Prin programul de educație al Școlii de Olărit de la Colți, Asociația Centrul de Artă Aluniș a angajat și formează profesional două localnice care vor deveni primele femei olar din Buzău. Sub îndrumarea celor doi artiști rezidenți doamnele învață arta ceramicii, ajută la crearea primelor vase din atelierul școlii și vor desfășura cursuri și ateliere menite să valorifice și să revitalizeze patrimoniul cultural local, tradițiile și meșteșugul olăritului.
 
Olăritul este o ocupaţie străveche, aflată la limita între meşteşug şi artă, care supravieţuieşte datorită meşterilor populari. Printre aceștia se vor afla și Mihaela Coman și Mădălina Tache, localnice din comuna Colți care, în acest moment, urmează cursurile de formare de asistent olar pentru a deveni primele femei din Buzău care practică acest meșteșug, pierdut în urmă cu 30 de ani. Odată cu încheierea cursului de formare, acestea vor susține atelierele de olărit de la Școala de Olărit de la Colți.
 
În trecut, meșteșugul olăritului era practicat exclusiv de bărbați, femeile având un rol secundar în această practică, ocupându-se doar de pictarea și coacerea vaselor. Există o legătură sufletească între olari și argila lor, un contact fizic care se manifestă în vasele create. Din păcate, această conexiune fizică este cea care, istoric și în prezent, a creat diverse obstacole pentru femeile care își urmăresc pasiunea pentru ceramică. Artele, ca și celelalte domenii, trebuie să fie un loc de egalitate și echitate. Așadar, acesta este un pas foarte important pentru tradiția olăritului dar și pentru susținerea inițiativelor locale feminine într-o zonă unde oportunitățile de muncă, în special cele accesibile femeilor sunt aproape inexistente, iar meșteșugurile tradiționale au fost abandonate în favoarea muncilor agricole.
 
Astfel Centrul de Artă Aluniș, prin programul de educație culturală din cadrul Școlii de Olărit de la Colți, a creat încă două locuri de muncă în comuna Colți pentru localnici, iar odată cu dezvoltarea proiectului intenționează să mai creeze încă două. În prezent Asociația Centrul de Artă Aluniș este cel mai mare angajator din zonă, având 13 persoane angajate cu forme legale, dintre care 12 sunt femei.
 
Mihaela Coman, una dintre viitorii asistenți olari, are 46 de ani, s-a născut și a copilărit în Aluniș cu soțul și are o fiică de 25 de ani. După căsătorie a locuit la Nehoiu unde a lucrat la fabrica de mobilă Nikmob timp de 19 ani ca șef de formație. Când fabrica a intrat în faliment a hotărât să se întoarcă în satul unde dorește să lucreze și să contribuie la bunăstarea familiei și comunității.
 
Mădălina Tache are 35 de ani, născută în Colți și, apoi, căsătorită în Aluniș cu soțul ei. Împreună au o fată de 8 ani și un băiat de 15 ani. Mădălina a fost nevoită să abandoneze studiile liceale din cauza problemelor financiare ale familiei care nu a avut posibilități să îi susțină pe ea și pe fratele ei mai mic la școală. Mădălina este o persoană ambițioasă, răbdătoare și se bucură enorm de șansa de a învăța arta olăritului.
 
Școala de Olărit de la Colți este un proiect care își propune reînnoirea tradiției ceramicii pe Valea Buzăului înființând primul atelier de olărit în Colți deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim de rezidență și școală. Acest proiect este parte integrantă din eforturile Centrului de Artă Aluniș de a promova un turism responsabil în Munții Buzăului și de a crește comunitatea locală prin artă și cultură respectând și integrând tradițiile și elementele autentice românești ale zonei.
 
Astfel Școala de Olărit de la Colți cuprinde documentarea ceramicii vechi și recreerea liniei identitare de patrimoniu cultural local pentru a servi drept bază de lucru pentru toate obiectele create la Colți, ceramică ce va fi reintrodusă în circuitul comercial, desfășurarea de cursuri și ateliere pentru copii și adulți, și construcția casei de rezidență a școlii ce va servi drept atelier, rezidență, școală pentru artiști români și, în același timp, punct de atracție turistică în zonă.
 
Programul de educație culturală din cadrul Școlii de Olărit de la Colți este un proiect derulat de Asociația Centrul de Artă Aluniș și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
 
 
***
Despre  Centrul de Artă Aluniș
Centrul de Artă Aluniș este o asociație neguvernamentală nonprofit care are drept obiectiv revitalizarea tradițiilor locale și promovarea unui turism responsabil în Munții Buzăului. Un loc foarte important în activitatea centrului îl au susținerea inițiativelor în rândul comunității locale de sex feminin și protecția cadrului natural în care își desfășoară activitatea. Centrul își desfășoară activitatea în fosta școală abandonată a satului Aluniș transformată acum în centru de creație multidisciplinar în care au loc evenimente de artă și cultură: expoziții de pictură și sculptură, concerte de muzică tradițională românescă, muzică arhaică și clasică, ateliere și tabere, toate beneficiind locuitorii, artiștii, artizanii și producătorii locali. 
Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. 
 
Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. 

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse și încurajarea unui mediu favorabil.