Fundația Amfiteatru, în parteneriat strategic cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Covasna și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna (ASIMCOV), a lansat proiectul cu finanțare europeană „Intervenție integrată pentru tinerii NEETs din regiunea Centru”. Acesta se adresează tinerilor cu vârsta între 16–29 de ani, ce au rezidența în județele Covasna sau Brașov, nu au nicio sursă de venit, nu sunt angajați și nu urmează nicio formă de educație, ocupare sau pregătire profesională. Desfășurat în perioada octombrie 2021–octombrie 2023, proiectul își propune să asigure accesul și participarea la intervenția de integrare durabilă pe piața muncii pentru un număr de 1.051 de tineri NEETs și înființarea a 33 de firme noi.

O mare parte dintre tinerii din regiunea Centru sunt afectați de sărăcie, educație insuficientă, provin din mediul rural sau sunt în dificultate. În cazul în care situația rămâne neschimbată, problemele educaționale și de sărăcie vor forța tinerii NEETs să rămână în afara sistemului educațional, să aibă un nivel de trai scăzut și un risc crescut de excluziune socială. Proiectul va contribui la găsirea unei soluții prin oferirea unui program de pregătire profesională pentru dobândirea unor calificări utile pe piața muncii, servicii specializate pentru stimularea ocupării, măsuri de mediere profesională, precum și târguri de joburi, mese rotunde cu posibili angajatori, măsuri de informare și un eveniment de tip caravană în localitățile vizate în cadrul proiectului.


Prin proiect, un număr de 1051 de tineri NEETs din regiunea Centru vor fi sprijiniți pentru a-şi spori cunoştințele şi competențele şi pentru a dobândi un loc de muncă, prin informare susținută, participarea la programe de formare profesională, servicii pentru stimularea ocupării şi măsuri pentru susținerea antreprenoriatului, pe parcursul a 24 de luni. Până la finalul proiectului, 800 de persoane vor dobândi o calificare și 463 de persoane vor obține un loc de muncă. Proiectul va contribui şi la sporirea cunoștințelor şi competențelor în domeniul antreprenoriatului pentru 150 tineri din grupul țintă. Dintre aceștia, 33 pot primi subvenția de 121.877 lei care le permită înființarea unei noi firme și demararea unei afaceri într-unul dintre cele două județe.


Cursurile disponibile, precum și cerințele pentru a deveni beneficiar sunt disponibile pe site-ul proiectului www.neetscentru.ro

Proiectul se derulează în perioada octombrie 2021- octombrie 2023. Cod MySMIS 150070. Valoarea totală a proiectului este de 16,787,603.77 lei, valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană 14,269,463.20 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro