• Ordinul Ministrului Mediului 1503/2017, adoptat în decembrie 2017, aduce o serie de modificări semnificative legate de gestiunea şi raportarea cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţă de operatorii economici.  
• Modificările au impact atât asupra companiilor care pun pe piață produse ambalate, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, cât și în activitatea Organizaţiilor de Transfer de Responsabilitate (cele care îndeplinesc, în anumite condiții, obligațiile de valorificare a acestor articole, atunci când ele se transformă in deșeuri). 
• Pentru toate cantitățile care ar fi trebuit reciclate, însă nu s-au reciclat, Producătorul (compania care pune pe piață) are obligația de a plăti o contribuție la Fondul pentru Mediu. La momentul actual, valoarea contribuției este de 2 lei/kg de deșeu din ambalaje (sau 2000 lei/tonă). 
ExpertDeseuri.ro – platformă online dedicată managementului deşeurilor, face o analiză a acestor modificări în newsletter-ul GRATUIT, dedicat abonaţilor săi.     

Actul normativ este destul de vast și foarte tehnic, fiind probabil la a 7-a sa revizuire.  ExpertDeseuri îşi propune să realizeze o serie de articole în care să prezinte nu doar modificările față de versiunea sa anterioară (OM 2413/2016), ci chiar obligațiile fiscale în cauză, în forma lor cea mai actualizată. Articolele vor fi publicate în newsletter-ul lunar distribuit gratuit către abonaţi şi disponibil în variantă online la http://www.expertdeseuri.ro/arhiva-newsletter. 

În prezent, toate companiile care „pun pe piață” produse ambalate sau ambalaje de desfacere au obligația de a recicla o cantitate de ambalaje egală cu diverse procente (între 15% și 60%, în funcție de tipul de material), în cursul aceluiași an. Reciclarea acestor cantități de deșeuri se poate face fie cumpărând aceste servicii de la firme care colectează, sortează sau reciclează deșeuri, fie predând această responsabilitate către o organizație specializată (așa numitul OTR – Organizație de Transfer a Responsabilității).

Pentru toate cantitățile care ar fi trebuit reciclate, însă nu s-au reciclat, Producătorul (compania care pune pe piață) are obligația de a plăti o contribuție la Fondul pentru Mediu. La momentul actual, valoarea contribuției este de 2 lei/kg de deșeu din ambalaje (sau 2000 lei/tonă). Prin comparație, dacă ar cumpăra servicii de colectare și reciclare a deșeurilor respective, Producătorul plătește prețul momentului pentru aceste servicii profesionale. 
Tot la momentul  actual, prețurile pentru îndeplinirea obligațiilor de reciclare în numele Producătorului variază între 550 lei (hârtie-carton) și 1600 lei/t (aluminiu), la colectori/reciclatori. Totodată, în România sunt autorizate și active 18 OTR-uri pentru ambalaje. Lista acestora este menținută, actualizată și publicată de către ANPM, pe site-ul propriu.

ExpertDeseuri.ro va detalia mai aprofundat ceea ce se înțelege prin „ambalaje puse pe piață” și, respectiv, „cantități de ambalaje valorificate”, în contextul actualizat de OM 1503/2017. O primă noutate absolută este includerea explicită, în cantitățile puse pe piață, a ambalajelor utilizate în consumul propriu. Pentru a înțelege toate implicațiile acestei prevederi este nevoie de prezentarea întregului concept al „punerii pe piață”, care se va regăsi în ediţia din luna februarie a newsletter-ului ExpertDeseuri.ro. 
 
Textul integral al Ordinului Ministerului Mediului nr. 1503/2017 - modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, poate fi accesat aici. 
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.