Tinerii care au părăsit sistemul de protecție socială sau care provin din familii defavorizate se pot înscrie la unul dintre cursurile gratuite de formare profesională pentru meseriile de bucătar, brutar, ospătar sau lucrător în cultura plantelor, oferite de Școala de Meserii CONCORDIA din Ploiești. Înscrierile se pot face până la data de 10 iulie 2020 prin e-mail.  Pentru detalii, aceștia pot contacta coordonatorul de proiect la numărul de telefon 0729 199 875.
 
Școala de Meserii CONCORDIA, din cadrul Edu-Campus CONCORDIA, oferă oportunități incluzive de formare profesională pentru 40 de tineri anual, garantând accesul tinerilor proveniți din medii dezavantajate la educație și formare profesională de calitate. Cursurile organizate de Școala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică și 25% teorie. Pe lângă cursurile de calificare, tinerii beneficiază de cursuri de dezvoltare personală, limba engleză, matematică aplicată și educație civică, astfel încât să devină mai buni în meseria în care se formează, dar și pentru a face față mai bine provocărilor din viața de zi cu zi. La finalizarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și în Uniunea Europeană. După finalizarea cursurilor, prin Serviciul de Consiliere Vocațională, tinerii sunt sprijiniți în găsirea unui loc de muncă. 
 
Tinerii trebuie să aibă minim 8 clase absolvite și vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani pentru a putea fi admiși la cursurile de formare profesională. De asemenea pot fi admiși minori care au împlinit vârsta de 16 ani, dacă aceștia nu solicită servicii de cazare. Pe toată durata de 10 luni în care se desfășoară cursurile, toți tinerii au masa de pranz asigurată și pot beneficia de cazare, în limita locurilor disponibile. Admiterea se face pe baza unui interviu și a unor teste de evaluare a cunoștințelor. 
 
 
***
CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an.