Potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopţii, în primele nouă luni ale anului 2021 au fost înregistrate 1.019 cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 128 de băieți și 891 de fete, dintre care 379 în mediul urban și 640 în mediul rural. În 795 dintre cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului, iar 607 cazuri au fost închise.

În total, în primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat 11.903 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, față de 12.898 cazuri, înregistrate pe parcursul anului 2020.

Organizația Salvați Copiii România anunță dezvoltarea unui centru-pilot Barnahus la nivelul Municipiului București, bazat pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.

Proiectul este derulat de Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Acesta este implementat în perioada martie 2022 - august 2023. Scopul proiectului este acela de consolidare a capacității Organizației Salvați Copiii de a facilita implementarea coerentă în România a modelului inovator Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței în vederea prevenirii re-traumatizării copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice.
 
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a precizat: “ Copiii care au trecut prin situații de abuz se află în risc crescut de sindrom post-traumatic, în care experiența negativă își pune amprenta asupra întregii dezvoltări psiho-sociale a copilului.
Ne propunem prin acest proiect să integrăm serviciile oferite copilului, în așa fel încât să răspundem nevoilor copilului în mod complex și integrat. ”

Gabriela Schmutzer, Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a precizat: “Acest nou proiect implementat la nivelul Sectorului 6 prin intermediul unui parteneriat public-privat vine în întâmpinarea unei probleme grave cu care se confruntă societatea noastră, anume copiii victime ale diferitelor forme de violență. Sperăm că serviciile multidisciplinare pe care le vom oferi în cadrul noului centru vor permite victimelor să depășească traumele cu care se confruntă, iar componenta de formare, informare și prevenire va duce în timp la diminuarea acestui fenomen. Alături de partenerul nostru, Organizația Salvați Copiii, sunt sigură că vom reuși să implementăm acest program unic în România și să-l transformăm într-un model de bună practică la nivel național.”

În urma activităților din proiect:
 • 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței vor beneficia de servicii integrate oferite în cadrul centrului-pilot,
 • 500 de copii vor fi instruiți pentru îmbunătățirea nivelului de conștientizare privind combaterea tuturor formelor de abuz,
 • 180 de specialiști din rândul autorităților locale și centrale vor fi informați cu privire la protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței prin evitarea retraumatizării copiilor și a importanței unei abordari multidisciplinare în furnizarea de servicii către copiii abuzați.
 • O caracteristică cheie a instituțiilor care funcționează după modelul Barnahus este aceea că sunt incluse și autoritățile naționale, la fel ca serviciile sociale, sistemul de sănătate, cel pentru protecția copilului și cel judiciar. Modelul Barnahus oferă un mediu pentru copii, sigur și receptiv la nevoile acestuia, aducând laolaltă, sub același acoperiș, toate serviciile relevante.

  Funcționarea unui astfel de centru are la bază standarde ce sunt fundamentate pe legislația ONU, UE și a Consiliului Europei și reglementează bunele practici în oferirea de servicii eficiente și receptive la nevoile copilului pentru copiii victime și martori ai violenței.

  Salvați Copiii a organizat, în data de 31 martie 2022, conferința de lansare a proiectului Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței.

  De peste 32 ani, Salvați Copiii dezvoltă programe pentru combaterea și prevenirea oricăror forme de violență sau abuz asupra copiilor, prin acțiuni directe de educație și consiliere pentru copii, părinți și profesioniști din domeniu, prin colaborarea cu autoritățile în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ specific și prin campanii ample de conștientizare a publicului larg privind reducerea nivelului de acceptare socială a pedepselor corporale și a tratamentelor umilitoare asupra copiilor, încălcări grave ale drepturilor lor la protecție și sănătate.

  ***
  Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 


  De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.

  Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 2.920.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

  D.G.A.S.P.C. Sector 6 este o instituție publică, în subordinea Consiliului Local, înființată la 01.03.2005. Instituția realizează la nivelul sectorului măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. Instituția asigură, la nivelul sectorului, aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei, elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială și programe de acțiune, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială. În domeniul protecției copilului și a familiei, instituția asigurã respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune si aplica masurile de protectie speciala pentru copiii aflati in dificultate sau cei cu handicap. În domeniul protecției persoanelor adulte, sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere, asigurând servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale prin acordarea de suport financiar, material și juridic. Asigură măsurile de protecție pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc. În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap.