Persoanele interesate să câştige finanţarea nerambursabilă în valoare de 150.000 de lei oferită pentru înfiinţarea de noi afaceri non-agricole prin Antreprenopolis, mai au încă timp să facă acest lucru. 153 de locuri mai sunt libere pentru înscrierea la cursurile gratuite de antreprenoriat şi, ulterior, în competiţia pentru câştigarea finanţării.

· Asociaţia React anunţă ultimele locuri pentru înscrierea în proiectul Antreprenopolis 
· 72 de afaceri non-agricole vor primi finanţare de 150.000 de lei prin acest proiect  

Implementat în regiunile Centru şi Sud Muntenia, Antreprenopolis este finanţat prin programul Start-Up Plus şi oferă sprijin viitorilor antreprenori prin acordarea de granturi nerambursabile, formare antreprenorială şi mentorat în domeniile juridic şi financiar, resurse umane, marketing şi comunicare. Întreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctele de lucru în mediul urban, în una dintre cele două regiuni. 

Etapele care trebuie parcurse pentru câştigarea finanţării sunt: înscrierea la cursul gratuit de antreprenoriat, absolvirea examenului final, realizarea unui plan de afaceri pe baza unei metodologii şi a unei grile de evaluare prestabilite şi înscrierea planului în competiţie. Evaluarea planurilor înscrise în concurs va fi realizată în mod transparent de o comisie specializată, pe baza grilei comunicate. La concursul de planuri de afaceri vor putea participa şi alte persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de Asociaţia React în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup ţintă eligibile.   

Condiţiile minime pentru înscrierea în acest proiect sunt: 
· Vârsta cuprinsă între 18 şi 64 ani
· Domiciliul sau reşedinţa în regiunea Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) sau Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman)
· Apartenenţa la oricare dintre categoriile: şomeri, persoane inactive, angajaţi, studenţi sau tineri care nu fac parte din categoria NEETs (nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă)
· Cel puţin învăţământul general obligatoriu absolvit
· Să nu mai fi urmat cursuri similare finanţate din fonduri structurale 
· Să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7  
· Să nu fie asociat majoritar într-o altă afacere 
 
Antreprenopolis Centru şi Antreprenopolis Sud Muntenia sunt proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.  

***
Asociaţia React este o organizaţie neguvernamentală ce participă semnificativ la dezvoltarea celor patru piloni ai unei comunităţi prospere: sănătate, educaţie, economie socială şi dezvoltare comunitară. Implementăm proiecte integrate, care produc schimbări majore în viaţa oamenilor prin intervenţii adaptate şi implicare activă. Peste 1 milion de români au beneficiat, direct sau indirect, de pe urma activităţilor derulate de noi. Impactul proiectelor noastre este confirmat de cele 18 premii de excelenţă naţionale şi internaţionale primite, care ne poziţionează printre cele mai premiate organizaţii din România. www.asociatiareact.ro