Finalurile de an sunt despre bilanțuri, iar începuturile de an despre rezoluții. În perioada aceasta, Asociația Reality Check încheie două proiecte mari de servicii sociale integrate începute în februarie 2021 în două dintre cele mai sărace comunități din România și planifică intervențiile următoare.

Analizăm rezultatele obținute, lecțiile învățate și continuăm să lucrăm la firul ierbii și să colaborăm cu autoritățile locale, județene și naționale pentru rezolvarea problemelor sistemice (servicii sociale, educație, sănătate, dezvoltare comunitară), astfel încât copiii și adulții vulnerabili să aibă acces la educație și servicii socio-medicale. Totodată, continuăm demersurile ca recomandările de îmbunătățire a politicilor publice naționale să devină realitate.

Vă invităm să urmăriți un film care prezintă munca noastră din ultimii doi ani și să citiți rezultatele de care suntem mândri:
 

102 copii din Castelu au început anul acesta în sfârșit școala datorită muncii noastre.
Unii cu doi, trei ani mai târziu decât copiii din familii cu o situație socio-economică mai bună. Odată înscriși, provocarea este asigurarea prezenței regulate la școală.

Oferim în continuare tichete sociale copiilor din Coroieni - Ponorâta, dar ele sunt acum condiționate și de rezultatele școlare, nu numai de prezență.
La finalul fiecărui modul educațional, copiii dau un test de evaluare, iar cei care îl promovează și au prezență bună, primesc tichete sociale. În septembrie - octombrie 2022, 90 de copii din cei 172 înscriși în ciclul primar au primit tichete sociale, iar în noiembrie - decembrie, 97 de copii.

Alte câteva rezultate la finalul celor două proiecte:


EDUCAȚIE
400 de copii (200 din Castelu și 200 din Coroieni - Ponorâta) au participat la afterschool, la sesiuni de alfabetizare rapidă și de dezvoltare personală, la cluburi sportive, au mers în tabără
61 de tineri (27 din Castelu și 34 din Ponorâta - Coroieni) s-au implicat în Clubul tinerilor
11 tineri din Coroieni - Ponorâta au frecventat cursurile de alfabetizare
320 părinți (95 din Castelu și 225 din Ponorâta - Coroieni) au participat la întâlniri și discuții individuale
● la Ponorâta am continuat să oferim burse copiilor care merg la liceu

SĂNĂTATE
346 de fete și femei (175 în Castelu și 171 în Ponorâta - Coroieni) au participat la cursuri de igienă feminină, consiliere pentru alăptare și îngrijire copii.
● la Castelu am continuat intervențiile pe sănătate și am făcut posibil accesul copiilor săraci și al mamelor acestora la medici specialiști sau i-am ajutat să-și cumpere tratament

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

33 locuitori (18 din Castelu și 15 din Ponorâta - Coroieni) s-au implicat în Grupuri de Inițiativă Locală. 3 persoane sărace din comunitate (una din Castelu și 2 din Ponorâta) au fost angajate în proiect.
10 evenimente comunitare în care s-au implicat 1690 de locuitori din cele două comune (890 în Castelu și 800 în Ponorâta - Coroieni, unii au venit la mai multe evenimente):
○ 4 Ștafete pentru educație
○ 2 evenimente cu tema multiculturalitate
○ 3 caravane medicale
○ 1 acțiune de ecologizare la Ponorâta - Coroieni

De remarcat mai este că la Ponorâta - Coroieni:

○ la propunerea Grupului de Inițiativă Locală (constituit în cadrul proiectului), localnicii au organizat fără sprijin din partea Reality Check, dar în colaborare cu primăria, o a doua acțiune de ecologizare
○ sătenii și-au cultivat grădini cu legume cu semințe oferite de Reality Check
○ am continuat tradiția și, cu sprijinul partenerilor, am oferit în două rânduri alimente de bază pentru sărbători pentru toate familiile aflate în situații de vulnerabilitate, ai căror copii au avut prezență la școală de cel puțin 70%

SERVICII SOCIALE

Am încurajat un mod de lucru structurat al echipei locale integrate de la primărie și școală. Împreună cu echipele locale am identificat 60 de familii vulnerabile (câte 30 în fiecare comunitate) și am început să le facilităm accesul la servicii (acte de identitate, sănătate, educație etc.). Vom continua să avem întâlniri regulate cu echipele integrate și după finalizarea proiectelor, pentru a rezolva cât mai eficient cazurile dificile. Vom solicita sprijinul autorităților județene și naționale de fiecare dată când este necesar.

ADVOCACY

Am documentat provocările din teren și ne-am consultat cu autoritățile cu privire la modalitățile de sprijin pentru rezolvarea problemelor. Am organizat o serie de întâlniri cu autoritățile județene din Constanța și Maramureș și două mese rotunde cu reprezentanți ai Guvernului și ale altor instituții relevante.

Un mare beneficiu al celor două proiecte este faptul că avem două echipe locale integrate unite formate din specialiști care lucrează împreună în beneficiul familiilor defavorizate. Echipa Reality Check va continua să sprijine comunitățile sărace din Castelu și Ponorâta - Coroieni, prin intervenții care au în centru educația.

Nadia Gavrilă, Președintă Reality Check

Ne puteți ajuta să continuăm programul nostru anti-sărăcie și cu o donație lunară: https://www.realitycheck.ro/ajuta/.

Vă invităm să urmăriți un scurt film despre copiii susținuți de Reality Check, în care rolul principal îl are educația: PUTEREA EDUCAȚIEI.


Despre Asociația Reality Check: Asociația Reality Check este o organizație neguvernamentală care are ca misiune sprijinirea dezvoltării de politici publice cu impact, gândite în favoarea cetățenilor și aplicate eficient și corect. Una dintre direcțiile strategice ale organizației este realizarea de evaluări și studii de impact cu privire la legi și programe naționale, în special în domeniul intervențiilor integrate de combatere a sărăciei. 

Despre Fundația Noi Orizonturi: Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare personală, cetățenie activă și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 80.000 de copii și tineri. Este lider în cadrul taberelor de educație prin aventură, a susținut dezvoltarea a peste 500 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și străinătate și a format peste 2000 de cadre didactice pentru a folosi metode de predare pe bază de proiecte în folosul comunității. Prin programe dedicate, FNO susține profesorii și școlile, mai ales pe cele din medii vulnerabile, să acționeze cât mai din timp pentru dezvoltarea competențelor de bază ale tuturor copiilor. Mai multe informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro.

Despre Asociația Pe Stop: Asociația Pe Stop a fost fondată pentru ca toate fetele și femeile vulnerabile în România să aibă acces la produsele și informațiile necesare pentru a se îngriji corect și cu demnitate pe durata menstruației. Pe Stop distribuie lunar peste 350 de pachete cu produse de igienă menstruală celor care nu și le pot permite, organizează cursuri de igienă menstruală și face demersuri legislative pentru ca aceste produse de bază să le fie mai accesibile celor care au atâta nevoie de ele. 

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Împreună pentru o viață mai bună în Castelu: Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Castelu, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este schimbarea sistemica a modului în care sunt oferite și accesate servicii publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Castelu și la nivel național, în vederea îmbunătățirii situației persoanelor vulnerabile, inclusiv a romilor, pentru a contribui astfel la incluziunea lor socială, la reducerea inegalitatilor și la dezvoltarea pe termen lung a întregii comunități, pe termen lung. https://impreunapentrucastelu.realitycheck.ro/

Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni: Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea sistemică a modului în care sunt oferite și accesate serviciile publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coroieni, în vederea creșterii incluziunii sociale a populației vulnerabile de romi, a reducerii inegalităților și a dezvoltării întregii comunități, pe termen lung. https://impreunapentrucoroieni.realitycheck.ro/