Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23, în parteneriat cu Agenția Națională a Zonei Montane, organizează la Tulcea, în perioada 25 - 27.02.2022 un curs gratuit de administrare a Punctelor Gastronomice Locale la care și-au anunțat participarea circa 35 de locuitori ai Deltei care își propun să furnizeze astfel de servicii de turism pentru noul sezon.

Conceptul de Punct Gastronomic Local a fost pus în practică și reglementat prin cooperarea și parteneriatul Asociației Ivan Patzaichin-Mila 23 cu ANSVSA, la inițiativa și dorința lui Ivan Patzaichin, începând cu anul 2016. Din 2018 (de când a fost finalizată legiferarea conceptului) până în prezent au fost înregistrate la DSVSA Tulcea 32 de Puncte Gastronomice Locale (PGL). Astfel, estimăm dublarea numărului de PGL disponibile în Deltă pentru amatorii de turism tradițional.

„Oamenii Deltei au surprinzător de puține resurse pentru bunăstare; în principal ele se rezumă la pescuit, turism, servicii adiacente turismului și... cam atât. Mai mult, chiar și pe aceste resurse reduse sunt presiuni de tot felul. De aceea, proiectele Asociației noastre urmăresc, pe de o parte, să-i încurajeze să valorifice opțiunile pe care le au în aceste domenii și, pe de altă parte, să ajute la construirea unui cadru legislativ și administrativ cât mai favorabil. După ce tatăl meu a contribuit la realizarea și promovarea legislației pentru înființarea PGL, acum eu am preluat continuarea consolidării acestor structuri. E mai mult decât o moștenire spirituală, e un angajament față de lumea Deltei, pe care mi-l asum cu toată responsabilitatea. Mă bucur să fiu aici astăzi și să particip la acest moment, care confirmă potențialul de brand local al produselor tradiționale din zonă și capacitatea lor de a promova Delta”
a declarat Ivona Patzaichin-Rusu, președinta Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23.

Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23 militează încă de la înființare pentru ca patrimoniul culinar deltaic să fie promovat, considerat și susținut ca instrument de dezvoltare durabilă a comunităților locale pescărești dar și de agricultori. Integrarea resurselor locale în lanțul scurt alimentar și prelucrarea locală a materiilor prime sunt doar o parte dintre posibilitățile, încă nevalorizate, prin care se poate da putere economiei locale, prin sublinierea specificului local.

Acest curs completează activitățile derulate de către Asociație în contextul proiectului „Patrimoniul cultural gastronomic local, modalitate de dezvoltare economică durabilă a comunităților rurale din teritoriul GAL Oamenii Deltei și de promovare a turismului lent, de explorare”, contractat prin AFIR, Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER, Sub-măsura 19.2.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
1. Scăderea presiunii asupra resurselor naturale din teritoriul GAL Oamenii Deltei, prin valorificarea durabilă a acestora;
2. Conservarea resurselor naturale ale Deltei Dunării, parte integrantă din teritoriul GAL Oamenii Deltei, astfel încât să poată asigura și existența generațiilor viitoare;
3. Crearea de alternative economice durabile și sustenabile populației rurale din teritoriul GAL Oamenii Deltei;
4. Dezvoltarea, pe termen mediu și lung a turismului lent, de explorare, prietenos cu mediul și cultura locală.