În cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați au organizat în perioada ianuarie-martie 2019, cursul gratuit Achizițiile publice și serviciile sociale.

Cursul s-a adresat reprezentanților ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, interesate să achiziționeze astfel de servicii de la autoritățile locale și să formuleze propuneri complementare aferente legislației, care reglementează achizițiile de servicii sociale în scopul dezvoltării de servicii sociale la nivel local.

75 de participanți au fost instruiți în domeniul achizițiilor publice, dobândind cunoștințe privind organizarea propriu-zisă a procedurilor de achiziții, elaborarea caietelor de sarcini și a ofertelor, criterii de atribuire, elaborarea modelelor de contracte, precum și utilizarea platformei SEAP. 
Modulele de curs au conținut atât sesiuni teoretice cât și exerciții practice, iar participanții au interacționat cu profesioniști și practicieni din domeniul serviciilor sociale și al achizițiilor publice.

Cursul a fost organizat în 3 sesiuni a câte 25 de persoane și s-a desfășurat la Bacău, Alba Iulia și Breaza.  
În cele 4 zile de curs s-a aprofundat, sub îndrumarea experților în domeniu, noul pachet de legi privind achizițiile publice intrat în vigoare în 2016, cum ar fi: Legea privind achizițiile publice, Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Legea privind achizițiile sectoriale, Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

În urma absolvirii cursului acreditat ANC, participanții vor primi diplomă de Expert Achiziții Publice. 
Dintre ONG-urile prezente menționăm: Asociația Caritas, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Fundația Hospice Casa Speranței, Federația Națională Omenia, Crucea Alb-Galbenă, Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana Brașov, Asociația Kronos Constanța, Asociația Samaritenii Orăștieni, Asociația filantropia Ortodoză Cluj Napoca, Sericiul de ajutor Maltez în România, Fundația Umanitară Agape Sălaj, Asociația Sânziene Alba, Episcopia Devei și Hunedoarei etc.
 
 
În perioada 11-14 aprilie urmează să se organizeze 4 grupuri de lucru formate din 30 reprezentanți ONG în cadrul cărora se vor elabora 4 pachete de documente specifice privind achiziția de servicii sociale (centre rezidențiale, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, masă pe roți) dedicate persoanelor vârstnice.
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și are ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România. 

***
*ONG-urile care furnizează servicii sociale se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea continuității serviciilor și, deseori, nu au capacitatea de a răspunde provocărilor legislative privind finanțarea acestor servicii. Mai mult, acestea au expertiză specializată în domeniul social, ducând lipsa unor experți în domenii precum: juridic, achiziții publice, comunicare etc.

Prin participarea la cursuri și în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea pachetelor de documente, reprezentanții ONG se vor implica în procesul de elaborare a documentelor de politică publică privind contractarea serviciilor sociale, iar pe termen lung, aceștia vor deveni persoane-resursă în cadrul organizațiilor din care fac parte, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a acestora, pentru a deveni actori activi și participativi în procesul de îmbunătățire a politicilor publice destinate persoanelor vârstnice.

**Fundația de Sprijin Comunitar este o organizație nonguvernamentală, cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de marginalizare și risc social. FSC se bucură de recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali din Marea Britanie, Norvegia, Franța, Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și evenimente ce promovează responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG.
Asociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti.

Universitatea „Danubius” este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002. Cadrele didactice care alcătuiesc corpul profesoral al Universității "Danubius" din Galați provin din elita centrelor universitare Iași, București și Galați, si sunt în totalitate doctori sau doctoranzi. Conexiunile academice și de cercetare științifică acoperă America de Nord, Europa și Asia, cunoscând un trend continuu ascendent.