Organizația Umanitară CONCORDIA a primit o finanțare de 99.936 Euro prin programul Active Citizens Fund pentru implementarea proiectului „Fundraising inovativ pentru programe sociale sustenabile “, care are ca scop dezvoltarea capacității de strângere de fonduri prin noi instrumente folosite la nivel național, pentru susținerea programelor sociale în domenii insuficient deservite.

Valoarea totală a proiectului este de 133.040 de euro și este implementat în perioada februarie 2022 – ianuarie 2024 de către Organizația Umanitară CONCORDIA.

ONG-urile din România au un drum lung de parcurs pentru a ajunge la sustenabilitatea financiară, sumele colectate prin mecanisme dezvoltate în țară sunt în creștere, însă nu au atins potențialul maxim, nevoia de investiții în dezvoltarea mecanismelor de strângere de fonduri este mare și este direct legată de sustenabilitatea ONG-urilor.

De 30 de ani, Organizația Umanitară CONCORDIA intervine în comunitățile sărace pentru a-i ajuta pe cei în nevoie, fiind furnizor acreditat de servicii sociale, educaționale și de formare profesională. Prin proiectele sociale dezvoltate în București, Ilfov, Dâmbovița și Prahova, (casele de tip familial, centrele de zi, școlile și locuințele sociale) ajută copiii și tinerii să-și regăsească încrederea, să se dezvolte și să pornească pe un nou drum spre o viață independentă, ajutând peste 2.000 de persoane în fiecare an.

Pentru că există o descreștere a sprijinului extern și nevoia de a dezvolta și extinde programele sociale pentru grupuri insuficient deservite, nevoia de strângere de fonduri în România este din ce in ce mai mare. Organizația Umanitară CONCORDIA trebuie să își crească capacitatea de strângere de fonduri, să dezvolte noi instrumente cu un grad mai mare de predictibilitate, un mix de instrumente care să vină în completarea surselor de finanțare prezente, astfel încât, în cazul în care acestea nu ar mai putea asigura finanțarea la un moment dat, să nu pericliteze asigurarea serviciilor sociale pentru persoanele în nevoie.

Fondurile strânse vor veni în sprijinul a peste 130 de copii din familii sărace, cu condiții de viață dure, ori copii fără sprijinul părinților, din casele de tip familial, și a peste 100 de tineri din sistemul de protecție specială sau care au ieșit din sistem.
 
Avem nevoie de sprijin continuu pentru a asigura o viață mai bună acestor copii și tineri, un trai decent și acces la educație. Pentru aceasta avem nevoie să creștem capacitatea de atragere de fonduri din România, să dezvoltăm noi instrumente în sprijinul acestui proces. Suntem convinși că reticența donatorilor, dificultățile financiare ale potențialilor sponsori, rigiditatea anumitor sectoare de activitate, dificultățile în relaționarea cu autoritățile, precum și efectele pandemiei vor fi mari provocări, însă numai împreună putem pune bazele unei vieți decente pentru acești copii și tineri.“ – spune Diana CERTAN, Director Executiv Comunicare și Fundraising CONCORDIA România.

Proiect derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


***
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Cu un istoric de 30 de ani în România, CONCORDIA  este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an.