Persoanele cu mobilitate redusă, cât și însoțitorii acestora, utilizatori ai aplicației Panoul de Bord, pot depune sugestii de îmbunătățire privind situația echipamentelor de mobilitate, prin selectarea categoriei din care face parte problema identificată, direct din aplicația mobilă.

Rubricile fac referire la diferențierea tipurilor de scaune rulante, actualizarea listelor pentru dispozitivele asistive, decontarea pernelor pentru scaunele rulante, a scaunelor rulante cu antrenare electrică și a dispozitivelor pentru copii. De asemenea, propunerile pot viza și modificarea sumelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru dispozitivele asistive sau pentru diversificarea celor decontate de instituția abilitată.

Toate propunerile ajung la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Opțiunea depunerii de propuneri privind facilitarea accesului la echipamentele de mobilitate a fost proiectată în contextul încurajării persoanelor cu dizabilități de a beneficia de dispozitive asistive potrivite nevoilor fiecărui beneficiar în parte.
Fundația Motivation România aplică recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală, conform ghidului:
https://bit.ly/GhidPrivindFurnizareaScaunelorRulante.

Aplicația mobilă Panoul de Bord este gratuită și poate fi descărcată de orice persoană care deține un telefon cu sistem de operare Android și iOS.

În cadrul proiectului „Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de scaun rulant”, de la începutul anului 2021, în aplicația Panoul de Bord a fost introdusă secțiunea Dizabilitate și Incluziune. În cadrul acesteia au fost dezvoltate trei subcategorii: Accesibilitate, Educație și Incluziune și Dreptul la muncă, prin intermediul cărora persoanele cu și fără dizabilități pot depune sesizări către autoritățile responsabile odată cu constatarea încălcării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

„Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de scaun rulant” este un proiect derulat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Asociația Segoia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Acesta are drept scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mobilității și sănătății utilizatorilor de scaune rulante.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite accesând link-ul https://motivation.ro/abilitatile-si-drepturile-conteaza/.


***
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.
Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare activă și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, consultanță pentru accesibilizarea spațiilor și sport adaptat. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 27.000 de persoane cu dizabilități din România. 

Asociația Segoia este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 2017, preocupată de dezvoltarea societății civile, promovarea valorilor democratice, guvernării deschise și implicării cetățenești cu ajutorul tehnologiei.