Evenimentul a fost organizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia Four Change si a pus in discutie provocari si solutii ale sistemului de asistenta sociala, in vederea elaborarii si implementarii de viitoare proiecte si politici de incluziune sociala:
• Cauzele care determina gradul scazut de ocupare a grupurilor vulnerabile.
• Principalele obstacole ale furnizorilor de servicii sociale in comunitate.
• Cele mai importante nevoi in materie de formare/calificare ale grupurilor vulnerabile.

Cu ajutorul metodei participative Caruselul ideilor (World Café) si beneficiind de experienta si know-how-ul celor prezenti, s-a incercat identificarea principalelor problemele de adresat si s-a urmarit definirea masurilor adecvate de adoptat.

Principalele probleme abordate au fost: lipsa motivatiei de a munci in randul persoanelor asistate,  lipsa presiunii sociale si a unui cult al muncii; termenul de asistat social nu este bine definit si astfel toata lumea se califica pentru a primi prestatii; sistemul legislativ romanesc nu incurajeaza angajarea in randul asistatilor.

Fata de problema ce viza lipsa motivatiei de a munci a beneficiarilor, s-au propus masuri care sa vizeze: limitarea perioadei de acordare a beneficiilor sau conditionarea acordarii acestora; modificarea sistemului de invatamant astfel incat sa se incurajaze dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine; crearea unui parteneriat public-privat intre autoritatile publice locale, companii din mediul privat si institutii de invatamant in vederea incurajarii de formare a deprinderilor ce sustin integrarea socio-profesionala; organizarea de evenimente motivationale care sa prezinte exemple de succes ale persoanelor din grupuri vulnerabile; incurajarea stagiilor de practica si a voluntariatului.

Privitor la faptul ca statutul de asistat social nu este foarte bine definit, acest lucru conducand la situatia in care multe persoane se bucura de beneficiile aferente, s-a insistat pe ideea ca starea materiala a beneficiarilor sa fie verificata in fapt, iar specialistii din comisie sa faca vizite pe teren in vederea evaluarii. Stabilirea unor obligatii si sanctiuni a fost inca una dintre masurile mentionate in vederea imbunatatirii  situatiei actuale. Totodata, s-a considerat oportun ca oamenii care lucreaza in asistenta sociala sa fie specializati.

Legat de faptul ca statul incurajeaza dependenta asistatilor, printre posibile masuri au fost mentionate: legislatia privind beneficiile sa prevada ca nu poti primi ceva fara sa cotizezi (inainte sau dupa integrare); legalizarea burselor oferite de angajatori privati; sanctionarea firmelor care nu recunosc ca experienta profesionala, voluntariatul; campanii pentru protejarea valorilor nationale (incurajarea increderii in sine); acordarea de facilitati tinerilor antreprenori; facilitarea specialistilor romani in accesarea functiilor de decizie.

***
Evenimentul s-a desfasurat in cadrul proiectului SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate implementat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau si cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!