Cu toate că există diverse instrumente de finanțare  adresate întreprinderilor sociale din regiunea Dunării - microcredite, obligațiuni sociale, capital social, crowdfunding, cel mai mare sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului social provine în continuare din donații, subvenții și fonduri europene, potrivit unui studiu derulat în cadrul proiectului Finance4SocialChange.
 
Scopul proiectului Finance4SocialChange este de a familiariza întreprinderile sociale cu sursele de finanțare disponibile, de a educa cu privire la condițiile și posibilitățile de a solicita aceste fonduri, precum și de a motiva băncile și alte instituții să sprijine investițiile sociale care combină capitalul și asistența profesională a sectorului public, privat și non-profit. Estimările de anul trecut au arătat investiții sociale de 450 de miliarde de euro la nivel global, din care doar două procente din fonduri sunt utilizate în țările din regiunea Dunării.
 
Pentru dezvoltarea investițiilor sociale în regiune, au fost identificate exemple de bune practici bazate pe criterii care includ disponibilitatea surselor de finanțare, accesibilitatea, eficiența utilizării și posibilitatea punerii lor în aplicare în alte țări. Spre exemplu, unele bănci au decis să înființeze departamente speciale pentru a sprijini întreprinderile sociale. Alte exemple de bune practici includ programe de asistență pentru mentorat, instruire în incubatoare sociale, cum ar fi incubatorul AWS Jumpstart din Austria, care oferă asistență pentru startup-uri și alte întreprinderi sociale prin mentorat și sprijin financiar.
 
Pentru întreprinderile sociale care au dezvoltat propriul lor produs sau serviciu, sunt recomandate programe care pot asigura crearea de rețele cu investitori, precum cel dezvoltat de Agenția austriacă de finanțare a antreprenoriatului social (FASE). Acest program oferă posibilitatea mai multor investitori să evalueze și să finanțeze o întreprindere socială, concentrându-se pe impactul său social și mai puțin pe profiturile obținute. De asemenea, acesta permite investitorilor să definească în comun procesul de dezvoltare a noilor întreprinderi sociale și dezvoltarea și pregătirea acestora pentru investiții în etapele ulterioare.

Proiectul Finance4SocialChange sprijină și facilitează inovarea socială și dezvoltarea antreprenoriatului social printr-o serie de activități precum dezvoltarea strategiilor, formarea și atelierele de elaborare a planurilor de afaceri. Întreprinderile sociale vor avea ocazia să aplice cunoștințele dobândite și să se conecteze cu potențiali investitori, reprezentanți ai instituțiilor bancare, fonduri de inovare și investiții, precum și să facă schimb de experiențe cu întreprinderile sociale ale țărilor din regiune prin ateliere de mentorat și concursuri pentru cea mai bună idee de afaceri. Proiectul vizează start-up-urile și extinderea întreprinderilor sociale din regiunea Dunării prin creșterea completă a capacității pentru întreprinderile sociale și consolidarea cooperării între factorii de decizie, intermediari financiari, catalizatori ai întreprinderilor sociale, institute de cercetare.

Proiectul va oferi o experiență de învățare transnațională mixtă de 130 de ore prin traininguri online și offline la Academia de Proiectare a Investițiilor în Impact Social și la Competiția de Investiții în Impact Social, unde aproximativ 300 de întreprinderi sociale vor avea acces la investitori de impact social, intermediari financiari și filantropi.