Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) - România, împreună cu partenerii consorțiului: Tera Tehnopolis - Croația, Hadas Bar - Israel și Smart Village - Bosnia și Herțegovina, și în colaborare cu Centrul de Competență Centar Kompetencija - Croația și IT Cuspis - Croația, anunță lansarea proiectului „Sprijinirea comunităților și rețelelor agroalimentare din Spațiul Economic European, prin dezvoltarea de servicii privind calitatea și trasabilitatea alimentelor digitale, folosind blockchain’’, un proiect finanțat de SmartAgriHubs, prin instrumentul de finanțare Orizont 2020, pentru perioada mai-septembrie 2022.

Proiectul va crește participarea DIH-urilor din Regiunea Europa de Sud-Est la transformarea digitală a sectorului agroalimentar, cu accent pe trasabilitatea alimentelor prin utilizarea blockchain.

Deoarece consumatorii încă nu sunt siguri ce cumpără, în special pentru alimente „premium” sau/și ecologice este crucial să oferim instrumentul potrivit pentru a oferi informații obiective despre calitate și trasabilitate. În acest fel, consumatorii care cumpără alimente „premium” sau/și ecologice și plătesc prețuri mai mari vor putea vedea istoricul unui anumit produs.

Serviciile noastre pot îmbunătăți semnificativ modul în care funcționează afacerile antreprenoriale. Cu ajutorul digitalizării și tehnologiei blockchain, vom arăta cum poate fi creat un lanț de aprovizionare transparent de la fermă și până la clientul final, care va permite clienților să fie bine informați despre istoria unui anumit pachet sau produs de mâncare din magazin. Proiectul se va concentra, de asemenea, asupra procesatorilor de alimente, clienților, autorităților de reglementare, oficialităților guvernamentale locale și reprezentanților asociațiilor pentru protecția consumatorilor.

Prin utilizarea tehnologiei blockchain, informații privind calitatea alimentelor vor fi disponibile tuturor participanților din lanțul de aprovizionare și, în special, consumatorilor. Prin creșterea transparenței și a trasabilității, nivelul de încredere între părțile interesate din lanțul valoric crește, iar „mărcile premium” justifică încrederea și primesc un impuls pentru dezvoltarea strategiile lor de marketing.

Mai mult, prin completarea cercetării și construirii ecosistemului de nevoi regionale în aspectele digitale ale trasabilității alimentelor, partenerii consorțiului au identificat produse alimentare specifice „Premium” pe care să se concentreze pe parcursul acestui proiect precum: ouă, porc negru slavon, mere, vin și avocado. Astfel că, pentru un produs ales per partener de consorțiu, toate elementele foii de parcurs tehnologice vor fi implementate, demonstrând fezabilitatea și beneficiile pentru fiecare parte interesată. Calitatea și trasabilitatea alimentelor digitale vor fi furnizate folosind tehnologii blockchain, într-un mediu de testare cu toate procesele și operațiunile necesare pentru aplicarea în lumea reală.
***
SmartAgriHubs este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului de finanțare Orizont 2020 și reunește un consorțiu de peste 164 de parteneri din sectorul agroalimentar european. SmartAgriHubs își propune să realizeze digitalizarea agriculturii europene prin promovarea unui ecosistem de inovare agricolă dedicată excelenței, durabilității și succesului. Proiectul SmartAgriHubs servește drept catalizator pentru inovațiile din domeniul agriculturii inteligente. Prin adaptarea și promovarea inovației europene în agricultură și IT, SmartAgriHubs extinde soluțiile digitale în sectorul agroalimentar și ajută fermierii și întreprinderile lor să obțină rezultate reale și realizabile.

Green eDIH este un hub de inovare digitală cu sediul în București, România, care sprijină dezvoltarea economiei prin tehnologii verzi, și a cărui misiune este de a crea o punte între nevoile actuale de digitalizare ale industriei regionale și soluțiile ecologice.
Unul dintre obiectivele principale ale Green eDIH este de a sprijini și accelera inovația prin tehnologii digitale verzi. În acest context, Green eDIH a creat și va continua dezvoltarea a cinci Platforme digitale care vor acoperi digital și integral toate funcțiile principale ale unui eDIH: Platforma Digitală: Academia GreenTech, Platforma Digitală: Rețeaua GreenTech, Platforma digitală: GreenTech Arena, Programul: Politica GreenTech, Programul: Proiectele GreenTech.
 
Acest proiect a primit finanțare din programul de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de grant № 818182.