Organizația Umanitară CONCORDIA, împreună cu United Way România, derulează începând cu luna ianuarie 2016, pe o perioadă de doi ani, proiectul „Servicii integrate pentru persoane adulte fără adăpost din București“, prin care tineri și adulți dezavatajați sunt sprijiniți să se integreze social și profesional prin servicii de specialitate. Proiectul este susținut cu o finanțare de 157.200 lei de către United Way România.

150 de tineri și adulți din medii dezavantajate fără un loc de muncă vor beneficia de servicii socio – profesionale integrate: servicii suport de bază (hrană, cazare, îngrijire personală, consiliere pshihologică și medicală, acte de identitate) și servicii pentru dezvoltarea abilităților de muncă și pregătire ocupațională, posibilitatea de a urma gratuit un curs de calificare profesională, consiliere și sprijin pentru identificarea unui loc de muncă și pentru prezentarea la interviurile de angajare. De la lansarea proiectului, 60 de persoane au primit consiliere și 20 de persoane au ocupat un loc de muncă, 10 persoane au fost înscrise la cursuri de calificare profesională și 8 persoane au fost sprijinite pentru obținerea actelor de identitate. 
Contact Biroul de Servicii de Ocupare: Lucian BIRU | Șef Proiect | intrarea Călțuna  nr. 3 – 5, Sector 4, București.
 
Această informație a apărut cu sprijinul United Way România (UWRo). Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat opiniile UWRo.

***
Despre CONCORDIA
Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Timp de 25 de ani CONCORDIA a ajutat în România peste 4.500 de copii și tineri, și sprijină anual peste 550 de copii şi tineri în proiectele din Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova.  Mai multe informații www.concordia.org.ro
 
Despre United Way România 
United Way România este o fundaţie românească înființată în iunie 2004 şi afiliată la United Way Worldwide, SUA.  United Way lucrează în cele trei arii care constituie bazele unei vieți mai bune: educaţie, integrare socio-profesională şi sănătate. Misiunea United Way România este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului. Mai multe informații pe www.unitedway.ro.