Pandemia COVID-19 a schimbat obiceiurile turistice, iar societatea urbană caută să redescopere zonele rurale din România și patrimoniul gastronomic tradițional specific fiecărui areal.
 
Prin redescoperirea preparatelor culinare din zona rurală, gospodăria țărănească devine pentru turiști un loc de socializare și de comuniune culturală transmisă prin intermediul hranei. Acest tip de cultură a mâncărurilor specifice cadrului rural, gătite  lent, pe bază de rețete culinare vechi de generații, din produse agroalimentare locale, poate fi menținută, promovată și oferită celor care vizitează satele din România, fie ele din Delta Dunării sau din vârf de munte, prin intermediul Punctelor Gastronomice Locale (PGL).
 
Punctele Gastronomice Locale sunt unități de alimentație publică de dimensiune redusă, situate în spațiul gospodăriilor țărănești, micilor ferme, stâne sau adăposturi pescărești, în care se prepară și se servește masa, pe bază de rețete tradiționale, cu resurse locale. Acest concept este menit să pună în valoare produsele din gospodărie, produsele din comunitate, precum  și produsele obținute din flora spontană, vânătoare sau pescuit, fiind un suport pentru păstrarea identității gastronomice locale, asaltată de turismul de masă care solicită meniuri urbanizate.
 
Având în vedere situarea Punctului Gastronomic Local  în apropierea resurselor de hrană, aici se regăsește cel mai scurt drum al produselor din gospodărie în farfuria turistului. Acest aspect devine tot mai important pentru turiștii atenți la realitățile economice, sociale, culturale și de mediu ce definesc zona rurală, dornici să trăiască experiența servirii mesei într-un cadru autentic, unde hrana este preparată din materii prime proaspete, care încorporează toate caracteristicile teritoriului din care provin. 
 
Un Punct Gastronomic Local este potrivit pentru cei care produc alimente de bază și doresc să ofere servicii de alimentație publică în deplină siguranță pentru consumator, fără să dețină însă pensiuni turistice sau alte forme organizate de turism. Este o facilitate pentru unitățile de tip familial, care pot să pună în valoare patrimoniul gastronomic local, prin turism la scară mică (etnoturism, turism gastronomic, turism rural, ecoturism, turism cultural, etc.).

„Când ești în vacanță nu poți să mănânci „ca la mama acasă”, dar cum ar fi să poți gusta ceva ca „acasă la mama unui localnic”? Lucrăm de aproape 5 ani la acest proiect care ne-a fost inspirat de realitatea turismului Deltei și sunt încântat că a fost făcut un pas înainte..” a spus Ivan Patzaichin, președintele Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, organizația inițiatoare a conceptului Punct Gastronomic Local.
 
Elaborarea conceptului privind Punctele Gastronomice Locale a demarat la inițiativa Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 începând cu anul 2016 și a beneficiat de sprijinul Autorității Naționale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), care a definit cadrul de reglementare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru această activitate. 
 
În acest demers, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 s-a bazat pe un proces de consultare publică și a urmărit să simplifice modul în care gospodăriile din Delta Dunării pot să își valorifice superior producția prin activități de alimentație publică de dimensiune redusă, care să nu fie doar profitabile, ci să contribuie și la consolidarea profilului identitar gastronomic al zonei respective. 
 
Având în vedere oportunitatea de dezvoltare a serviciilor de turism rural de dimensiune redusă în zona montană, Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a promovat la nivelul comunităților rurale montane conceptul Punctelor Gastronomice Locale împreună cu activitatea de cazare a turiștilor în gospodăriile țărănești (prin închirierea de camere în scop turistic), concomitent cu consultările interinstituționale privind completarea cadrului de reglementare a activității economice desfășurate în Punctul Gastronomic Local.
 
În urma colaborării strânse dintre Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE), Ministerul Finanțelor (MF), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF),  Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” Tulcea și Asociația „Gastro Local” Vama Buzăului, cadrul de reglementare al Punctelor Gastronomice Locale s-a completat prin încadrarea de către INSSE a activității economice desfășurate în PGL pe codul CAEN 5610-Restaurante. 
 
Începând cu anul 2021, în urma deciziei MADR, demersul de promovare a Punctelor Gastronomice Locale de către Agenția Națională a Zonei Montane a căpătat o dimensiune națională și a fost demarată organizarea de cursuri de formare profesională, care oferă participanților, informațiile utile și necesare pentru  înregistrarea și operarea unui PGL. 
 
Important: ONRC a acceptat atestatul eliberat participanților la cursurile de formare profesională organizate de către ANZM, destinate persoanelor care doresc să înființeze/administreze un Punct Gastronomic Local, ca document care poate fi utilizat în cadrul procesului de înregistrare la ONRC, în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau, după caz, întreprindere familială, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
 
Cursurile de formare profesională organizate de către ANZM, destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local, sunt gratuite, se adresează solicitanților din întreaga țară și se finalizează cu eliberarea unui atestat de participare, necesar pentru înregistrarea la ONRC.

Date de contact pentru înscriere la curs: 
- tel. secretariat ANZM: 0722 314 593;
- e-mail: formare.profesionala@azm.gov.ro

Pentru zona Deltei Dunării cursurile vor fi organizate în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23, iar persoana de contact pentru înscriere este Anca Simion nr. tel. 0741-152 800.

***
Mai multe informații: 
 
Website-ul ANZMFacebook ANZM sau la numărul de telefon 0722 314 593 - Secretariat ANZM.
 
Mai multe informații privind înregistrarea sanitară-veterinară a Punctelor Gastronomice Locale pot fi obținute accesând următorul link: .

Photo by Sigmund on Unsplash