"Vocea Comunității” este inițiativa a trei organizații ieșene de a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă copiii și familiile din orașul Târgu Frumos, Iași. Proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 149.497,50 Euro și este derulat în perioada 1 martie 2022 – 28 februarie 2023.

Scopul proiectului „Vocea Comunității” este de a educa grupurile vulnerabile în direcția identificării, adresării și rezolvării problemelor cu care se confruntă și, totodată, de a sprijini autorități și instituții publice locale în demersul continuu al creșterii calității și diversificării serviciilor sociale, educaționale, de locuire, de angajare la nivel local, bazat pe dialogul cu aceste grupuri.

Sprijin pentru copii și familii vulnerabile din Târgu Frumos

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este prezentă în Târgu Frumos de mai bine de 5 ani lucrând cu copii provenind din familii afectate de sărăcie și cu copii cu dizabilități, în cadrul unui Centru de Zi ce funcționează pe baza parteneriatului cu Primăria Orașului.

Nevoile copiilor și familiilor din Târgu Frumos sunt însă dintre cele mai diverse: de la educație precară la situații dificile legate de condițiile de locuire, la lipsa surselor de venit, ridicând complexitatea traiului la un nivel greu de gestionat de către aceștia. Dintre grupurile vulnerabile cărora le este adresat proiectul amintim comunitatea romilor afectați de sărăcie (10% din populația Târgu Frumos este compusă din romi, 80% dintre aceștia trăind la periferia orașului, cu acces limitat la serviciile publice), părinți/membri din familii vulnerabile afectați de condiții de viață precare, care au în îngrijire copii cu dizabilități sau pentru care riscul de abandon școlar este ridicat.

Proiectul „Vocea Comunității” își propune să încurajeze prin acțiuni concrete dialogul dintre persoanele vulnerabile și autoritățile sau instituțiile publice locale. Comunicarea dintre acestea este primul pas în soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele afectate de sărăcie la nivel local. Astfel, proiectul va avea 3 piloni de acțiune: pregătirea grupurilor de beneficiari în vederea articulării problemelor cu care se confruntă, furnizarea serviciilor de suport direct copiilor vulnerabili și pregătirea decidenților locali pentru întâlniri eficiente față în față cu grupurile aflate în dificultate centrate pe identificarea de soluții în beneficiul acestora.

170 de părinți din grupurile vulnerabile vor beneficia de sesiuni de educare și capacitare dedicate înțelegerii și aprofundării conceptelor de drepturi și servicii la care pot avea acces dar și definirii problemelor cu care se confruntă. 50 de copii vor beneficia de servicii socio-psiho-educaționale integrate cu impact la nivel de copil și familie. 35 de lideri locali vor avea oportunitatea de a participa la workshop-uri în cadrul proiectului. Utilitatea acestora va avea efecte în incluziunea socio-educațională în familie, în comunitate și școală a persoanelor vulnerabile din toate grupurile identificate. În proiect va fi dezvoltată o hartă a nevoilor sociale, un instrument bazat pe o cercetare sociologică la nivel local ce va constitui un punct de reper în identificarea nevoilor focale și a intervențiilor necesare pentru comunitate.

Prin activitățile propuse în proiect, „Vocea Comunității” are obiectivul de a crea mediul ideal pentru purtarea unui dialog deschis, eficient și empatic între populația vulnerabilă și autoritățile publice, sprijinind astfel soluționarea problemelor din comunitate.***
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.


Asociația Română de Literație are misiunea de a dezvolta, promova și susține programele și proiectele care conduc la îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor educaționale oferite de instituțiile de învățământ pentru copii, tineri și adulți din România și din străinătate. Printre obiectivele asociației se numără implementarea de programe educaționale inovative/alternative care pot îmbunătăți procesul de invățare și de predare.


Fundația Ancora Salvării este o organizație creștină, non-profit, care are ca scop ajutorarea oamenilor aflați în dificultate, în mod special a persoanelor cu dizabilități sau boli cronice, indiferent de rasă, religie, naționalitate. Viziunea asociației este de a dezvolta proiecte de susținere a nevoilor existente la nivelul grupurilor sprijinite, neacoperite în comunitate. Fundația este prezentă în România și Republica Moldova și sponsorizată prin intermediul unei Fundații de Sprijin din Olanda denumită Steunstichting Ancora Salvarii.