În perioada 15-25 mai 2023, tineri din 6 țări europene au fost inițiați într-o experiență de învățare multiculturală în timpul căreia s-au familiarizat cu 6 dintre cele mai importante abilități ale viitorului, analizând totodată modul în care dezvoltarea competențelor poate deveni o soluție viabilă pentru a îmbunătăți accesul tinerilor pe piața muncii aflată într-o continuă schimbare. Acest context a fost creat în cadrul unei mobilități co-finanțate prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene.

Șase organizații de tineret care activează la nivelul Uniunii Europene au inițiat un context multicultural de învățare pentru 36 de participanți și 6 lideri de grup. În cadrul schimbului de tineri, aceștia au devenit familiari cu 6 competențe-cheie esențiale care vor fi necesare în viitor și au analizat modul în care programele educaționale de dezvoltare a abilităților esențiale reprezintă una dintre soluțiile de sprijinire a tinerilor NEET și de a le facilita accesul la piața muncii. În cadrul mobilității, tinerii au co-creat un instrument interactiv de învațare: o colecție de carduri de acțiune cu provocări care să contribuie la dezvoltarea abilităților abordate care va fi testată în cadrul atelierelor locale organízate în comunitățile de proveniență ale echipelor naționale. Totodată, instrumentul va fi promovat și în cadrul campaniei digitale #SkilledYouth dedicată sprijinirii tinerilor în demersul de a deveni mai pregătiți pentru a răspunde nevoilor unei piețe a muncii în schimbare rapidă.

“Date recente furnizate de LinkedIn arată că seturile de competențe pentru locurile de muncă s-au schimbat cu aproximativ 25 % din 2015, iar până în 2027 se așteaptă ca acest număr să se dubleze. În plus, WEF estimează că vom fi nevoiți să recalificăm peste 1 miliard de persoane la nivel mondial până în 2030. Astfel, sistemul de educație formal trebuie ajustat la semnalele și cerințele care vin dinspre piața forței de muncă. În acest context, organizațiile de tineret joacă un rol important în reducerea acestei disparități prin colaborare cros-sectorială și programe educaționale non-formale de dezvoltare a abilităților de viitor.“, a declarat Alina Dumitru, coordonator proiect Skilled Youth.

Pe parcursul schimbului de tineri, aceștia au testat o selecție de metode interactive, specifice educației în context non-formal, care să îi sprijine să își dezvolte următoarele abilități: gândire critică, creativitate, leadership, dinamica echipei, inteligență emoțională, complex problema solving. La finalul procesului de învățare participanții au primit certifícatele europene Youthpass care le atestă competențele dobândite.

 

***

 

Proiectul Skilled Youth este co-finanțat prin programul Erasmus Plus al Comisiei Europene și se desfășoară în perioada februarie – septembrie 2023, fiind coordonat de către Asociația Dear Future Self Călărași, în parteneriat cu Asociația WalkTogether Bulgaria, Youthfully Yours Gr (Grecia), Xano Channel asociación para el desarrollo comunitario (Spania), Euroactive Hungary (Ungaria) și Debatni Club (Serbia).

 

Despre Asociația Dear Future Self

ASOCIAȚIA DEAR FUTURE SELF este o organizație de tineret non-profit creată la începutul anului 2022, la inițiativa unei echipe entuziaste și pasionate de lucrători de tineret, lideri de tineret și voluntari din Călărași, România. Proiectăm experiențe de învățare axate pe creșterea personală și dezvoltarea abilităților esențiale și facilităm procese creative în care tinerii își pot explora potențialul, se pot dezvolta organic și se pot implica într-un proces de învățare pe tot parcursul vieții.

Scopul principal al asociației este de a ghida adolescenții și tinerii în călătoria lor de devenire și de a-i ajuta să se adapteze la un viitor care se schimbă într-un ritm rapid.

 

În ciuda lipsei ONG-urilor de tineret, a ratei ridicate a șomajului, a depopulării tinerilor și a absorbției scăzute a fondurilor europene dedicate acestui segment (în special Erasmus+ pentru tineret), în județul Călărași există mulți tineri agili și dornici să se implice. Prin intermediul inițiativelor noastre locale, ei pot învăța, își pot extinde zona de confort, pot deveni rezilienți și pregătiți pentru viitor. Tinerii din Călărași au pentru prima dată oportunitatea de a deveni agenți ai schimbării și de a-și reinventa comunitatea.

 

Contact:

Asociația Dear Future Self

Alina Dumitru – Coordonator de proiect

Luminița Ene – Președinte

dearfutureself.association@gmail.com

+40729269193