Joi, 28 martie 2024, la Centrul de Evenimente AGORA din Iași, au avut loc conferința de închidere a proiectului „Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina" și workshop-ul pe tema „Răspuns umanitar de urgență pentru Ucraina - lecții învățate și perspective". Cele două evenimente organizate de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, împreună cu Fundația Alături de voi România, au marcat și închiderea primei etape a răspunsului umanitar oferit de Fundația Serviciilor Sociale Bethany prin Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina deschis în urmă cu doi ani, la  debutul conflictului de la graniță.

 

La cele două evenimente au participat și și-au adus aportul în discuții deschise și orientate către soluții reprezentanți ai organizațiilor locale și naționale implicate în acțiuni de intervenție și sprijin pentru persoanele strămutate, reprezentanți ai instituțiilor publice, mediul academic (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”, Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane, Instituția Prefectului, Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, Consiliul Județean, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Iași) și actori din mediul privat care își pot oferi sprijinul în integrarea și încadrarea persoanelor din Ucraina în câmpul muncii.

 

În doi ani de existență, centrul a beneficiat de fonduri publice și private de peste 900.000 Euro. Suma a acoperit costurile pentru chiria spațiului, utilități, resurse umane și oferirea de servicii directe unui număr de peste 1000 de ucraineni, copii și adulți precum: activități educaționale pentru copil și familie cu rol educativ, de socializare și terapeutic, suport psihologic individual și de grup pentru tineri și adulți, consiliere și asistență juridică, cursuri de limba română și engleză, acompaniere pentru rezolvarea problemelor din comunitate, sprijin material (vouchere, pachete alimentare și de igienă), activități de integrare în comunitate - excursii, evenimente publice, terapie recuperatorie pentru copii cu dizabilități neuro-psihice, informare, consiliere și orientare vocațională sau profesională, derulare programe de formare profesională, mediere și angajare pe piața muncii.

 

În contextul diminuării treptate a fondurilor publice și private oferite pentru suportul integrat al refugiaților ucraineni, în marea lor parte copii și femei, comunitatea se va confrunta fie cu încetarea, fie cu scăderea capacității operaționale și financiare de furnizare de servicii pentru comunitatea de ucraineni din Iași, așa cum este cazul Fundației Serviciilor Sociale Bethany. Fundația va continua să ofere, la sediul propriu, servicii de consiliere psihologică individuală și de grup unui număr limitat de persoane din Ucraina care au fost asistate în cadrul Centrului și care au nevoie de continuitate în această direcție.

 

În această notă, este important de evidențiat că o parte din nevoile imediate ale refugiaților s-au schimbat, o parte rămân aceleași, lovind cu intensitate încă de la începutul războiului. Hrana, adăpostul, produsele de igienă și hainele sunt și au fost mereu de ajutor, însă pregnantă în momentul de față este atenuarea șocului psihologic la care familiile sunt expuse în continuare prin programe de asigurare a sănătății mintale. Asimilarea dramei de acasă nu s-a realizat, împăcarea cu pierderile suferite și frica, teroarea zilnică în care trăiesc ucrainenii stabiliți din Iași nu și-a pierdut din intensitate. Dimpotrivă, cu cât perioada trăită de această parte a hotarului crește, cu atât crește și frica față de un viitor asupra căruia pierd controlul tot mai mult, cu fiecare zi care trece.

 

Ne punem clipă de clipă în locul lor și facem public apelul către conștientizarea nevoilor reale din rândul persoanelor strămutate. La nivel național și internațional, acesta este momentul în care este vital să tragem un puternic semnal de alarmă pentru sănătatea mentală a tuturor persoanelor provenite din zone de risc, expuse unui șoc traumatic puternic și care se vor confrunta, fără urmă de îndoială, cu sindromul de stres post-traumatic. După nevoile de bază și înainte de integrare pe piața muncii și în comunitate, să ne îndreptăm atenția și empatia către demnitate, către crearea mediilor propice pentru a așterne demnitatea peste mamele și bunicile care au luat în propriile mâini destinul familiilor lor când nimeni nu le putea garanta o formă sigură de „mâine”. Demnitatea vine cu ascultare, prin crearea unei rutine de sprijin, a unor spații de comunicare și socializare cu persoane din comunitatea care le vorbește limba și le înțelege, cu adevărat, durerea.

 

„Sunteți prietenii noștri. Și vrem să credem că doar ați plecat în vacanță - pentru că noi, ucrainenii, avem mare nevoie de voi în timp ce așteptăm Victoria împotriva inamicului și ne ascundem sub aripile voastre. Sunteți îngerii noștri. Mulțumiri tuturor celor care și-au pus inima în poporul nostru, ne-au ajutat, ne-au întărit credința în bunătate și ne-au încălzit cu dragostea lor!” – persoană strămutată despre Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina.

 

Proiectul „Centrul Comunitar pentru copii și familii din Ucraina” a fost derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu ADV România și a beneficiat de o finanțare în valoare de 245.768 euro, prin programul Active Citizens Fund - Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Scopul proiectului „Centrului Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina” a fost să deservească, în perioada aprilie 2023-martie 2024, un număr de peste 300 de refugiați ucraineni care locuiesc temporar în raza județului Iași printr-un complex de servicii care să asigure o creștere sustenabilă a calității vieții pe perioada șederii lor în România: consultanță și asistență juridică, consiliere socială, asistență psihologică și suport emoțional, integrarea în muncă (informare, consiliere și orientare vocațională sau profesională, programe de formare profesională, mediere și angajare pe piața muncii), ateliere de educație non-formală pentru dezvoltare și o bună integrare în context a copiilor, tinerilor și adulților.

 

***

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 30 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității. În primul an de război, fundația a fost una dintre organizațiile care s-au implicat în prima linia de intervenție, prin crearea a două centre de criză. Unul dintrea acestea este Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina.

 

Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro.  

 

Despre Fundația Alături De Voi România

ADV România este o organizație cu o experiență de peste 22 de ani în economia socială și  reprezintă un grup de întreprinderi sociale conectate între ele: Fundația "Alături de Voi" România, UtilDeco, WISE.travel și JobDirect, dezvoltate de-a lungul timpului începând cu anul 2002. Misiunea sa este de a promova și dezvolta economia socială și de a asigura incluziunea persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile. În 2016, a fost declarat Antreprenorul Social al Anului în cadrul competiției internaționale EY Entrepreneur Of The Year. ADV România implementează programe la nivel național și european și este recunoscută ca un centru de resurse în domeniu care face legătura între Estul și Vestul Europei.

 

Mai multe detalii se regăsesc pe www.alaturidevoi.ro