18 ateliere pentru elevi, o expoziție de desene cu premii și un spectacol de teatru rezultatele proiectului „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!”, derulat în Florești Prahova de Asociația We All Matter în parteneriat cu Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație și finanțat prin Programul Active Citizens Fund

În cadrul proiectului „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” am realizat împreună cu partenerii noștri de la Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educați e ( 18 ateliere cu tematici sociale si de mediu, o excursie la Sanctuarul de urși de la Zărnești, cetatea Râșnov și Dino Parc, un concurs și o expoziție de desene pe teme sociale și de protecția mediului, am construit un colț verde în școala gimnazia lă din Florești, am montat în școală senzori de măsurare a calității aerului și am pus în scenă o piesă de teatru despre bullying și integrare în comunitate, bazată pe discuțiile avute în cadrul atelierelor.


Cele 18 ateliere au inclus prezentări, activități practice și jocuri prin care copiii participanți s-au familiarizat cu teme precum Constituția României, simbolurile naționale, drepturile omului, leadership, importanța protejării mediului și necesitatea reciclării, calitatea aerului și efectele poluări i
asupra mediului, precum și noțiuni de meteorologie. Coordonatorii activităților au îmbinat transmiterea informațiilor teoretice cu metode interactive: jocuri de cultură generală, creativitate și dezvoltarea personalității, vizionarea de materiale video e ducative, discuții libere și altele. Concursul de desene a urmărit transpunerea în imagini a conceptelor dezbătute în cadrul atelierelor cu teme sociale și de mediu. Copiii participanți la proiect au propus 40 de lucrări realizate în creion sau acuarelă, iar lucrările câștigătoare au fost stabilite prin votul comunității We All Matter pe Facebook.


Activitățile de cultură civică și implicare socială au fost susținute de Asociația We All Matter, care de 4 ani derulează proiecte educaționale si psi hosociale în Florești, venind în sprijinul copiilor din medii vulnerabile și al familiilor extinse ale acestora. Activitățile și proiectele asociației pot fi urmărite pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AsociatiaWeAllMatter si pe site-ul https:/https://weallmatter.ro. 


Activitățile cu tematică de mediu au fost susținute de ARMAE. Experții le au transmis copiilor într un mod intuitiv și accesibil, folosind materiale vizuale și instrumente adaptate tematicilor, cunoștințe și informații aplicate din domeni ul meteorologiei, abordând subiecte legate de schimbările climatice, poluarea mediului și fenomene extreme, prezentându le totodată și mijloace de acțiune posibile pentru a proteja mediul și diversitatea arealului în care trăiesc.

Piesa de teatru Ursul polar a luat naștere în urma unor ateliere suplimentare, dedicate scrierii creative și producției artistice, în cadrul căr ora elevii au propus idei și direcții pentru dezvoltarea scenariului și producției. În urma atelierelor, scenaristul și regizorul Robert Antonescu a scris și a dezvoltat împreună cu actorii Ilinca, Gloria, Carla, Diana, Alice, Sara, Teo, Alex, Lucia, Persida,Ștefania, Alessia, Silvia, Maya, Daniela, Antonia și Monalisa spectacolul intitulat Ursul polar, care prezintă povestea unui urs pol ar care trebuie să se integreze într o comunitate nouă, formată din animalele unui circ. Relațiile dezvoltate de ursul polar cu dresorul și animalele de la circ trimit, prin analogie, la relațiile de grup pe care elevii le formează la școală și în sânul co munității. Piesa de teatru propune un mesaj pozitiv, de acceptare a diversității și de integrare a noilor veniți, de înțelegere a problemelor și nevoilor unor membri noi ai comunității.

Producția piesei de teatru a presupus învățarea textului, organizarea castingului, atribuirea rolurilor, învățarea replicilor în cadrul a 7-8 repetiții, realizarea unei repetiții generale, realizarea și montarea decorului, realizarea costumelor și machiajului actorilor. Pe data de 13 mai 2023, piesa a fost pusă în scenă în a er liber, la Domeniul Cantacuzino Florești, în prezența copiilor înscriși în proiect, a familiilor acestora și a membrilor comunității din Florești care au fost invitați de cunoștințe, prieteni sau au aflat despre eveniment prin intermediul paginilor din m ediile sociale ale proiectului.

 

***


Proiectul „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” a fost derulat în perioada 15 septembrie 2022 14 mai 2023 de Asociatia We All Matter în parteneriat cu Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație și a fost finanțat prin
Programul Active Citizens Fund România.


Proiectul sa adresat copiilor și tinerilor din Florești Prahova și a vizat creșterea capacității participanților de a conștientiza care le sunt drepturile ș i care sunt mijloacele de acțiune de care se pot folosi pentru a cre ș te calitatea vieții lor și a familiilor lor De asemenea, proiectul a vizat însușirea de cunoștințe cu privire la poluare și schimbări climatice și la modul în care putem acționa pentru a contribui activ la protejarea mediului și păstrarea biodiversității.


Grupul țintă al proiectului propus inițial a fost de 50 de elevi, dar la activități au participat în total 62 de elevi, cu vârste între 7 și 15 ani. I mplicarea foarte bună a elevilor se datorează în primul rând Școlii Gimnaziale Florești Prahova care a avut o contribuție decisivă la realizarea în bune condiții a activităților. De asemenea, ne-am bucurat de sprijinul prietenilor de la Domeni ul Cantacuzino Florești, care ne-au susținut în derularea proiectului și în implementarea activităților


Proiectul „Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” a fost finanțat prin Programul Active Citizens Fund Romania, valoarea totala a proiectului fiind de 49.983,50 euro

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare ( Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegi ene.  Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”