Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway, a lansat oficial proiectul „Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz”, în cadrul unui eveniment ce a avut loc online, pe platforma Zoom.
 
Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite copiilor din grupuri vulnerabile  prin revizuirea standardelor minime obligatorii privind utilizarea metodei managementului de caz în domeniul protecției copilului și dezvoltarea capacității a cel puțin 60 de manageri de caz. 
Fiecare analiză din ultimii ani a relevat faptul că există provocări în aplicarea managentului de caz și că este necesară o schimbare majoră, integrată.

Dintre acestea, menționăm:
• număr mare de cazuri repartizate unui manager de caz
• copii aparținând unor grupuri de frați au manageri de caz diferiți 
• există diferențe de abordare între manageri de caz 
• realizarea managementului de caz de către furnizorii privați este insuficient reglementată și nu este costificată 
• peste 30% dintre copiii din centrele de plasament au avut 3-9 manageri de caz 
• timp insuficient alocat interacțiunilor cu copiii și cu părinții acestora din cauza numărului mare de documente ce trebuie completate/întocmite 
 

"Cea mai mare provocare este legată de numărul mare de cazuri pentru fiecare manager de caz. Această temă a numărului de cazuri se discută încă din 2013. Lucrurile nu pot funcționa bine dacă unui manager de caz îi revin 50-100 cazuri. În plus, pentru a putea respecta principiile managementului de caz, este nevoie să ne asigurăm ca un copil sau o fratrie să aibă un singur manager de caz sau un număr cât mai mic."
Nicoleta Moldovanu, Director Dezvoltare Programe SOS Satele Copiilor România și coordonator proiect

Toate aceste dificultăți legate de eficiența managementul de caz contribuie la intrarea anuală în sistem a unui număr constant de 9.000 de copii, la durata mare de ședere a copiilor în îngrijire alternativă (peste 7,5 ani), la ieșirea neplanificată și nepregătită a tinerilor din îngrijire, conform datelor ultimului studiu privind situația tinerilor care ies din sistemul de protecție (SOS Satele Copiilor România, 2020).
 
În acest context, proiectul își propune elaborarea unor standarde minime privind utilizarea managementului de caz în domeniul protecției copilului, prin participarea a cel puțin 96 de copii și părinți din grupuri vulnerabile, 100 specialiști din servicii publice și private, din domeniul social, educațional și medical, a 60 manageri de caz și a 10 decidenți de la nivel național și județean/local. Totodată se urmărește dezvoltarea capacităților a cel puțin 60 de profesioniști care utilizează metoda managementului de caz, în termen de 13 luni de la debutul proiectului, prin participarea la 4 sesiuni de formare organizate pe baza standardelor revizuite. 
 
Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni și este implementat în România de Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway și beneficiază de o finanțare de 99.987,43 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  
 
 
***
SOS Satele Copiilor România este o organizaţie neguvernamentală, membră a Federaţiei SOS Children’s Villages International, ce derulează programe în 137 de ţări ale lumii.  SOS Satele Copiilor România are ca misiune oferirea unei familii iubitoare copiilor care au rămas fără îngrijirea părintească și susținerea și protejarea celor care riscă să o piardă. În cei aproape 28 de ani de activitate în România, SOS Satele Copiilor a derulat programe de îngrijire alternativă a copiilor (Satele SOS, Comunitățile de tineri), de întărire a familiei (Centrele de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Centrul de zi), educaționale, precum și o serie de proiecte pentru tinerii aflați în situații de risc atât din sistemul de protecție, cât și din mediul rural sau familii vulnerabile. 
 
Despre FONPC
Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) este o organizaţie cu peste 100 de membri, ONG-uri active în domeniul protecţiei şi bunăstării copilului şi familiei şi are ca scop întărirea, unirea şi reprezentarea într-o manieră solidară a organizaţiilor membre care activează în domeniul bunăstării şi protecţiei copilului şi familiei în vederea asigurării respectării drepturilor copilului aşa cum sunt ele descrise în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului şi în Convenţiile europene la care România este parte.
 
Despre Centrul pentru Legislație Nonprofit
Centrul pentru Legislație Nonprofit deschide drumul către îmbunătățirea cadrului legislativ privind organizațiile neguvernamentale, dezvoltarea socială și stimularea antreprenoriatului. Obiectivele organizaționale prevăd creșterea și întărirea capacității și autorității organizațiilor neguvernamentale din România de a coagula interesele cetățenilor și de a îi reprezenta în relația cu administrația publică, stimularea nivelului de participare și implicare publică al ONG-urilor și al cetățenilor în elaborarea și promovarea politicilor publice și stimularea antreprenorialului social în rândul organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.
 
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și de a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul Active Citizens Fund România este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile  și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.