În urma primelor alegeri prin care societatea civilă și-a putut vota reprezentanții în Consiliul Economic și Social (CES), prin platforma VotONG, 788 ONG-uri s-au înscris ca electori, exprimând în total 5466 voturi pentru candidații înscriși. Rezultatele votului și dosarele candidaților au fost depuse la Secretariatul General al Guvernului.

Este pentru prima dată când societatea civilă organizează alegeri transparente pentru reprezentanții săi în structuri naționale de reprezentare, printr-un proces 100% digital, folosind o platformă realizată pro bono de către voluntarii Code for Romania.

Iată pe cei aleși de societatea civilă:
 
Organizații academice, profesionale, think-tank
• 371 voturi> Ștefan Teișanu - Asociația Fapte
• 330 voturi> Cristian Hordilă - Asociația Festivalul de Film Transilvania
  
Organizații din domeniul protecției mediului înconjurător, ecologiei, dezvoltării durabile
• 420 voturi> Corina Murafa - Fundația Ashoka
  
Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri
• 309 voturi> Horia-Șerban Onița - Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România ANOSR
• 305 voturi> Mihai Dragoș - Federația Consiliul Tineretului din România
• 196 voturi> Mădălina Sava - Asociația Psihologilor din România
  
Organizații din domeniul social
• 418 voturi> Diana Chiriacescu - FONSS Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
• 296 voturi> Daniela Tontsch - Consiliul Național al Dizabilității din România
• 285 voturi> Daniela-Doina Bololoi - Asociația Help Autism
  
Organizații pentru protecţia drepturilor omului
• 344 voturi> Bogdan Simion - Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil FONPC
• 304 voturi > Adriana Radu - Asociația SEXUL vs. BARZA
• 261 voturi> Gelu Duminică - Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară "Împreună"
  
Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală
• 266 voturi> Balogh Martin - Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj
• 204 voturi> Sevastita Grigorescu - Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești UCECOM

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale.

Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.
 
Anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul dintre reprezentanții sectorului în acest organism.

Photo by Jungwoo Hong on Unsplash