Agentia Nationala pentru Romi (ANR), in parteneriat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale “Pro Vocatie” (C.R.F.P.S. Pro Vocatie), Fundatia Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) anunta stadiul implementarii proiectului strategic cu titlul „Mainstream JOB – calificare inteligenta pentru bunastarea romilor” (ID 142679), proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 165 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, AXA PRIORITARA 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
 
Stadiul implementarii proiectului
In lunile martie si aprilie 2015, echipa proiectului din partea Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) si Asociatiei Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale “Pro Vocatie” (C.R.F.P.S. Pro Vocatie) au demarat cursurile de calificare. Precizam ca in luna aprilie au inceput cursurile de calificare un numar de 521 de persoane din cele 700 preconizate. Judetele acoperite de catre CRCR sunt: Bihor, Salaj, Cluj, Satu Mare, Mures, Alba, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovita, Iasi, Harghita iar meseriile vizate sunt: Lucrator instalator pentru constructii, Ingrijitoare batrâni la domiciliu, Tapiter, Bucatar, Asistent de gestiune, Apicultor, Coafor. In timp ce, Pro-Vocatie acopera judetele: Olt, Calarasi, Gorj, Nemt, Cuza Voda, Cernavoda, Braila, Bacau, oferind cursuri de calificare ca: Brutar, Frizer, Lucrator in comert, Inspector resurse umane, Electrician in constructii, Operator introducere validare si prelucrare date, Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist.
 
Aand in vedere rezultatele bune prezentate, domnul Daniel Vasile, in calitate de Presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi a declarat: “Observam o dorinta accentuata a romilor de a-si imbunatati nivelul de trai prin ocuparea unui loc de munca. De aceea putem prezenta, azi, aceste rezultate. Astfel, având pe de-o parte dorinta si angajamentul oamenilor, dovedite,  credem ca impreuna cu activitatile din proiect menite sa aduca o schimbare in atitudinea angajatorilor, vom crea un context realmente propice pentru o piata inclusiva a muncii.”
 
Carmen Dobre - Agent de ocupare din partea Partenerului 2 - C.R.F.P.S. Pro Vocatie, declara: “In ciuda parerilor celor din jurul meu, ce considerau ca munca mea va fi foarte grea, de la inceput am fost optimistasi pe parcurs am constatat ca sunt foarte multi romi care isi doresc sa participe la astfel de cursuri de formare profesionala, cu speranta unui viitor mai bun. Stam foarte bine in ceea ce priveste rezultatele proiectului. As mai vrea sa spun ca oamenii cu care lucrez eu pe teren, vor sa munceasca si se arata extrem de interesati in fata unor astfel de initiative”. 
 
Elementele principale ale proiectului
Suma totala a proiectului este de 10.133.125,30 lei, din care Agentia Nationala pentru Romi asigura contributia proprie financiara in valoare de 977.757,70 lei. Proiectul se implementeaza la nivel national pe o perioada de 18 luni, in perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.
Obiectivul general al proiectului este - Promovarea accesului egal la formare profesionala, ocupare, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive pentru romi.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectivul specific 1 - Cresterea constientizarii necesitatii incluziunii romilor pe piata muncii.
Obiectivul specific 2 - Dezvoltarea deprinderilor de formare profesionala pentru populatia de romi pentru a accesa un loc de munca.
Obiectivul specific 3 - Asigurarea sustenabilitatii muncii cu populatia de romi prin intarirea parteneriatului din cadrul proiectului.

Activitatile principale ale proiectului sunt:
ACTIVITATEA 1. Managementul proiectului;
ACTIVITATEA 2. Informare si publicitate;
ACTIVITATEA 3. Informare, consiliere vocationala, mediere pe piata muncii a romilor;
ACTIVITATEA 4. Realizarea de cursuri calificare/recalificare pentru 700 romi (250 de femei rome) 
ACTIVITATEA 5. Angajarea a 100 de romi (20 femei) din cadrul celor care au participat la actiunile din proiect;
ACTIVITATEA 6. Suport pentru 400 persoane dependente din familiile beneficiarilor romi pentru a sustine participarea acestora la cursuri;
ACTIVITATEA 7. Realizare cercetare privind modalitatile de crestere a calitatii vietii si de incluziune sociala a romilor;
ACTIVITATEA 8. Realizare campanie publica la nivel national pentru schimbarea atitudinii privind romii in relatia cu locurile de munca;
ACTIVITATEA 9. Studiu transnational in vederea imbunatatirii accesului si participarii romilor pe piata muncii.
 
Rezultatele principale propuse in proiect sunt:
Un numar de 1200 de romi vor fi selectati si vor participa in cadrul unor activitati de informare si consiliere vocationala, din care 600 vor fi femei rome. Dintre cei 1200 de beneficiari, vor fi selectati un numar de 700 de persoane care vor participa la cursuri de calificare/recalificare. Pentru 100 de persoane care vor participa la actiunile proiectului, din care 20 sunt femei, se vor face demersurile necesare pentru angajarea lor. Se vor organiza 6 târguri de cariera cu prezentarea de locuri de munca de la angajatori. Se va elabora o cercetare, la nivel national, privind modalitatile de crestere a calitatii vietii si de incluziune sociala a romilor, care va fi tiparita in 800 de exemplare in format editabil si 1500 de exemplare in format CD. Se va  desfasura o campanie publica, la nivel national, pentru schimbarea atitudinii privind romii in relatia cu locurile de munca in 20 de judete. La campanie vor participa 2500 de persoane din care: 200 de persoane din partea angajatorilor, 400 angajati, 200 de reprezentanti ai comunitatilor locale, 1500 localnici, 200 reprezentanti ai societatii civile si ai administratiei publice locale. Vom realiza un studiu transnational pentru analizarea modului in care se va imbunatati accesul si participarea romilor pe piata muncii.
 
Date de contact petru informatii suplimentare privind acest proiect se pot obtine de la:
Persoana de contact: Raymond Marin, Functia Manager Proiect , Agentia Nationala pentru Romi, adresa de e-mail: raymondmarin@gmail.com, Numar de telefon:021 318 057. Agentia Nationala pentru Romi din Adresa: Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, Bucuresti Tel.: 021 311.30.48, Fax: 021.311.30.47. Pentru orice fel de informatii, va rugam sa ne contactati la adresa: info@anr.gov.ro.