Colaborarea de mai mulți ani în domeniul protecției refugiaților și solicitanților de azil în România dintre Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) și UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, continuă și în anul 2024.  Parteneriatul solid susține proiectul „Servicii asistență pentru refugiații din Centrul de Tranzit Timișoara și refugiații din Ucraina în regiunea de Vest”, finanțat de UNHCR și implementat de echipa AIDRom care, pe întreg parcursul anului 2024, adresează nevoile refugiaților printr-o abordare triplă.
 

 Astfel, prin prima axă de răspuns, echipa AIDRom acționează pentru a asigura accesul la adăpost și servicii de bază refugiaților evacuați în vederea relocării într-o țară și găzduiți temporar, în tranzit, la Centrul de Tranzit de Urgență (CTU). Cea de a doua direcție a proiectului facilitează accesul la informații și oferă consiliere juridică și îndrumare pentru servicii sociale pentru refugiații ucraineni stabiliți în Timișoara, Arad și Oradea strămutați în partea de vest a României (Timișoara, Arad și Oradea).

 

Proiectul are și o componentă distinctivă în peisajul susținerii refugiaților vulnerabili din țara noastră, prin care se acordă ajutor financiar de urgență pentru refugiați din Ucraina sau din alte țări, indiferent de zona de unde se află. Aceștia pot avea rapid la articolele de primă necesitate și alte nevoi urgente. Refugiații incluși în această componentă a proiectului vor fi preluați de la centrele multifuncționale AIDRom, centrele regionale ale UNHCR pentru refugiați dedicate victimelor ucrainene ale războiului și de la alte ONG-uri implicate în asistența refugiaților ucraineni.


Conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor vulnerabile, care sunt nevoite să fugă din calea conflictelor din țările lor, proiectul derulat în parteneriat cu UNHCR are trei axe prin care echipa AIDRom este „aici să ajute” și să asigure un răspuns eficient la complexitatea nevoilor refugiaților. Pentru a putea oferi suportul necesar celor aproximativ 1.400 de oameni evacuați sau strămutați din calea conflictelor armate vom colabora îndeaproape cu colegi din UNHCR din Centrul de Tranzit de Urgență (CTU) din Timișoara, cu parteneri și instituții publice locale. În plus, sperăm ca în efortul nostru de a ajuta persoanele foarte vulnerabile să ni se alăture toți reprezentanții societății civile care identifică persoane foarte vulnerabile pe care le putem ajuta și care pot fi îndreptate către noi.”, a declarat doamna Zoltani Katalin, Secretar Executiv AIDROM.

 

Cu un accent special pe persoanele refugiate cu nevoi specifice, echipa AIDRom va asigura, prin proiectul finanțat de UNHCR, accesul la asistență și servicii de bază, la adăposturi sigure și condiții de trai demne, precum și acces la asistență medicală și sprijin psiho-social.

 

Activitățile de asistență a refugiaților din Ucraina se vor desfășura la Centrul Multifuncțional AIDRom din Timișoara, la Asociația Filantropia Oradea și la Direcția de Asistență Socială Arad. Totodată, AIDRom își propune să implice instituțiile și autoritățile publice locale și centrale cu responsabilități în domeniu: Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Muncii, Direcțiile pentru Protecția Copilului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și alte instituții relevante.

 

De la declanșarea războiului din Ucraina, țara noastră a fost tranzitată de aproximativ 7,3 milioane de ucraineni[1], majoritatea femei și copii, dintre care peste 144.3 mii[2] s-au stabilit temporar în țara noastră.
 

În martie 2022, UE a activat Directiva privind protecția temporară, un sistem de urgență al UE utilizat în circumstanțe excepționale în contextul unui aflux masiv pentru acordarea de protecție imediată și colectivă persoanelor strămutate și pentru reducerea presiunii asupra sistemelor naționale de azil ale țărilor UE.

 

***

 

Despre AIDRom

AIDRom (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România) și-a început activitatea în 1991 ca un demers comun al Bisericilor prezente în țară: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată și Biserica Luterană, în cooperare cu Unitatea IV (Împărtășire și Slujire) a Consiliul Mondial al Bisericilor. În 1993 a dobândit statut juridic, iar în 1994 s-au alăturat alți doi membri: Biserica Presbiteriană Sinodală Evanghelică Luterană și Biserica Ortodoxă Armeană.

 

AIDRom promovează incluziunea persoanelor marginalizate, contribuie la reintegrarea socială a persoanelor cu risc ridicat, asigură egalitatea de șanse și luptă împotriva traficului de persoane și a discriminării. Oferă asistență refugiaților și migranților care doresc să se integreze în România și are un răspuns de urgență în caz de dezastre. Prin acțiunile sale, AIDRom întărește cooperarea ecumenică și interetnică pentru pace și stabilitate pentru a atenua segregarea în comunitățile multietnice și pentru a asigura respectarea drepturilor omului. Centrele Multifuncționale de Consiliere a persoanelor în situație de risc, precum și centrele de Cazare, dezvoltate de AIDRom în București, Iași și Timișoara, au ca scop consilierea și asistența persoanelor aflate în dificultate, a refugiaților și a migranților.
 

AIDRom este membru Act Alliance, alături de peste 140 de organizații confesionale membre care lucrează în domeniul dezvoltării pe termen lung, al advocacy-ului și al asistenței umanitare, având o prezență activă în peste 120 de țări.

 

Puteți afla mai multe despre activitatea asociației AIDRom accesând site-ul: http://www.AIDRom.ro/.

 

Despre UNHCR

UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, este o organizație globală dedicată salvării de vieți, protejării drepturilor și construirii unui viitor mai bun pentru persoanele forțate să își părăsească locuințele din cauza conflictelor și a persecuțiilor.
 

Conducem acțiunile internaționale de protecție a refugiaților, a comunităților strămutate forțat și a apatrizilor.
 

Oferim asistență pentru salvarea de vieți, contribuim la protejarea drepturilor fundamentale ale omului și dezvoltăm soluții care să asigure că oamenii au un loc sigur numit acasă, unde își pot construi un viitor mai bun. De asemenea, lucrăm pentru a ne asigura că apatrizilor li se acordă o naționalitate.
 

Lucrăm în peste 130 de țări, folosindu-ne experiența pentru a proteja și a avea grijă de milioane de oameni.
 

Puteți afla mai multe despre activitatea UNHCR în România, aici: www.unhcr.org | Facebook | Twitter