Fundația de Sprijin Comunitar anunță finalizarea, după o desfășurare de peste doi ani, a unui proiect major menit să dezvolte, în trei comunități rurale ale județului Bacău, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești un model de pachet integrat de servicii care să rezolve principalele probleme cu care se confruntă persoanele vârstnice din mediul rural.

Proiectul ”Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate”, a demarat în luna iulie 2019 și s-a adresat unui număr total de 224 de vârstnici din comunele sus-menționate, beneficiind de o cofinanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 2.374.189,91 lei, bugetul total al proiectului fiind de 2.793.164,60 lei.

Proiectul a creat un pachet integrat de servicii socio-medicale adaptate beneficiarilor, avand ca element de inovație abordarea complexă atât din perspectiva nevoilor fiziologice ale vârstnicilor, cât și din perspectiva nevoilor de apartenență la comunitate.

Pe lângă serviciile obișnuite și foarte importante de îngrijire, asistență medicală la domiciliu și ajutor material sau social acordate beneficiarilor, proiectul a pus accentul pe implicarea activă a bătrânilor în viața comunităților și crearea unui context organizat în care aceștia să se poată reuni pentru a-și folosi la maximum experiența de viață și abilitățile dobândite după o viață de muncă. Cluburile “Bunicii comunității” au fost create din convingerea că socializarea este vitală pentru bunăstarea oamenilor, în gen-eral și, în mod special a persoanelor vârstnice care sunt mai predispuse la izolare socială.
Prin implicarea seniorilor în activitățile Cluburilor, a crescut interacțiunea dintre membrii comunității, precum și capacitatea acestora de a face fata unor situații sociale problem-atice. Astfel, vârstnicii simt că aparțin unei comunități, că vocea lor contează, că împreună pot genena schimbări pozitive și că experiența lor reprezintă o resursă pentru cei mai tineri.

Atelierele din cadrul Cluburilor au abordat teme precum educație financiară, dezvoltarea de competențe IT, vorbit în public, sănătatea mea și a celor din jur, dezvoltare durabilă.
La finalul fiecărui atelier, prin exerciții de autoevaluare, vârstnicii au fost direcționati spre a găsi și menționa un aspect din viața lor unde vor putea aplica ceea ce s-a discutat.

Totodată, prin intermediul dezbaterilor pe tema implicării active în comunitate, seniorii au descoperit și metoda Photovoice. În acest sens, după finalizarea unui ciclu de instruire, 30 de persoane vârstnice (din cele 3 comunități) au primit un aparat foto digital, cu aju-torul căruia au fotografiat timp de 4 luni de zile problemele comunității. Au fost încurajați să se uite cu grijă și atenție la comunitatea din care fac parte și au descoperit o serie de situații care îi afectează în mod direct, pe care le-au surprins în fotografii ce au fost fi afișate în cadrul celor 3 expoziții Photovoice. Rezultatele întâlnirilor de grup, problemele identificate de vârstnici și soluțiile propuse de către aceștia au fost prezen-tate autorităților locale si judetene, printre care s-au numarat si cativa parlamentari de Bacau în cadrul expozițiilor organizate în această vară în fiecare din cele 3 comune.

Aceste activități au dus la creșterea semnificativă a nivelului participării sociale active și demne a cel puțin 100 de persoane vârstnice active din cele 3 comunități. ”Bătrânii noștri sunt o sursă inepuizabilă de înțelepciune, experiență și modele de viață. Trebuie să reînvățăm să ne întoarcem către ei cu răbdare și să-i ascultăm pentru a recâștiga echilibrul social în comunitățile noastre. Trebuie să le oferim contextul organizational în care să se poata exprima confortabil și prin care să participe activ la viața comunității. Avem foarte multe de învățat de la ei, însă, din păcate, de prea mulți ani sunt priviti doar ca o masă de manevră pentru diverse campanii și mai putin ca membrii ai comuni-tății cu nevoi și drepturi specifice. Iar nevoile lor nu se reduc doar la pensii mărite asa cum se repetă exasperant în spațiul public! Au nevoie de servicii special gândite pentru ei, au nevoie de viață socială activă, au nevoie de a se simți membrii egali ai comuni-tăților la construcția cărora au contribuit o viață întreagă! Noi la FSC încercăm să aco-perim aceste nevoi ale vârstnicilor de peste 20 de ani, dar fără sprijin constant și sub-stanțial din partea autorităților nu vom ajunge decât la câțiva dintre seniorii Bacăului”. (Gabriela Achihăi, președinte FSC)

***
Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi” este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axă prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.