29 februarie, Cârțișoara – Săptămâna aceasta a avut loc întâlnirea finală a proiectului Smart River Cluster (SRC), un proiect condus de Fundația DALA în parteneriat cu Asociația Peisagiștilor din România, Filialele Vest și Nord-Vest, și Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltarea Rurală din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Această întâlnire marchează încheierea proiectului, fiind ocazia perfectă pentru a prezenta rezultatele și realizările sale în fața comunității din Cârțișoara.
 

Smart River Cluster (SRC) are ca scop studierea râurilor de munte și a ecosistemelor terestre și acvatice din Munții Făgărașului, obiectivul principal fiind elaborarea de soluții inovatoare și ecologice pentru protejarea comunităților locale împotriva inundațiilor și restaurarea ecosistemelor afectate de intervențiile umane în ultimii ani. În 2021, a început acest proiect de reparare a râului Cârțișoara din România. La acea vreme, demersul era mai degrabă o construcție teoretică care se opunea variantelor instituționale de "amenajare a corpurilor de apă împotriva inundațiilor" prin regularizări. Practic, ar fi însemnat transformarea definitivă a râului într-un canal fără viață.
 

După 2 ani, se poate spune că s-a ajuns la o minimă înțelegere a felului în care funcționează un râu de munte. În cadrul reuniunii, s-a pus accentul pe importanța păstrării unui râu sănătos și necesitatea adoptării de către comunități a unor practici prietenoase cu mediul pentru prevenirea inundațiilor, cu impact minim asupra cursului apei. A fost adusă în prim plan de asemenea, importanța biodiversității și a conservării ecosistemelor specifice râurilor de munte, care contribuie la sănătatea generală a mediului înconjurător.
 

Pentru a susține eforturile de reducere a impactului asupra mediului, în cadrul proiectului SRC au avut loc acțiuni de informare și educare a comunităților riverane cu privire la normele de construcție în apropierea râurilor și dezvoltarea responsabilă. În cadrul campaniei de educare și de conștientizare, partenerii SRC au organizat o serie de workshop-uri dedicate elevilor și profesorilor din promovarea practicilor durabile și asigurarea sănătății pe termen lung a ecosistemului fluvial.
 

Studiile asupra râului Cârțișoara din acești doi ani ne-au arătat că pentru a păstra un râu sănătos și o apă curată este nevoie de implicarea comunității locale. Pentru atenuarea efectelor inundațiilor în comuna Cârțișoara este nevoie de mai multe măsuri combinate: consolidări de maluri, construirea unor diguri orizontale retrase față de malurile râului, plantări de vegetație ripariană, iar cea mai importantă măsură de prevenție este de a lăsa râului spațiu de manevrare. Sunt de importanță strategică atât adoptarea unui regulament de urbanism care să limiteze construirea în zonele de inundabilitate rezultate din studiile noastre, cât și realizare unor igienizări regulate ale râului Cârțișoara prin implicarea comunității locale.
 

<<Proiectul nostru nu reprezintă un final, ci o etapă într-o lungă călătorie către o mai bună înțelegere a relației dintre oameni și mediul lor natural. Înțelegerea actualizată pe care am dobândit-o ne îndeamnă să privim mai atent la modul în care funcționează oamenii într-o relație mai apropiată cu natura din propria lor localitate, Cârțișoara. Tema proiectului nostru este una culturală, concentrându-se asupra râului Cârțișoara, care este de fapt un aspect esențial al culturii și identității locale.>> Ovidiu Daneș, coordonator proiect  CUCA si președinte al Fundației Dala.

 

La Cârțișoara am avut ocazia de a consemna finalizarea unui proiect de important. În anul 2021 am inițiat această campanie de restaurare a râului Cârțișoara din județul Sibiu. Inițial, proiectul era doar o idee, un concept care se opunea rigidității instituționale și care își propunea să păstreze râul ca un habitat local și sănătos. Astăzi, putem afirma că această proiecție a devenit realitate. Prin colaborarea noastră am reușit să regândim echilibrul natural al râului, să propunem o recuperare a ecosistemului de apă și să oferim comunității perspectiva unui spațiu de recreere și relaxare.
 

Proiectul nostru a fost, credem, unul cel puțin interesant și suntem profund recunoscători pentru implicarea și susținerea fiecăruia dintre parteneri: AsoP Vest, AsoP Nord-Vest, USAMV - Cluj, "Apele Unite ale României - Democratizarea accesului la apă", derulat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Asociația Mini MASS, Asociația unDAverde, Apele Române, Asociația Comunelor din România, WWF Romania, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
 

CUCA (Centrul Cultural Cârțișoara) este un proiect colectiv dezvoltat de Fundația DALA. Situat pe latura de sud extinsa a satului Cârțișoara, ocupă o suprafață de 2,4 acri (24.000 de metri pătrați).
 

Pentru mai multe informații despre proiectul Smart River Cluster și activitățile Fundației DALA, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dala@dala.ro sau să vizitați https://www.facebook.com/spreCUCA

 

***
 

Despre programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 este  de a reduce disparitățile economice și sociale, și a consolida relațiile bilaterale între cele 15 State Beneficiare și Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).Programul este administrat de consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro
 

Despre Fundația Dala

FUNDAŢIA DALA a fost înființată în mai 2006 şi activează în domenii precum: cercetare, patrimoniu, cultură, educație, sănătate etc, fiind implicată în proiecte ce au drept scop principal valorizarea potențialului cultural național, printr-o constantă raportare la valorile culturale promovate în interiorul Uniunii Europene din perspectiva diversității culturale, a multiculturalismului, a comunicării inter-culturale, creativității și interdisciplinarității. Fundația a colaborat cu universități, ONG-uri, tineri profesioniști sau instituții şi autorități locale sau centrale din țară sau străinătate în programe precum: Erasmus +, (2015-2024), EEA Grants (2014-2016, 2021- 2023), SEE Grants (2012 - 2013), AFCN (2010 - 2023), Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, OAR, Banca Mondială, Primăria Municipiului Timișoara, sau Secretariatul General al Guvernului.
 

Parteneri: Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Vest, Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest, USAMV - Cluj, DProiect, Institutul de Cercetare Aerospațială - Elie Carafoli, Invisible Nature, Dr. Ing. CS II Ionuț-Silviu Pascu, Dr. Cristian Tetelea, Andrei Togor – ihtiolog, Alexandra Negruț – microbiolog, dr. ing hidrolog Dan Rădulescu, Alexandra Zidariu – grafician.

Proiect derulat de Fundația DALA.