Evenimentul a fost organizat de Confederatia Caritas Romania, promotor al proiectului „ONG-uri mai puternice impreuna! - Lobby si advocacy pentru crearea de oportunitati egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale in accesarea finantarilor publice.  Proiectul se deruleaza pe o perioada de 20 de luni (1 aprilie 2014 – 31 noiembrie 2015), fiind finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Bugetul proiectului este in valoare totala de 163,890.35 Euro din care 88,71% reprezinta finantare nerambursabila. Proiectul este implementat de Confederatia Caritas Romania si de partenerii sai, Fundatia “Alaturi de Voi” Iasi, Fundatia “Pentru Voi” Timisoara, Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare si Caritas Norvegia.
 
Forumul Serviciilor Sociale a fost structurat in sesiuni plenare si sub forma a patru ateliere de lucru si are ca tema centrala analiza legislatiei si a cadrului actual privind finantarea serviciilor sociale. Premergator acestui eveniment au fost organizate 15 ateliere consultative care s-au desfasurat la nivel national in perioada iunie 2014 – ianuarie 2015. 
 
Setul de solicitari ce vor fi cuprinde urmatoarele: reglementarea distincta a metodologiei de contractare a serviciilor sociale, elaborata in colaborare cu furnizorii de servicii sociale (publici si privati); asigurarea contractarii multianuale, alocarea din bugetul de stat catre bugetele locale de sume defalcate cu destinatie specifica de finantare a serviciilor sociale, elaborarea unei metodologii de calcul a costurilor pentru toate serviciile in colaborare cu furnizorii publici si privati si corelate cu standardele de calitate, pana la 30 Septembrie 2015; elaborarea unui act normativ care sa cuprinda o metodologie unitara pentru  analiza nevoilor persoanelor vulnerabile in  scopul fundamentarii planurilor locale de actiune, revizuirea mecanismului de acreditare a  furnizorilor de servicii sociale in colaborarea cu acestia si cu asociatiile profesionale.
 
La Forum au participat atat reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale, cat si ai autoritatilor publice locale – Consilii Judetene, Primarii, SPAS-uri, DGAPC-uri, dar si experti independenti. De asemenea, , reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, au expus un punct de vedere
asupra temei centrale a  Forumului 
 
 
Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail fondong@caritas.org.ro sau la numerele de telefon: 021 230 40 13 sau 0729 812 494, persoana de contact: Maria Crangasu, Responsabil comunicare proiect „ONGuri mai puternice impreuna!”
 
***
 
Confederatia Caritas Romania, organizatie neguvernamentala de tip retea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel national si international cele 10 organizatii Caritas active in Romania. Caritas abordeaza sistematic si structurat problemele sociale ale comunitatilor raspunzand nevoilor persoanelor aflate in dificultate. La nivel national, organizatiile Caritas deruleaza programe de asistenta sociala complexa:ingrijire socio-medicala la domiciliu, pentru batrani si persoane cu dizabilitati, educatie pentru prevenirea dezastrelor naturale, interventie directa in caz de calamitati, asistenta directa si consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii si tineri, activitati de integrare comunitara si profesionala pentru persoane defavorizate social. Confederatia Caritas Romania este membra in retelele internationale si nationale: Caritas Internationalis, Caritas Europa si FOND.