivelul investițiilor în acest domeniu ar trebui să fie semnificativ mai mare. Aceeași sursă precizează că 60% din români au în prezent acces la apă.
 
***
Despre The New World Program
Lansat în anul 2014, The New World Program (NWP) este un parteneriat între Fundația Coca-Cola și Global Water Challenge, menit să sprijine inițiative din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, în domenii precum apă, igienă, gestionarea deșeurilor și capacitarea tinerilor și a femeilor. The New World Program oferă granturi pentru proiecte care vizează trei piloni cheie:
 
 Gestionarea responsabilă a apei pentru creșterea accesului la apă potabilă provenită din surse sigure și la servicii de igienă prin abordări incluzive care implică întreaga comunitate;
 Afirmarea femeilor și a tinerilor printr-un nivel îmbunătățit de educație și creare de locuri de munca pentru creșterea adaptabilității comunităților la problemele cu care se confruntă;
 Implicarea comunităților prin inițiative de gestionare a deșeurilor, inclusiv colectarea, sortarea și reciclarea deșeuri.
 
Despre Fundația Coca-Cola 
Fundația Coca-Cola reprezintă divizia globală de acțiuni filantropice a The Coca-Cola Company. De la înființarea sa, în anul 1984, Fundația Coca-Cola a acordat granturi în valoare de peste 1 miliard de dolari pentru sprijinirea inițiativelor comunitare sustenabile în întreaga lume. Mai multe informații despre Fundația Coca-Cola sunt disponibile aici.
 
Despre Global Water Challenge 
Înființată în anul 2006, Global Water Challenge (GWC) reprezintă o coaliție de organizații de top, care și-au luat angajamentul de a îndeplini obiectivul sustenabil și realizabil de a oferi acces general la apă potabilă provenită din surse sigure și la servicii de igienă (WASH). Misiunea sa este de a reuni companii de top, parteneri din sectorul societății civile și guverne, care să contribuie la accelerarea procesului de furnizare a apei provenite din surse sigure și la oferirea condițiilor necesare asigurării igienei. Acest lucru este posibil prin parteneriate care includ atât sprijin financiar cât și inovație pe scară largă cu scopul de a oferi soluții durabile. Până în prezent, prin parteneriatele inovatoare public-private ale GWC, peste 1 milion de oameni au acces la apă curată.
 
Despre Asociația CSR Nest
Asociația CSR Nest este o organizație românească, având caracter apolitic, non-profit, non-discriminatoriu și a fost înființată în anul 2010. Misiunea asociației este aceea de a oferi soluții și servicii atât sectorului neguvernamental cât și celui corporatist, prin promovarea responsabilității sociale în rândul societății civile și al companiilor. De asemenea, asociația își mai propune să contribuie la progresul social și cultural, educațional și turistic al României. Dezvoltarea comunitară, mediul și economia socială au fost principalele direcții de intervenție ale Asociației CSR Nest în ultimii cinci ani.