Proiectul „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială” este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
 
SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL în parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI lansează proiectul "$E$ - SOLIDAR pentru Economie Sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei.
 
Proiectul își propune sprijinirea înființării  a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.
 
Proiectul va fi implementat pe o durată de 36 de luni, în perioada 11.02.2020- 10.02.2023. 
Valoarea totală a proiectului  este de 13.858.844,13 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 13.693.147,38 lei.
 
Acțiunile prevăzute în cadrul proiectului se adresează persoanelor din  regiunile de implementare: Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia, care intenționează să înființeze o afacere socială în mediul urban sau rural  și care au reședința sau domiciliul în regiunile mai sus menționate. 
 
NU vor fi eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, care au măsuri dedicate în POCU. Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Photo by Elena Koycheva on Unsplash