„Banometru” este un program gratuit ce are ca misiune oferirea de sprijin românilor pentru a ajunge la sănătate financiară. Programul este realizat în parteneriat de către Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală (AEVR), Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și ING Bank. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany a fost beneficiar al programului de granturi Fondul Banometru 2022.

Scopul proiectului a vizat creșterea capacității familiilor vulnerabile, cu copii minori, de a gestiona eficient și productiv resursele financiare și non-financiare la nivel de gospodărie, cu scopul de a răspunde neîntrerupt nevoilor de bază ale membrilor săi și de a le asigura un nivel crescut al calității vieții.

La Iași, proiectul s-a desfășurat în perioada 1 martie – 31 august 2022 și s-a adresat unui număr total de 100 de familii vulnerabile (părinți) din mediul rural, provenite din localități precum: Vlădeni, Borșa, Broșteni, Liteni și Ulmi. De asemenea, aceștia au fost selectați din cadrul centrului de zi al Fundației Serviciilor Sociale Bethany din Iași (axat pe sprijinul copiilor cu dizabilități), din cadrul Centrului din Târgu Frumos și din rândul beneficiarilor programului de burse START (adresat elevilor cu potențial educațional din mediul rural).

Cum se pun la adăpost familiile vulnerabile de grija banilor prin proiectul Banometru

Fundația Serviciilor Sociale Bethany a desfășurat la Iași proiectul „Banometru” în sprijinul categoriilor vulnerabile. Printre acestea se numără familiile numeroase cu copii minori în care unul sau niciunul dintre părinți nu lucrează, familiile din mediul rural cu nivel scăzut de educație și posibilități infime de dezvoltare, care trăiesc preponderent din alocațiile copiilor, beneficii sociale sau muncă ocazională, familiile sărace în care cresc copii cu afecțiuni medicale sau dizabilități, ceea ce implică alocarea unor costuri mari de prevenție sau intervenție și familiile în care copiii studiază în oraș, costurile necesare susținerii educației acestora depășind bugetul gospodăriei. Prin proiect, familiilor vulnerabile li li s-au pus la dispoziție instrumente eficiente de planificare financiară astfel încât să poată evita perioadele lungi de criză financiară, să aibă asigurate produsele de bază pentru copii într-o manieră care să le acopere nevoi precum hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, igiena casei și igiena personală, prevenția și rezolvarea problemelor de sănătate.


100 de reprezentanți din categoriile menționate mai sus au acceptat invitația fundației de a participa la 12 sesiuni de grup. În cadrul acestora au fost abordate teme precum bugetul personal și construirea acestuia, stabilirea obiectivelor SMART în planul de economisire/generare venit, relația dintre venituri și cheltuieli, soluții pentru creșterea venitului, informații vitale despre credite și datorii, modalități de obținere a autonomiei financiare sau cum poate arăta planul ideal pentru un viitor fără datorii rele și cu economii mai bune. Ulterior, 20 de beneficiari au participat la sesiuni individuale cu privire la problematica banilor și pentru identificarea soluțiilor de gestionare a banilor.

Sesiunile descrise mai sus au fost susținute de 2 asistenți sociali din cadrul echipei Fundației Serviciilor Sociale Bethany care au dobândit cunoștințele și competențele necesare implementării proiectului în urma participării la atelierele de formare puse la dispoziție de parteneri. La începutul derulării activităților din proiect, a fost realizată o serie de materiale printate, elaborate special pentru grupurile țintă cu informații valoroase (despre echilibrul financiar și menținerea acestuia pe termen lung). Acestea au fost distribuite către 200 de părinți din familii vulnerabile.

Prin proiectele desfășurate deja de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în județul Iași, familiile la care inițiativa Banometru a făcut referire sunt abordate în continuare pe teme legate de îmbunătățirea calității vieții, a accesului la informație sau educație și la depășirea condiției actuale. De aceea, sprijinirea acestora prin dobândirea tehnicilor și practicilor prin care familiile își pot gestiona eficient bugetele reduse a venit ca o completare oportună a tuturor demersurilor pe care organizația le derulează la nivel local.

***

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany


Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro.