Fundația DALA își continuă angajamentul său de lungă durată în promovarea cercetării și protejării mediului, concentrându-se pe ecosistemele fragile din Munții Făgărașului. Cu o istorie impresionantă în sectorul independent, Fundația DALA a desfășurat peste 80 de proiecte finanțate prin programe europene și naționale, evidențiindu-se în domenii precum cercetare, educație, cultură și mediu.
 

Unul dintre cele mai recente proiecte interdisciplinare desfășurate de Fundația DALA, în parteneriat cu Asociația Peisagiștilor din România, Filialele Vest și Nord-Vest și Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, este Smart River Cluster (SRC). Acest proiect de cercetare aplicată se concentrează pe studiul râurilor de munte și a ecosistemelor terestre și de apă din Munții Făgărașului, cu scopul principal de a dezvolta soluții inovatoare pentru protejarea comunităților locale împotriva inundațiilor și pentru restaurarea corpurilor de apă afectate de intervențiile umane din ultimele decenii.
 

SRC a beneficiat de finanțare prin intermediul EEA and Norway Grants – Active Citizens Fund și a implicat colaborarea unor instituții de cercetare și a unor experți independenți. Proiectul propune o abordare alternativă și durabilă față de metodele tradiționale de amenajare a râurilor împotriva inundațiilor, punând accent pe cercetarea și studiile care generează soluții complexe cu un impact minim asupra mediului și asupra comunităților.
 

Una dintre etapele cheie ale proiectului a fost elaborarea unui concept de lucru pentru râul Cârțișoara din Munții Făgărașului și realizarea unui set amplu de studii, inclusiv scanarea aeropurtată a bazinului hidrografic folosind tehnologia LiDAR (Light Detection And Ranging) și fotogrammetrie realizate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială, Elie Carafoli.
 

De asemenea, au fost generate Modele Digitale de Elevație (DEM) și Modele Digitale de Suprafață (DSM), iar au fost efectuate studii detaliate asupra ihtiofaunei, microorganismelor acvatice, geomorfologiei râului Cârțișoara și modelării hidraulice pentru diferite tipuri de inundații.
 

Toate aceste eforturi au condus la o mai bună înțelegere a funcționării unui râu de munte și la identificarea unor intervenții eficiente și sustenabile. Fundația DALA este mândră să fie parte a acestui proiect crucial pentru conservarea ecosistemelor din Munții Făgărașului și se angajează să continue să contribuie la protejarea naturii și a comunităților locale.
 

Pentru mai multe informații despre proiectul Smart River Cluster și activitățile Fundației DALA, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dala@dala.ro sau să vizitați https://www.facebook.com/spreCUCA
 

***
 

Despre programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 este  de a reduce disparităţil economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale între cele 15 State Beneficiare şi Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).Programul este administrat de consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

 

Parteneri: Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Vest, Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest, USAMV - Cluj, DProiect, Institutul de Cercetare Aerospațială - Elie Carafoli, Invisible Nature, Dr. Ing. CS II Ionuț-Silviu Pascu, Dr. Cristian Tetelea, Andrei Togor – ihtiolog, Alexandra Negruț – microbiolog.

 

 

Proiect derulat de Fundația DALA.