Consiliul Județean Bacău prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu 21 de ONG-uri active la nivel județean și cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au încheiat un parteneriat în vederea derulării unui plan de acțiuni privind asigurarea protecției unui număr cât mai mare de persoane vârstnice, cu vârste de peste 65 de ani și bolnavi cronici izolați la domiciliu, care se află în risc crescut  de contaminare cu virusul COVID – 19.
 
Parteneriatul urmărește oferirea de asistență complexă la domiciliu pe mai multe planuri de intervenție securizată pentru bătrânii de peste 65 de ani și bolnavii cronici imobilizați din județul Bacău, dar și realizarea unei informări complete și corecte a acestora cu privire la COVID, riscul de contaminare si serviciile care le sunt puse la dispoziție pentru evitarea deplasărilor inutile în afara locuinței și contactul cu persoane nesigure din punct de vedere epidemiologic.
 
Planul de activități constă în:
Sunt puse la dispoziția persoanelor vârstnice două numere de telefon: 0722 568 237, 0724 581 596 ale DGASPC, funcționale între orele 8:00-20:00, la care vor răspunde psihologi din cadrul Direcției care vor oferi bătrânilor următoarele:
- Consiliere psihologică necesară pe perioada izolării
- Informații despre măsurile de auto protecție și evitarea contactării COVID - 19
- Preluarea solicitărilor de intervenție la domiciliu
- Orientare pentru alte servicii.

Solicitările de intervenție la domiciliu vor fi direcționate către unul dintre cele 21 ONG-uri si 10 parohii care și-au oferit sprijinul până în acest moment, active în întreg județul Bacău și se vor încadra exclusiv în următoarele categorii de servicii :
 Asistență medicală la domiciliu (tratamente, perfuzii, îngrijiri escare etc);
 Îngrijire personală și a domiciliului (curățenie, igiena personală, prepararea hranei etc);
 Cumpărături de alimente, medicamente, produse de igienă și bunuri de maximă necesitate, costurile de achiziție urmând a fi suportate de beneficiari;
 Ajutoare materiale de urgență, gratuite, acordate în mod excepțional, în măsura posibilităților, doar pentru cazurile de maximă gravitate;

Toate aceste servicii vor fi oferite la solicitarea personală, exclusiv pentru persoanele vârstnice de peste 65 de ani și pentru bolnavii cronici aflați în izolare, din întreg județul Bacău. 

Activitățile de asistență medicală și de îngrijire la domiciliu sunt furnizate cu specialiștii angajați ai următoarelor organizații acreditate, care sunt si partenerii principali ai proiectului: Fundația de Sprijin Comunitar, Crucea Rosie Bacău, Asociația Lumina și Asociația Ștefan cel Mare Hârja, exclusiv in orașele și localitățile în care acestea aveau un astfel de serviciu funcțional înainte de declansarea stării de urgență și în limita capacității de preluare a cazurilor de către fiecare organizație în parte.
 
Activitățile de sprijin la efectuarea cumpărăturilor vor fi efectuate de voluntari ai tuturor celorlalte ONG-uri implicate în proiect și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin rețeaua proprie de parohii.
 
Voluntarii sunt toți adulți, înregistrați conform legislației în vigoare în organizațiile din care fac parte și se vor putea legitima în acest sens. Aceștia se vor deplasa la domiciliul vârstnicilor care au cerut ajutorul pentru cumpărături, după ce îi vor anunța telefonic în prealabil. Respectând măsurile maxime de igiena și protecție împotriva răspândirii COVID-19, aceștia vor face achizițiile pe baza unei liste oferite si agreate de beneficiari, cu banii puși la dispoziție de aceștia, iar după realizarea cumpărăturilor la cel mai apropiat comerciant le vor returna la domiciliul vârstnicului împreună cu restul și bonul fiscal în original. Beneficiarul va suporta strict si exclusiv valoarea cumpărăturilor fără nici o valoare adăugată pentru serviciul oferit de voluntar.
 
In mod excepțional pe baza unei evaluări a solicitărilor de către DGASPC Bacău și ONG-urile implicate în proiect vor fi acordate și pachete gratuite de alimente, medicamente sau bunuri de maxima necesitate, doar cazurilor sociale aflate în imposibilitatea de a și le procura din fonduri proprii.
 

„Scopul acestui proiect nu este de a oferi pachete și ajutoare materiale, ci, în principal, de a crea și susține o rețea de voluntari și specialiști care să asigure serviciile minime obligatorii la domiciliul persoanelor vârstnice, sau bolnavilor cronici izolați, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să părăsească domiciliu pentru asigurarea lor”
(Gabriela Achihai, președinte FSC)

Pentru finanțarea proiectului a fost alocat de către CJ Bacău, către DGASPC, suma de 500.000 de lei, care va fi folosită în principal pentru achiziționarea de materiale și echipamente de protecție și igienico-sanitare, necesare pentru desfășurarea activităților specifice la domiciliul bătrânilor a asistenților medicali, îngrijitorilor, kinetoterapeutilor și voluntarilor la nivelul întregului județ. Aceasta sumă nu va acoperi în nici un fel salariile specialiștilor din ONG-urile implicate și nici nu va fi virată direct în contul vreuneia dintre aceste organizații, administrarea fondului făcând-se de către DGASPC. 
 
De asemenea, a fost creat si un cont de donații și sponsorizări publice, pe numele coordonatorului proiectului, Fundația de Sprijin Comunitar, banii urmând a fi folosiți în special pentru cheltuielile de deplasare a specialiștilor și voluntarilor la bătrânii din întreg județul, dar și pentru realizarea de pachete și ajutoare de maxima necesitate, oferite în condițiile mai sus menționate, în măsura în care sumele colectate vor permite acest lucru.
 
Va fi creată și o bancă de produse unde vor fi colectate alimente neperisabile, medicamente, materiale igienico-sanitare, pentru acoperirea ajutoarelor de urgență, care va fi administrată de către Asociația Betania.
 
In acest moment se estimează că suma alocată de DGASPC va acoperi necesarul de materiale și echipamente pentru asistarea a unui număr minim de 350-400 de beneficiari zilnic la nivelul întregului județ, cu ajutorul a 50 de specialiști (asistenți medicali, îngrijitori, kinetoterapeuti) și a aproximativ 100 de voluntari de la cel puțin 21 ONG-uri și 10 parohii ortodoxe, pentru o perioada de aproximativ 2 luni.
 
„Facem apel la înțelegerea și buna credință a tuturor celor care vor face solicitări prin cele două numere puse la dispoziția persoanelor vârstnice, de a nu apela abuziv sau a solicita servicii de care nu au reală nevoie, sau alte servicii decât cele menționate mai sus. Capacitatea de intervenție si resursele sunt limitate în acest moment și vor fi direcționate, către cei aflați în cea mai mare nevoie. Deasemenea precizăm că voluntarii si specialiștii din proiect nu sunt autorizați să furnizeze aceste servicii persoanelor suspecte sau confirmate cu COVD-19, aflate în izolare sau carantină” (Gabriela Achihai, presedinte FSC).
 
Repetăm numerele de telefon de urgență: 0722 568 237, 0724 581 596 apelabile in intervalul orar 08:00 - 20:00, de luni pana duminica inclusiv.

Conturile in care se pot face donații și sponsorizări pentru deplasarea voluntarilor și ajutoare de urgență sunt:
RO06FNNB003602662753RO10 (în lei)
RO82FNNB003602662753EU02 (în euro)
Fundatia de Sprijin Comunitar
CUI 9626572
 
Photo by Cristian Newman on Unsplash